Ontslag via de kantonrechter

Als je werkgever je wil ontslaan omdat jullie een verstoorde arbeidsrelatie hebben of vindt dat er sprake is van disfunctioneren, kan deze een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Hoe werkt die ontslagprocedure precies?

Wat is de kantonrechter?

Het verschil tussen de rechter en de kantonrechter is het het type werk dat ze doen en het financiële belang dat ermee gemoeid is. De kantonrechter behandelt zaken waarin personen of bedrijven een conflict hebben, zoals arbeidszaken of huurzaken. Ook voor lichtere geschillen met bedragen tot € 25.000 kun je er terecht.

Wanneer mag ontslag via de kantonrechter?

Je kunt in Nederland niet zomaar ontslagen worden. Om voor ontslag in aanmerking te komen, zal je werkgever een geldige ontslagreden moeten hebben. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 bepaalt die ontslagreden de te volgen route (ontslagprocedure). Als je werkgever je wil ontslaan, is jullie onderlinge verstandhouding vaak van invloed op de ontslagprocedure. De kantonrechter buigt zich vooral over ontslagzaken die te maken hebben met onvoldoende functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Ook voor ontslag van werknemers waarbij een opzegverbod geldt, kan een werkgever bij de kantonrechter terecht. Hieronder zie je welke ontslagredenen vaak aanleiding zijn om een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in te dienen.

Bij ontslag om onvoldoende functioneren verlies je je baan omdat je werkgever aantoont dat je ongeschikt bent voor het verrichten van je werkzaamheden.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding, verlies je je baan omdat je een onoplosbaar arbeidsconflict met je werkgever hebt. Bijvoorbeeld doordat je karakter botst met dat van je werkgever.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten verlies je je baan omdat je werkgever vindt dat je een redelijke opdracht weigert uit te voeren, vaak te laat komt of bedrijfsmiddelen gestolen hebt.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag wegens werkweigering verlies je je baan omdat je hardnekkig weigert een redelijke opdracht uit te voeren of de door je werkgever opgelegde instructies na te komen.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim verlies je je baan omdat je vaak ziek bent. Het gaat niet snel afnemen, er is geen ander werk is en de gevolgen voor je collega's zijn te groot.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag tijdens zwangerschap verlies je je baan omdat je zwanger bent of zwangerschapsverlof hebt. Er geldt een opzegverbod, dus je ontslag is niet toegestaan. Toch zijn er mogelijkheden.

Naar deze ontslagreden

Hoe werkt de ontslagprocedure bij de kantonrechter?

Wanneer je werkgever de kantonrechter verzoekt om je arbeidsovereenkomst te ontbinden, verloopt de ontslagprocedure als volgt. Deze procedure wordt ook gevolgd als je bezwaar aantekent tegen de verstrekte ontslagvergunning van het UWV.

1.

Verzoek

2.

Verweer

3.

Behandeling

4.

Beslissing

1. Indienen van verzoekschrift bij de kantonrechter

Je werkgever dient een verzoekschrift (ontbindingsverzoek) in bij de kantonrechter. De behandeling van de ontbindingsprocedure start binnen 4 weken, indien aan de volgende wettelijke eisen is voldaan:

 1. Je werkgever heeft aantoonbaar gemaakt dat je onvoldoende functioneert en bewijst dat middels een ontslagdossier waarin verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken zitten, evenals brieven, memo's of e-mails;
 2. Je ondermaatse functioneren wordt niet veroorzaakt door een ziekte of gebrek;
 3. Je werkgever heeft je tijdig op de hoogte gesteld van zijn kritiek op je functioneren en heeft dat dus niet pas op de dag van de aanzegging van je ontslag medegedeeld. Daarnaast heeft je werkgever je meerdere malen op je disfunctioneren gewezen. Dat is aangetoond middels verslagen van functioneringsgesprekken met concrete ontwikkelpunten of beoordelingsgesprekken die ook door jou zijn gezien;
 4. Je werkgever heeft je voldoende in gelegenheid gesteld om je functioneren te verbeteren. Bijvoorbeeld door het starten van een verbetertraject waarbinnen je hebt kunnen laten zien de werkzaamheden wél goed uit te voeren. Tijdens de verbetertermijn heeft je werkgever je ondersteund. Bijvoorbeeld door het aandragen van een coach;
 5. Je werkgever heeft er alles aan gedaan om je te scholen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een cursus;
 6. Je werkgever heeft onderzocht of herplaatsing in een andere functie mogelijk was.

2. Verweren middels verweerschrift

Nadat je werkgever het ontbindingsverzoek heeft ingediend, stuurt de kantonrechter jou een kopie met de vraag of je een verweerschrift wilt opstellen. Hierin kun je aangeven waarom je het niet eens bent met je ontslag of aantoonbaar maken waarom je vindt dat je in aanmerking komt voor de toekenning van een ontslagvergoeding. Het indienen van een verweerschrift is niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om jouw standpunten mondeling toe te lichten tijdens de rechtszitting.

