Ontslag aanvechten
Je werkgever heeft je plotseling ontslag aangezegd. Hij zet je onder druk om akkoord te gaan met het voorstel en eist dat je snel een beslissing neemt. Ga nooit meteen akkoord met je ontslag. Onderzoek eerst wat je rechten zijn en overweeg om je ontslag aan te vechten.

Op tijd je ontslag aanvechten

Zet eerst alles op een rijtje. Ontslag gaat vaak gepaard met de nodige emoties. Daarnaast zul je in een redelijk korte termijn beslissingen moeten nemen over allerlei (financiële) zaken. Wacht hier niet te lang mee, zodat je geen rechten verliest. Wij raden je aan om uw zaak altijd aan een ontslagjurist voor te leggen. Hij kan aangeven of het verstandig is om je ontslag aan te vechten.

Wat is belangrijk?

Ontslag aanvechten hoeft niet per se te betekenen dat je meteen naar de kantonrechter gaat. In de praktijk komt het vaak erop neer dat werknemers een ontslagjurist inschakelen om het zakelijke deel over te nemen en vakkundig te onderhandelen over betere financiële voorwaarden.

1. Ga na of je personeelsdossier incompleet is

Je werkgever is verplicht om een personeelsdossier aan te leggen. Naast je persoonlijke gegevens, bevat dit een duidelijke functieomschrijving, je uit te voeren taken, vastgelegde functionerings- en beoordelingsgesprekken en informatie over strafmaatregelen of beloningen. Het is lastig om een deugdelijk ontslagdossier aan te leggen als je personeelsdossier al niet op orde is. Daar ligt misschien je eerste onderhandelpunt.

2. Check of je wel tijdig en correct geïnformeerd bent

Wanneer je werkgever ontevreden over je is, zal deze je daarvan op de hoogte moeten stellen. Je baas zal moeten uitleggen waarom je niet goed functioneert en daar voorbeelden van moeten geven. Ook zal deze concreet moeten beschrijven wat je moet doen om alsnog je doelen of resultaten te behalen. Een bewijsstuk in je ontslagdossier is een gespreksverslag hiervan. Zeker als dat door jou is gezien of ondertekend. Als je dit nooit gezien hebt of het geheel ontbreekt, staat je werkgever niet sterk. De rechter wijst in het geval van één negatieve beoordeling die leidt tot een arbeidsconflict vaak een hogere ontslagvergoeding toe.

3. Zoek uit hoe snel je ontslagdossier is opgebouwd

Het vastleggen van feiten en verzamelen van bewijsstukken ter overtuiging van de kantonrechter kost tijd. Bovendien moet je de kans krijgen om je ondermaatse functioneren te verbeteren, al dan niet middels een training of coachingstraject. Hoewel er in de basis geen wettelijk vastgelegde termijn geldt voor de opbouw van een ontslagdossier, is een periode van 3 tot 6 maanden heel gebruikelijk. Is jouw werkgever sneller te werk gegaan? Dan werkt dat in je voordeel. Geldt er een cao voor jouw bedrijfstak? Check dan of er aanvullende regels gelden t.a.v. de opbouw van de ontslagdossier.

4. Kijk of je ontslagdossier subjectief is

De bewijslast voor jouw disfunctioneren of wangedrag ligt bij je werkgever. Deze zal de kantonrechter dan ook moeten overtuigen door voorbeelden van concrete situaties te presenteren waarin dit zich voordeed. Het is prettig als er subjectieve omschrijvingen gebruikt zijn voor je tekortkomingen, zoals 'Ze is lastig te motiveren' of 'Hij reageerde vreemd'. Misschien ligt het dan wel een het inlevingsvermogen van je werkgever.

5. Bekijk of je ontslagdossier kritiek van je collega's bevat

Je werkgever staat sterker als jouw slechte functioneren ook onderbouwd wordt door je collega's of klanten. Het is fijn als je kunt voorkomen dat hun klachten in je ontslagdossier worden opgenomen. Als het toch gebeurt, dan zal je werkgever de klachten ook met jou moeten bespreken om jouw kant van het verhaal aan te horen. Misschien wordt die wederhoor vergeten.

6. Beoordeel of er een sluitend verbeterplan aanwezig is

Na het bekendmaken van je misdragingen of matige prestaties, zul je kans moeten krijgen om je functioneren te verbeteren. In de procedure bij de kantonrechter zal ook jouw zienswijze en gedrag beoordeeld worden. Het is gangbaar dat je werkgever een verbeterplan vastlegt waarin uiteengezet wordt welke doelen je moet halen en met welke middelen (trainingen, coaching) je ondersteund wordt om deze te bereiken. Als zo'n verbeterplan ontbreekt, is dat voordelig voor je. Zeker als er geen evaluatiegesprekken zijn gevoerd.

7. Kijk of gespreksverslagen zijn ondertekend

Hopelijk bevat je ontslagdossier geen verslagen van functioneringsgesprekken of beoordelingen. Als dat wel zo is of als die op dit moment worden aangelegd, pleit het in je voordeel als je deze niet toegestuurd hebt gekregen en ze niet 'voor gezien' of 'voor akkoord' ondertekend hebt. Je bent overigens niet verplicht om deze verslagen 'voor akkoord' te tekenen, dus maak daar gebruik van. Voert je werkgever een papieren ontslagdossier? Dan zou je gespreksverslagen gemist kunnen hebben als je die niet aangetekend zijn opgestuurd.

8. Onderzoek of je privacy geschonden is

De privacyregels voor je ontslagdossier zijn identiek aan die van je personeelsdossier. Zeker met het oog op de in 2018 van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming, is het van belang dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en dat niet zomaar iedereen daar toegang toe heeft. Het klinkt vanzelfsprekend, maar je ontslagdossier mag alleen informatie bevatten die van belang is voor je ontslag en dient goed beveiligd te zijn tegen datalekken, verlies of diefstal. Is dat wel het geval? Ga ook na wie er allemaal bij kan.