Ontslag door werkweigering

Bij ontslag wegens werkweigering verlies je je baan omdat je hardnekkig weigert een redelijke opdracht uit te voeren. Hier lees je wanneer er sprake is van het niet nakomen of uitvoeren van opgelegde instructies en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Als je werkgever je wil ontslaan, kan hij kiezen uit drie verschillende ontslagprocedures. Hij kan een vaststellingsovereenkomst met je sluiten, het zogenoemde ontslag met wederzijds goedvinden. Hij kan een ontslagprocedure bij de kantonrechter beginnen vanwege werkweigering wegens gewetensbezwaar, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, een verstoorde arbeidsrelatie of frequent ziekteverzuim. Ook kan hij een ontslagverzoek indienen bij het UWV na langdurige arbeidsongeschiktheid of vanwege bedrijfseconomische omstandigheden.

Werkweigering na ontslag aanzegging

Teken niets als je ontslag aangezegd wordt, maar vraag om bedenktijd. Vraag je werkgever ook om een schriftelijke onderbouwing van het ontslag. Je kunt dit beëindigingsvoorstel objectief laten toetsen door een van onze ontslagjuristen. Blijf te allen tijde beschikbaar voor werkzaamheden, zodat je niet beschuldigd kunt worden van werkweigering na je ontslag. Deel dit ook schriftelijk mee aan je werkgever. Als jeu namelijk in een later stadium werkweigering ten laste gelegd kan worden, kan dit nare gevolgen hebben.

Je kunt in de regel ontslagen worden wanneer je werk weigert. Werkweigering kan een dringende reden zijn voor ontslag.

Je werkgever heeft een instructierecht. Dat betekent dat hij je de opdracht mag geven om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Het moet daarbij gaan om redelijke opdrachten. Bij onredelijke opdrachten moet er worden gekeken naar de belangenafweging tussen werkgever en werknemer.

Je werkgever kan ook werkzaamheden van je verlangen die buiten uw arbeidsovereenkomst liggen, zolang deze maar redelijk zijn. Wanneer je in deze situatie overgaat tot werkweigering, kan dit tot ontslag leiden.

Je functie en je arbeidsovereenkomst blijven wel de basis en je werkgever kan je arbeidsovereenkomst of functie niet eenzijdig wijzigen.

Gevolgen van werkweigering

  • Bij werkweigering kan je werkgever overgaan tot ontslag op staande voet. Meestal gaat een werkgever eerst over tot een officiële waarschuwing;
  • Wij zien ook dat veel werkgevers gedurende de periode van werkweigering het salaris stopzetten;
  • De meeste werkgevers kijken bij werkweigering even aan hoe de situatie zich ontwikkelt. Ze gaan niet meteen over tot ontslag en geven hun werknemer een nieuwe kans.

Gratis advies bij werkweigering

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Bel 020-4689114 (gratis)

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.