Bezwaarprocedure starten tegen school

Binnen een termijn van 6 weken, kan de u bezwaar maken tegen het genomen ontslagbesluit. U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen bij uw schoolbestuur. In die brief moet, naast uw persoonlijke gegevens, een omschrijving van het besluit staan waartegen u bezwaar heeft. Stuurt u daarom een kopie van het ontslagbesluit mee. Ook moeten de gronden van het bezwaar worden vermeld. Dit wil zeggen, dat de argumenten die u heeft, duidelijk worden omschreven. Deze argumenten vormen uw standpunt en die kunnen ertoe leiden dat het schoolbestuur op het besluit terugkomt. Onze juristen kunnen u uiteraard helpen bij het opstellen van zo’n bezwaarschrift, zodat uw argumenten er duidelijk in staan. Na het indienen van het bezwaarschrift, vindt er een hoorzitting plaats binnen de school. Ten overstaan van bezwaaradviescommissie kan u uw standpunt toelichten. Het is dan fijn om ook een jurist aan uw zijde te hebben. Het schoolbestuur heeft dan de gelegenheid haar standpunt en gronden van het ontslagbesluit te verduidelijken. Na de hoorzitting adviseert de bezwaaradviescommissie het schoolbestuur over het bezwaar. Het schoolbestuur beslist uiteindelijk of het bezwaar gegrond of ongegrond is. Als het bezwaar niet door het schoolbestuur gegrond wordt verklaard, kan u daartegen beroep instellen. > Voorlopige voorziening