Vrijstelling van werk en de vaststellingsovereenkomst

Heb je net een vaststellingsovereenkomst ontvangen of zit dit eraan te komen? In dat document leg je met je werkgever vast op welke manier je ontslag geregeld wordt. Vaak gaat dit in combinatie met vrijstelling van werk. Waarom gebeurt dat en wat kun je het beste doen als je wordt vrijgesteld?

Als je ontslag wordt aangezegd, gaat dat je vaak niet in de koude kleren zitten. Toch hebben sommige werknemers al wel wat signaaltjes opgevangen. Veel werkgevers schuiven een vaststellingsovereenkomst voor je neus en proberen in overleg met jou (dus zonder gang naar het UWV of de kantonrechter) je ontslag te regelen. Als je eigenlijk ook wel klaar bent met je baan of je werkgever, kan dat best een interessante optie voor je zijn. Het is wel belangrijk dat je de juiste stappen zet én dat op het juiste moment doet.

In een vaststellingsovereenkomst staan alle juridische voorwaarden omtrent je ontslag. Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst is je ontslag geregeld op basis van de bepalingen die je overeengekomen bent. Het kan zijn dat je in de periode voorafgaand daaraan of juist pas na het tekenen vrijgesteld wordt van werk. Hier lees je wat je bij vrijstelling van werk het beste kunt doen. Zeker in combinatie met een vaststellingsovereenkomst. Laat je e-mailadres even achter, dan ontvang je een brief waarmee je bezwaar kunt maken en krijg je tips om te onderhandelen over je vaststellingsovereenkomst.

✉️  Maak bezwaar met onze voorbeeldbrief
 1. Ontvang onze protestbrief en maak zelf bezwaar.
 2. Check je vaststellingsovereenkomst op onze punten.
 3. Verbeter de voorwaarden van je ontslag.
     

Ontslag en vrijstelling van werk

In een normale werkverhouding wordt je niet snel vrijgesteld van werk. Het is een maatregel die veel impact heeft en niet makkelijk terug is te draaien. Als je werkgever ervoor kiest om je vrij te stellen van werkzaamheden, dan zal er geen alternatief voor de hand mogen liggen.

Het komt zelden voor dat vrijstelling van werk uit te lucht komt vallen. Vaak is er iets heftigs gebeurd of vindt je werkgever dat je je onacceptabel hebt gedragen. Het kan ook zijn dat je functie komt te vervallen en er geen passend alternatief is. Er zal in ieder geval een zwaarwichtige reden moeten zijn. Het gevolg van vrijstelling van werk is dat je -in ieder geval tijdelijk- niet langer welkom bent op de werkvloer.

In een ontslagsituatie ligt dat anders. Als jullie verstandhouding dusdanig is dat je op goede voet uit elkaar probeert te gaan, kan het opstellen van een vaststellingsovereenkomst soelaas bieden. Door je vrij te stellen van werk, hoef je geen werkzaamheden meer te verrichten, maar behoud je wel het recht op salaris tot aan je daadwerkelijke ontslagdatum (de einddatum van je dienstverband). Het biedt je feitelijk de 'kans' om op zoek te gaan naar een andere baan, terwijl je nog gewoon je loon ontvangt. Indien je een (conceptuele) vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden, is vrijstelling van werk best gangbaar.

Gratis juridisch advies

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen, maar wordt daarin niet gesproken over vrijstelling van werk? Onze arbeidsjuristen kunnen er vrijwel altijd voor zorgen dat je ontslag verloopt o.b.v. gunstigere voorwaarden. Ons telefonische advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. We kunnen in dat tijdsvenster ook chatten via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Loon bij vrijstelling van werk

Wettelijk gezien is het zo dat indien je geen arbeid verricht, je ook geen aanspraak kunt maken op loon (artikel 7:621 BW). Dat ligt anders bij vrijstelling van werkzaamheden.

Als je in aanloop naar je ontslag vrijgesteld wordt van werk, gebeurt dat meestal in onderling overleg. Hoewel je waarschijnlijk niet op ontslag zit te wachten, zouden een paar maandsalarissen zeer welkom zijn in je zoektocht naar een leuke nieuwe baan. De Hoge Raad heeft bepaald dat vrijstelling van werk (maar ook schorsing en op non-actiefstelling) het gevolg zijn van een beslissing door je werkgever. Aangezien deze zich niet eenzijdig aan je arbeidscontract mag onttrekken, behoud je gewoon recht op je salaris zonder daarvoor een tegenprestatie te hoeven verrichten.

Let op!

In sommige arbeidsovereenkomsten staat dat je bij vrijstelling van werk géén recht hebt op salaris. Neem dan contact met ons op om te zorgen dat dit alsnog gebeurt of daarover onderhandeld wordt.

Het is gebruikelijk dat er bij een langdurige vrijstelling van werk in een vaststellingsovereenkomst opgenomen wordt dat je recht op vakantiedagen vervallen. Je maakt daar bij de eindafrekening dan geen aanspraak meer op. Als je lange tijd niet hoeft te werken en toch betaald krijgt, is dat ook een redelijke afspraak.

Van vrijstelling naar ontslag

De vaststellingsovereenkomst is het contractstuk dat meestal leidt tot ontslag met wederzijds goedvinden. Als jullie het samen niet eens worden of als jullie arbeidsrelatie ernstig verstoord is, blijft ontslag via de kantonrechter over.

Uitgangspunten

 • Komt er WEL uit;
 • Onderhandeling;
 • Bij iedere reden;
 • Bij arbeidsconflict;
 • Duur: 2 - 4 weken.
Bekijk ontslagprocedure

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Beschikking;
 • Persoonlijk;
 • Overige redenen;
 • Duur: 6 - 9 weken.
Bekijk ontslagprocedure

Ontslag op staande voet

Vrijstelling van werk wordt vaak in overleg afgesproken, zoals in aanloop naar een ontslag of bij het vervallen van je functie. Indien je werkgever een ernstige misdraging heeft geconstateerd, ligt een schorsing of op non-actiefstelling meer voor de hand. De directie kan die tijd gebruiken om te onderzoeken of er voldoende grond is om over te gaan tot ontslag op staande voet.

Wat doe je bij vrijstelling van werk?

Indien je vrijgesteld wordt van werkzaamheden, volg dan onderstaande instructies. Laat je e-mailadres achter, dan sturen we je een protestbrief om bezwaar te maken. Lees daarnaast onze tips zodat je weet hoe je moet onderhandelen over je vaststellingsovereenkomst.

✉️  Maak bezwaar met onze voorbeeldbrief
 1. Ontvang onze protestbrief en maak zelf bezwaar.
 2. Check je vaststellingsovereenkomst op onze punten.
 3. Verbeter de voorwaarden van je ontslag.
     

1. Protesteer tegen je vrijstelling

Ben je tegen je wens in vrijgesteld van werk, dan is het belangrijk dat je dit je werkgever schriftelijk kenbaar maakt en om die reden geen bedrijfsmiddelen inlevert. Je doet verstandig aan om in je brief aan te geven dat je beschikbaar blijft voor het verrichten van werk en verwacht dat je salaris wordt doorbetaald. Als je je e-mailadres achterlaat (zie formulier hierboven), dan sturen we je een concepttekst en een voorbeeldbrief (Word / .docx) waarmee je zelf bezwaar kunt maken. Je dient de tekst aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Uiteraard kun je de inhoud ook veranderen, zolang de strekking maar gelijk blijft.

2. Teken geen (concept) vaststellingsovereenkomst

Als je baas je (plotseling) verzoekt om je werkplek te verlaten en de in je handen gedrukte vaststellingsovereenkomst binnen enkele dagen getekend te retourneren, moet je even opletten. Doe geen toezeggingen en onderteken niets totdat wij je juridisch advies hebben kunnen geven.

3. Ga op zoek naar een nieuwe baan

In de periode van je vrijstelling, kun je in (relatieve) rust op zoek naar een andere baan. Deze periode kan helpen om het ontslag een plek te geven en te focussen op iets nieuws. Bedenk je wel dat het niet altijd mag om tijdens de periode waarin je vrijgesteld bent van werk, bij een ander bedrijf in dienst te gaan. Als er een nevenwerkzaamhedenbeding van toepassing is, zou dit verboden kunnen zijn. Het is verstandig om daar in je vaststellingsovereenkomst afspraken over te maken.

4. Win juridisch advies in

Win bij vrijstelling van werk of na ontvangst van een vaststellingsovereenkomst altijd advies in over je rechtspositie. Misschien heeft je werkgever geen goede reden en kan onze inmenging het tij keren. Het kan ook zijn dat je werkgever zijn boekje te buiten is gegaan, waardoor je naast een transitievergoeding ook aanspraak maakt op een stevige billijke vergoeding. Soms zijn we zelfs in staat om een ontslag op staande voet om te buigen naar ontslag met wederzijds goedvinden, zodat je het recht op een WW-uitkering behoudt en een positief getuigschrift ontvangt. Onze ervaren ontslagjuristen kunnen in enkele minuten beoordelen wat je kansen zijn en zullen je aansluitend gratis adviseren.

Juridische hulp bij vrijstelling van werk

Sta je op het punt een vaststellingsovereenkomst te tekenen, maar heb je vragen over vrijstelling van werk? Schakel juridische hulp in.

Met behulp van deze ontslagpakketten laat je onze arbeidsjuristen namens jou onderhandelen en je ontslag afwikkelen. Je kunt er ook voor kiezen om zoveel mogelijk zelf te doen. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

Vaststellings Check
⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching
⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Overname
⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen
⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket