Ontslag wegens onvoldoende functioneren

Bij ontslag om onvoldoende functioneren verlies je je baan omdat je werkgever aantoont dat je ongeschikt bent voor je functie. Hier lees je wat onvoldoende functioneren is, wanneer dat terecht is, welke ontslagprocedure erbij hoort en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Mag je ontslagen worden bij onvoldoende functioneren?

Je spreekt over onvoldoende functioneren (ook wel disfunctioneren / ongeschiktheid / onbekwaamheid) als je werkgever aan kan tonen dat je prestaties niet voldoen aan de verwachtingen of eisen die aan je functie gesteld mogen worden. Ontslag is zelden zwart/wit en omdat veel vormen van kritiek op je functioneren subjectief zijn, wordt deze ontslagreden vaak gebruikt. Gelukkig mag je nooit zomaar ontslagen worden. Het onvoldoende functioneren zal dan ook onderbouwd moeten worden met een concreet ontslagdossier. Maar wanneer ben je juridisch nou ongeschikt voor je functie of presteer je ondermaats? Hieronder krijg je een indruk van aanleidingen die een terechte grondslag kunnen zijn voor ontslag wegens onvoldoende functioneren.

✅ Terecht ontslag

 • Je kunt de hoeveelheid werk niet aan;
 • Je levert kwalitatief slecht werk af;
 • Je haalt je doelstellingen niet;
 • Je groeit onvoldoende mee;
 • Je hebt een slechte relatie met collega's;
 • Je kunt slecht met klanten omgaan;
 • Je komt regelmatig te laat.

❌ Onterecht ontslag

Het onvoldoende functioneren wordt veroorzaakt door:

 • ziekte;
 • privéomstandigheden;
 • onrealistische doelstellingen;
 • slechte arbeidsomstandigheden;
 • slechte economische situatie;
 • een gebrek aan scholing.

Gestelde eisen aan ontslag om onvoldoende functioneren

Als je werkgever je wil ontslaan wegens onvoldoende functioneren, dient deze zorgvuldig te onderbouwen welke aanleiding daaraan ten grondslag ligt. Je moet er meermaals op zijn aangesproken en kans hebben gehad om dit te verbeteren. De volgende factoren spelen een rol bij die onderbouwing.

Heldere functie-eisen

Als je werkgever van mening is dat je ongeschikt bent voor uitoefening van je functie, is het van belang om eerst die functie-eisen onder de loep te nemen. Als het goed is wordt daarin duidelijk beschreven wat er van jou verwacht wordt, welke taken je hebt en wat je verantwoordelijkheden zijn. Ontbreken ze of zijn ze erg summier? Dan wordt het voor je werkgever op zijn zachtst gezegd een uitdaging om je wegens onvoldoende functioneren te ontslaan. Als je nooit verteld is wat je precies moet doen of wat er van je verwacht wordt, is het erg lastig om daaraan te voldoen.

Passende werkomstandigheden

Om je functie naar behoren uit te kunnen oefenen, zal je werkgever voor de juiste kaders moeten zorgen. Hiermee doelen we op het feit dat je werkomgeving, werkomstandigheden en middelen dusdanig georganiseerd dienen te zijn, dat je je werk naar behoren kunt verrichten. Als je software, hardware of andere bedrijfsmiddelen nodig hebt maar die je niet ter hand worden gesteld, kun je werk natuurlijk niet goed doen.

Concrete doelstellingen

In sommige functies is het gangbaar om met doelstellingen te werken. Dat gebeurt veel in commerciële functies, maar ook bij functies waarin je werk goed meetbaar is. Er zijn vaak voorwaarden gekoppeld aan het al dan niet behalen van die doelstellingen. Een bonusregeling is het meest voor de hand liggende voorbeeld.

Maar wat gebeurt er nou als je de (gezamenlijk bepaalde) doelstellingen niet haalt en je niet naar verwachting presteert? Het is dan belangrijk om te kijken hoe vaak (of hoe lang) dit gebeurt en of je de kans hebt gekregen om je prestaties te verbeteren. Als het niet verbetert of je niet meewerkt aan verbetering, dan kun je ontslagen worden wegens onvoldoende functioneren. Je werkgever zou je (vrijwillig) aan een assessment kunnen laten deelnemen, om de uitslag hiervan mee te laten wegen in het ontslagdossier. Als het niet behalen van je doelstellingen veroorzaakt wordt door externe factoren, kunnen ze jou natuurlijk niet aangerekend worden.