3. Behandeling in rechtszitting

De rechtbank plant een datum voor de rechtszitting zodat het verzoekschrift mondeling behandeld kan worden. Je werkgever geeft toelichting op het het voorgenomen ontslag. Jij krijgt de mogelijkheid om daarop te reageren (je te verweren). Vervolgens krijgen jullie beide de mogelijkheid om op elkaars standpunten te reageren (hoor- en wederhoor), terwijl de kantonrechter vragen stelt. De rechter zal toetsen of je werkgever een geldige ontslagreden en degelijke onderbouwing heeft aangeleverd.

De kantonrechter stuurt erop aan dat beide partijen tot overeenstemming komen. Als een schikking lijkt te lukken, krijgen jullie gedurende de zitting of gedurende een bepaalde termijn de mogelijkheid om die ontslagafspraken vast te leggen. Die afspraken zijn bindend en worden vastgelegd in een proces-verbaal. Jullie tekenen en ontvangen een kopie. Als jullie het niet eens worden, volgt binnen twee weken de uitspraak.

4. Beslissing van de kantonrechter

Als de kantonrechter van beide partijen voldoende informatie heeft gekregen, maar duidelijk wordt dat er geen schikking getroffen kan worden, zal de rechter uitspraak doen. Soms hoor je het besluit van de rechter direct. In andere gevallen heeft deze wat meer tijd nodig om daarover na te denken. Beide partijen ontvangen altijd een schriftelijke beschikking binnen twee weken na de zitting. Als het ontslagverzoek wordt afgewezen, wordt je arbeidscontract niet ontbonden en blijf je in dienst. Indien er wel aan alle wettelijke eisen is voldaan, zal de rechter overgaan tot ontbinding van je arbeidsovereenkomst. Er wordt een datum vastgesteld waarop je ontslagen wordt en de rechter hoeft zich daarbij niet te laten leiden door de geldende opzegtermijn.

De kantonrechter spreekt zich verder uit over de toekenning van een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan. De rechter zal over het algemeen de wettelijke transitievergoeding toewijzen, maar daarnaast kun je nog aanspraak maken op een billijke vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de kant van je werkgever.

Advies bij ontslag via de kantonrechter

Word je ontslagen via de kantonrechter? Als je twijfelt aan je ontslagreden of je je ontslag onterecht vindt, kun je dat aanvechten. Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

Let op! In verband met de zomervakantie, nemen onze juristen je terugbelverzoek of nieuwe aanvraag vanaf donderdag 19 augustus 2021 weer in behandeling.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Let op! In verband met de zomervakantie, nemen onze juristen je terugbelverzoek of nieuwe aanvraag vanaf donderdag 19 augustus 2021 weer in behandeling. Houd hier rekening mee bij spoedeisende zaken.

De kantonrechter en je transitievergoeding

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding: een financiële compensatie bij ontslag. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. Er gelden wel uitzonderingen. In de meeste gevallen zal de kantonrechter een wettelijke transitievergoeding vaststellen en zich uitspreken over een eventuele billijke vergoeding.

Hoogte transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2021) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Wist je trouwens dat je uiteindelijke ontslagvergoeding onderhandelbaar is en veel hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding?

Transitievergoeding 2021 berekenen
Gebruik een komma om decimalen te scheiden.

Ontslag in de praktijk

Werkgevers proberen in de praktijk de bewerkelijke en duurdere ontbindingsprocedure bij de kantonrechter te vermijden. Er dient namelijk een stevig ontslagdossier aanwezig te zijn, er moet aangetoond worden dat alles eraan gedaan is om je ontslag te voorkomen en zelfs dan is de uitkomst van de ontslagprocedure onzeker. Het is dan ook niet gek dat je baas je liever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je vaststellingsovereenkomst, kan de lopende gerechtelijke procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

In beroep gaan tegen de uitspraak

Wordt de ontslagprocedure doorgezet en beslist de kantonrechter uiteindelijk dat je arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden? Dan kun je tegen die uitspraak in hoger beroep gaan bij het gerechtshof door een civiele zaak aan te spannen. Je bent dan verplicht om voor je verweer een advocaat in te schakelen.

De kantonrechter en je WW-uitkering

Als je ontslagen wordt via de kantonrechter, heb je niet altijd recht op een WW-uitkering. Waar moet je op letten?

Om recht te hebben op een uitkering na ontslag, zul je aan deze eisen moeten voldoen:

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden;
 • Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.

Schakel juridische hulp in

Dreig je ontslagen te worden via de kantonrechter? Met één van onze ontslagpakketten laat je onze arbeidsrechtjuristen je coachen of vertegenwoordigen. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket