Ontslag wegens disfunctioneren

Als je werkgever aantoont dat je ongeschikt bent voor je functie, kun je ontslagen worden wegens disfunctioneren. Op deze pagina leggen we uit wat disfunctioneren is, wanneer dat terecht is, welke ontslagprocedures gevolgd kunnen worden en hoe je bezwaar maakt tegen die ontslagreden.

Wat is disfunctioneren?

In de volksmond staat disfunctioneren gelijk aan 'je werk niet goed doen'. Juridisch gezien is er sprake van disfunctioneren als je werkgever kan aantonen dat je prestaties niet voldoen aan de verwachtingen of eisen die aan je functie worden gesteld. Disfunctioneren kent echter vele verschijningsvormen en is meestal voor interpretatie vatbaar. Zo kan disfunctioneren blijken uit het niet kunnen meekomen met ontwikkelingen, niet kunnen (of willen) voldoen aan redelijke verzoeken, het maken van ruzie of plegen van diefstal. Disfunctioneren wordt dan ook vaak aangevoerd als ontslagreden.

Mag ontslag om disfunctioneren?

Je mag gelukkig nooit zomaar ontslagen worden. Maar wanneer ben je juridisch nou ongeschikt voor je functie of presteer je ondermaats? Onderstaande voorbeelden kunnen aanleiding zijn tot ontslag om disfunctioneren:

 • Je kunt de hoeveelheid werk niet aan;
 • Je levert kwalitatief slecht werk af;
 • Je haalt je doelstellingen niet;
 • Je groeit onvoldoende mee;
 • Je hebt een slechte relatie met collega's;
 • Je kunt slecht met klanten omgaan;
 • Je komt regelmatig te laat.

Bij vermeend disfunctioneren, zal je werkgever dit met behulp van een ontslagdossier moeten onderbouwen. Bovendien houdt ontslag om disfunctioneren alleen stand als je werkgever je een redelijke kans heeft gegeven om je prestaties te verbeteren. Dat gebeurt normaliter middels een verbetertraject. Ten slotte zal een rechter overtuigd moeten worden van het feit dat er geen werkgerelateerde oorzaak is en dat herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is.

De rechter en de ontslagaanvraag

Bij het beoordelen van disfunctioneren, zal een rechter zichzelf de volgende vragen stellen:

 • Is deze werknemer ongeschikt tot het uitoefenen van zijn/haar functie en wordt dat niet veroorzaakt door ziekte, privéomstandigheden of gebreken (arbeidsomstandigheden, economische situatie, etc.)?;
 • Is deze werknemer tijdig door zijn/haar werkgever op de hoogte gesteld van het disfunctioneren?;
 • Is deze werknemer voldoende in de gelegenheid gesteld om het functioneren te verbeteren (aangepaste doelstellingen, scholing, verbetertraject, etc.)?;
 • Blijkt het onmogelijk om deze werknemer in een passende functie te herplaatsen?

Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan, zou je ontslag wegens disfunctioneren goedgekeurd kunnen worden. Maar zelfs dan is het raadzaam om bewaar te maken.

Gratis advies bij disfunctioneren

Dreigt er ontslag wegens disfunctioneren? Onze ontslagjuristen leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen of een appje sturen.

Chat via WhatsApp
Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Is er wel sprake van disfunctioneren?

Je werkgever dreigt je te ontslaan wegens disfunctioneren. We gaven al aan dat daar een serieus ontslagdossier voor aangelegd moet worden. Met behulp van onderstaande punten kun je zelf checken of disfunctioneren juridisch stand houdt.

Er zijn geen heldere functie-eisen

Is je werkgever van mening is dat je ongeschikt bent voor je functie? Kijk dan eerst eens naar je functie-eisen. Als het goed is beschrijven die duidelijk wat er van je verwacht wordt, welke taken je hebt en wat je verantwoordelijkheden zijn. Ontbreken ze of zijn ze erg algemeen? Dan wordt het best een kluif om je wegens disfunctioneren te ontslaan. Als je nooit verteld is of niet hebt kunnen lezen wat je er precies van je verwacht wordt, is het erg lastig om daaraan te voldoen.

Er zijn geen passende werkomstandigheden

Je werkgever dient ervoor te zorgen dat je werkomgeving, werkomstandigheden en benodigde middelen dusdanig georganiseerd zijn, dat je je functie naar behoren kunt uitvoeren. Als de benodigde scholing, gereedschap of software mist om dat te kunnen doen, belemmert dat de uitvoering van je werk.

Er zijn geen concrete doelstellingen

In diverse functies wordt er gewerkt met persoonlijke doelstellingen. Vaak worden er voorwaarden (zoals een bonusregeling) gekoppeld aan het al dan niet behalen van die doelen. Wat gebeurt er nou als je die doelstellingen niet haalt? Het is dan allereerst belangrijk om te kijken of ze in overleg zijn opgesteld en realistisch zijn. Als dat zo is, dient er gekeken te worden naar hoe vaak (of hoe lang) ze niet behaald worden en of je de kans hebt gekregen je prestaties te verbeteren. Als het niet behalen van je doelstellingen veroorzaakt wordt door externe factoren, kunnen ze jou niet aangerekend worden.

Er is geen onderbouwd ontslagdossier

Om je wegens disfunctioneren te kunnen ontslaan, zal de kantonrechter een stevig ontslagdossier overlegd moeten worden. Daarin dienen verslagen van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, e-mails, brieven en memo's als bewijsmateriaal toegevoegd te zijn. Veel werkgevers hebben geen zin of tijd om een goed ontslagdossier op te bouwen. En mocht het er al zijn, dan zijn er vaak essentiële stappen overgeslagen om ontslag wegens disfunctioneren af te kunnen dwingen. Dat neemt niet weg dat sommige werkgevers het gewoon proberen. Realiseer je dat je erg sterk staat als een ontslagdossier incompleet is of ontbreekt.

Er is geen deugdelijk verbetertraject doorlopen

Indien je volgens je werkgever ondermaats functioneert, zal deze je daarvan tijdig én herhaaldelijk op de hoogte moeten stellen. Daaropvolgend zal je in de gelegenheid gesteld moeten zijn om je functioneren te verbeteren. Het is gangbaar om daarvoor een verbetertraject te doorlopen. In een verbeterplan schrijf je samen op welke punten voor verbetering in aanmerking komen, wat je daarvoor nodig hebt (scholing, middelen) en hoeveel tijd je daarvoor krijgt. Na afloop dient er geëvalueerd te worden. Is bovenstaande correct en volledig doorlopen? Waren de doelstellingen haalbaar? Waren de verbeterpunten SMART opgesteld?

Een verstoorde arbeidsverhouding ten gevolg

Ontslagprocedures zijn nimmer goed voor de arbeidsverhoudingen. De beschuldiging van disfunctioneren zorgt dikwijls voor een onherstelbare vertrouwensbreuk. Als een kantonrechter het verzoekschrift tot ontslag nietig verklaart (en daarmee oordeelt dat je niet ontslagen mag worden om disfunctioneren), heb je de zaak gewonnen. Het gevolg is echter dat je gewoon in dienst blijft bij deze werkgever. Het is lastig om daarna te doen alsof er niets gebeurd is en uiteindelijk gaan partijen dan toch vaak uit elkaar met wederzijds goedvinden. Als werknemer neem je dan wel een goede positie in aan de onderhandelingstafel ten aanzien van je ontslagvoorwaarden.

Ontslagprocedures bij disfunctioneren

Juridisch gezien heeft je werkgever twee mogelijkheden om je wegens disfunctioneren te ontslaan. De ontslagroute is afhankelijk van jullie belangen en verstandhouding.

Als je werkgever er heilig van overtuigd is dat je onvoldoende functioneert (en beschikt over een steekhoudend ontslagdossier) of jullie simpelweg niet meer door één deur kunnen, dan lijkt ontslag via de kantonrechter een logische keuze. We zien echter vaak dat een ontslagdossier incompleet is of geheel ontbreekt. Bovendien gaan veel werkgevers deze bewerkelijke (en meestal duurdere) procedure graag uit de weg.

Het alternatief is het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst om te komen tot ontslag met wederzijds goedvinden. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je vaststellingsovereenkomst, kan de lopende gerechtelijke procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en onderbouwd. We hebben niet geprobeerd om op basis van ontslag met wederzijds goedvinden afscheid te nemen of kwamen daar (nog) niet uit.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke ontslagredenen is ontslag via de kantonrechter toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag via de kantonrechter te voorkomen?
 • Hoe beoordeelt een kantonrechter het verzoekschrift tot ontbinding?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Heb ik naast een transitievergoeding nog recht op een billijke vergoeding?
⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Ik heb van mijn werkgever een concept vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan proberen of we uit elkaar kunnen op basis van ontslag met wederzijds goedvinden.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke redenen is ontslag met wederzijds goedvinden toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om mijn ontslag te voorkomen?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Kunnen jullie mijn vaststellingsovereenkomst controleren?
 • Kan ik nog onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden?
 • Hoe zorg ik voor een hogere ontslagvergoeding en recht op WW?
🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Transitievergoeding bij disfunctioneren

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die na een dienstverband op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een financiële compensatie (transitievergoeding). Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. In de meeste gevallen zul je daar bij disfunctioneren ook recht op hebben, tenzij je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen.

Over de transitievergoeding

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van je transitievergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2022) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze transitiecalculator bereken je gratis de hoogte van je vergoeding. Wist je dat je ontslagvergoeding onderhandelbaar is en veel hoger kan uitpakken dan de transitievergoeding?

Bereken je vergoeding

Disfunctioneren en je WW-uitkering

Als je ontslagen wordt, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Bij ontslag wegens disfunctioneren gelden de volgende voorwaarden.

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden;
 • Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.

Juridische hulp bij disfunctioneren

Word je ontslagen wegens disfunctioneren? Dan kun je waarschijnlijk wel wat advies gebruiken. Hoe zorg je dat je de juiste keuzes maakt en geen rechten verspeelt? Met één van onze ontslagpakketten kun je je ontslag aanvechten of je zaak (deels) overdragen aan een arbeidsjurist. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

Controleer mijn vaststellingsovereenkomst

v.a. € 0 (basis)

Controle vergoeding en WW
Checken juridische gebreken
Checken onbenutte kansen
Telefonisch bespreken tips
Binnen 4 uur gestart
Controleer mijn VSO
Onderhandel over mijn ontslagvoorwaarden

v.a. € 250 (ex BTW)

Vrijblijvend adviesgesprek
Bepalen van beste strategie
Ontzorgen van hele traject
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Onderhandel voor mij
Neem zelf ontslag met ontslagvergoeding

v.a. € 165 (ex BTW)

Bereidheid werkgever polsen
Bepalen van beste strategie
Uitgebreide check van VSO
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Ik wil ontslag nemen