Onderbouwd ontslagdossier

Aan een succesvol ontslag wegens onvoldoende functioneren zal een onderbouwd ontslagdossier ten grondslag moeten liggen. De kantonrechter stelt namelijk hoge eisen aan het aantoonbaar maken van ondermaats functioneren. Een goed ontslagdossier bevat verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken, e-mails, briefwisselingen en memo’s als bewijsmateriaal. Veel werkgevers hebben echter geen tijd of zin om een goed ontslagdossier op te bouwen. En mocht het al aanwezig zijn, dan zijn er vaak essentiële stappen overgeslagen om ontslag wegens onvoldoende functioneren af te kunnen dwingen. Dat neemt niet weg dat werkgevers het niet gewoon proberen. Realiseer je dat je erg sterk staat als een ontslagdossier incompleet is of ontbreekt.

Verbetertraject doorlopen

In het geval je niet naar de maatstaven van je werkgever presteert, zal deze je daarvan op (tijdig en herhaaldelijk) op de hoogte moeten stellen. Je baas zal je ook in de gelegenheid moeten stellen om je functioneren te verbeteren. Vaak wordt daarvoor een verbeterplan opgesteld waarin je gezamenlijk uitschrijft op welke punten verbetering noodzakelijk is, wat daarvoor nodig is (middelen, scholing) en hoeveel tijd je daarvoor krijgt. Na afloop zal een evaluatie plaatsvinden.

Als ondermaats functioneren nooit ter sprake is gekomen, hoef je niet akkoord te gaan met het doorlopen van een verbetertraject. In andere gevallen raden we je aan om hier wel aan mee te werken, maar wel scherp te kijken naar de inhoud en haalbaarheid van de verbeterpunten. Ze dienen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden te zijn.

Verstoorde arbeidsverhouding

Een ontslagzaak die dient bij de kantonrechter is zelden goed voor de arbeidsverhoudingen. Enkel de beschuldiging van onvoldoende functioneren zorgt vaak al voor een vertrouwensbreuk. Als de kantonrechter oordeelt dat het verzoekschrift nietig wordt verklaard (ongeldig is) en de arbeidsovereenkomst in stand blijft, is dat positief nieuws voor de werknemer. Het komt echter zelden voor dat het werk daarna gewoon weer opgepakt kan worden alsof er niets gebeurd is. Uiteindelijk gaan partijen dan toch uit elkaar met wederzijds goedvinden, maar heb je als werknemer een flink streepje voor in de onderhandelingen.

Gratis advies bij onvoldoende functioneren

Wil je werkgever je ontslaan wegens onvoldoende functioneren? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding en vaststellingsoveeenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen of een appje sturen.

Chat via WhatsApp
Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Mogelijke ontslagprocedures bij onvoldoende functioneren

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens onvoldoende functioneren, zal deze daarvoor een ontslagprocedure in gang moeten zetten. De in te zetten ontslagroute is afhankelijk van jullie individuele belangen en verstandhouding.

Juridisch gezien kan je werkgever bij vermeend disfunctioneren een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. In de praktijk proberen werkgevers die bewerkelijke en duurdere gerechtelijke procedure echter te vermijden. Er dient namelijk een stevig ontslagdossier aanwezig te zijn waarbij aangetoond moet worden dat alles eraan gedaan is om je ontslag te voorkomen. Vaak ontbreekt zo'n dossier en zijn er nauwelijks gesprekken gevoerd of vastgelegd.

Het is dan ook niet gek dat je baas je liever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je vaststellingsovereenkomst, kan de lopende gerechtelijke procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

Recht op transitievergoeding bij onvoldoende functioneren

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die na een dienstverband op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding: een financiële compensatie bij ontslag. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. Er gelden wel uitzonderingen. In de meeste gevallen zul je daar bij onvoldoende functioneren ook recht op hebben, tenzij je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen.

Meer over de vergoeding

Hoogte transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2022) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Wist je dat je ontslagvergoeding onderhandelbaar is en veel hoger kan uitpakken dan de transitievergoeding?

Bereken de hoogte

Onvoldoende functioneren en WW-uitkering

Als je ontslagen wordt wegens onvoldoende functioneren, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Wanneer krijg je een uitkering en waar moet je op letten?

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden;
 • Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.

Gratis juridische hulp bij ontslag om onvoldoende functioneren

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.