Onvoldoende functioneren

Je werkgever vindt dat je niet voldoende functioneert. Het overheidsorgaan besluit daarom om je als ambtenaar te ontslaan wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid, anders dan door ziekte of gebrek.

Denk daarbij aan regelmatig te laat komen, een verkeerde houding naar collega's of klanten, of het niet voldoen aan de eisen die je functie aan je stelt. Je werkgever moet in deze situatie concreet aantonen waaruit het onvoldoende functioneren blijkt. En hij moet je daar al meerdere malen op hebben aangesproken. Bijvoorbeeld in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Heb je de kans gehad om je functioneren te verbeteren? Heeft je werkgever duidelijk gemaakt wat hij van jou als ambtenaar verwacht? Zijn de juiste faciliteiten geboden? Pas als het onvoldoende functioneren structureel is én het niet gelukt is de ambtenaar bij te sturen, houdt een besluit tot ongeschiktheidsontslag stand.

Win juridisch advies in

Zet je werkgever op ontslag in omdat hij de arbeidsprestatie onder de maat vindt? Dan is het dus de vraag of je werkgever voldoende gronden heeft voor ontslag wegens slecht functioneren. Neem voor advies eens vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsjuristen om je situatie door te nemen.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Onvoldoende functioneren door ziekte

Is het onvoldoende functioneren veroorzaakt door een vastgestelde ziekte of gebrek? Dan is ontslag wegens disfunctioneren niet mogelijk. Hoogstens wegens arbeidsongeschiktheid, na twee jaar ziekte. Je werkgever dient dan ook serieus te kijken of het onvoldoende functioneren een medische oorzaak heeft. Bijvoorbeeld door de bedrijfsarts daar onderzoek naar te laten doen. Ontslag wegens slecht functioneren kan overigens wel in beeld komen als je ziek bent, en je volgens de werkgever niet voldoende uw best doet om te reïntegreren.

WW-uitkering bij onvoldoende functioneren

Ontslag wegens slecht functioneren kan ernstige gevolgen hebben voor je uitkering als ambtenaar. Je recht op een WW-uitkering staat op het spel. Daarom is het raadzaam zo snel mogelijk met een arbeidsjurist om de tafel te gaan zitten. Precies waar je naar op zoek bent? Bel voor een gratis eerste consult. Als je niet binnen zes weken een bezwaarschrift indient, vervalt je recht om het besluit tot ontslag wegens onvoldoende functioneren ambtenaar aan te vechten.