Ontslag bij ongeldige ontslagreden
Bij ontslag wegens een ongeldige ontslagreden verlies je je baan om een reden die wettelijk gezien niet is toegestaan. Hier lees je welke redenen voor ontslag ongeldig zijn en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.


tijdens de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent;

als uw werkgever tijdens uw 2 jaar ziekte te weinig aan re-integratie heeft gedaan. UWV kan een loonsanctie opleggen en de werkgever verplichten om het loon langer door te betalen;

als u zwanger of met bevallingsverlof bent;

in de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof;

in de eerste 6 weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling;

als u lid bent van de ondernemingsraad, vaste commissie van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;

als u de dienstplicht moet vervullen in uw land van herkomst.

op basis van uw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (discriminatie);

omdat u ouderschapsverlof wilt opnemen;

omdat u lid bent van een vakbond;

omdat u lid bent van een bepaalde politieke organisatie;

omdat het bedrijf wordt overgenomen;

omdat u niet op zondag wilt werken.

Juridische hulp bij ongeldige reden

2. Ontslag online
Bepaal je rechtspositie en maak bezwaar

Naar dit ontslagpakket

1. VSO-check
Wij checken je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

3. Ontslagcoaching
Onze jurist coacht je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

4. Ontslagovername
Onze jurist neemt je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket