Ik word ontslagen via de kantonrechter

Je werkgever wil je ontslaan via de kantonrechter. We leggen uit hoe deze gerechtelijke ontslagprocedure werkt, hoe het zit met je WW-uitkering en je transitievergoeding. Verder geven we tips over de stappen die je het beste kunt zetten om geen rechten te verliezen én de beste ontslagvoorwaarden te bedingen.

Wat is ontslag via de kantonrechter?

📘 De ontslagprocedure bij de kantonrechter wordt ook wel ontbindingsprocedure genoemd.

Eén van de manieren om een arbeidsovereenkomst te ontbinden is ontslag via de kantonrechter. De kantonrechter toetst dan of het ontslagverzoek voldoet aan de wet. Indien de door je werkgever aangevoerde ontslagreden (of verzameling ontslagredenen) voldoende is onderbouwd én blijkt dat herplaatsing (al dan niet met scholing) onmogelijk is, zal je worden ontslagen. Indien dat niet het geval is, blijf je in dienst.

Waarom ontslag via de kantonrechter?

De meeste werkgevers zullen een kantonrechter pas vragen om je arbeidsovereenkomst te ontbinden, als één van de volgende situaties van toepassing is:

 • Jullie kunnen het niet eens worden over ontslag met wederzijds goedvinden;
 • Je hebt een tijdelijke arbeidsovereenkomst die je werkgever niet tussentijds kan opzeggen;
 • Het UWV heeft je ontslagvergunning geweigerd.

Een werkgever zet soms twee ontslagroutes in en gebruikt er dan één als pressiemiddel.

Wanneer mag ontslag via de kantonrechter?

In principe mag de ontbindingsprocedure via de kantonrechter voor alle ontslagredenen ingezet worden, mits die gronden niet voor de ontslagprocedure via het UWV in aanmerking komen (bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid). Ontslag op basis van meerdere redenen (cumulatiegrond) mag ook. Ontslag via de kantonrechter wordt veel gekozen bij ontslagzaken die te maken hebben met disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Dit is tevens de juiste route voor ontslag van werknemers met ontslagbescherming (bij ziekte of zwangerschap).

Praktijkvoorbeeld van ontslag via de kantonrechter

Werkgevers stellen ontslag via de kantonrechter soms uit, om eerst te proberen of ontslag via een VSO lukt. Als jullie wederzijds goedkeuren, is dat sneller en kost dit minder werk. Ga niet direct akkoord met de wettelijke transitievergoeding, want die is altijd onderhandelbaar. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

De ontslagprocedure bij de kantonrechter

Als je via de kantonrechter ontslagen wordt, zal je ontslagprocedure als volgt verlopen. Deze procedure wordt ook gevolgd als je in beroep gaat tegen je ontslagvergunning van het UWV.

Gerechtelijke procedure

 1. Je werkgever dient een verzoekschrift in bij de rechter. Daarin moet je ontslagreden grondig worden onderbouwd. Jij ontvangt een kopie. Behandeling start binnen 4 weken;
 2. Je kunt je vooraf verweren middels een verweerschrift. Hierin kun je aangeven waarom je het niet eens bent met je ontslag of dat je een ontslagvergoeding wilt krijgen;
 3. De rechtbank plant een rechtszitting zodat het verzoekschrift mondeling behandeld kan worden. Jullie krijgen de mogelijkheid op elkaar te reageren (hoor- en wederhoor);
 4. Als de rechter probeert tot een schikking te komen. Als dat niet lukt, zal er een beschikking (besluit) volgen. Dat kan leiden tot ontbinding van je arbeidscontract.

Uitkomst van de procedure

Schikking

Tijdens de rechtszaak kunnen zowel jij, je werkgever als de kantonrechter een schikking voorstellen. Als dat lijkt te lukken, krijgen jullie gedurende de zitting of na een bepaalde termijn de mogelijkheid om de ontslagafspraken vast te leggen. Die afspraak is bindend en wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Jullie tekenen en ontvangen een kopie.

Beschikking

Als duidelijk wordt dat jullie er samen niet uit komen, zal de rechter uitspraak doen. Soms hoor je direct wanneer je arbeidsovereenkomst eindigt. Beide partijen ontvangen altijd een schriftelijke beschikking binnen twee weken na de zitting.

Je kunt recht hebben op een billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid aan de kant van je werkgever. Daarnaast is het goed om te weten dat je in beroep kunt gaan tegen de beschikking van de kantonrechter. Daarover lees je meer op De ontslagprocedure bij de kantonrechter.

Alles over de ontslagprocedure

De kantonrechter en je WW-uitkering

Als je ontslagen wordt via de kantonrechter, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Vrijwel alle werknemers zijn namelijk verzekerd voor de financiële gevolgen bij werkloosheid via hun werkgever. Wanneer heb je recht op een uitkering en waar moet je op letten?

Wanneer recht op WW?

Om recht te hebben op een uitkering na ontslag, zul je aan deze eisen moeten voldoen:

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.
Alles over de WW-uitkering

Behoud je WW-rechten

Je kunt je recht op een WW-uitkering verliezen, zeker als je in overleg met je werkgever afspraken maakt in een vaststellingsovereenkomst. Let erop dat:

 • je niet verwijtbaar werkloos wordt;
 • je werkgever het initiatief tot ontslag neemt;
 • je de opzegtermijn in acht neemt;
 • je niet ziek bent.

De kantonrechter en je transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële compensatie waar je bij ontslag recht op hebt. Deze vergoeding vervangt de kantonrechtersformule. Je komt er sneller voor in aanmerking, maar hij valt financieel vaak lager uit.

In de basis heb je recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te ontbinden. Er zijn echter wel uitzonderingssituaties. Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, kun je de kantonrechter in je verweerschrift vragen om de toekenning van een transitievergoeding. Dat dien je ook in je mondelinge verweer tijdens de zitting in de rechtbank doen. Als je dat vergeet, kan dat gevolgen hebben voor je WW-uitkering. Of je in aanmerking komt voor een transitievergoeding, is tevens afhankelijk van de mate waarin het ontslag aan jou te wijten is. Als je volledig verwijtbaar bent, maak je er waarschijnlijk geen aanspraak op. Ligt je ontslag vooral aan je werkgever, dan is je kans aanzienlijk groter.

Het gebruik van je transitievergoeding

De transitievergoeding is in het leven geroepen zodat je na je ontslag een transitie kunt maken naar een nieuwe baan. Hoewel het ooit de bedoeling was dat je deze vergoeding verplicht moest inzetten voor 'van-werk-naar-werk trajecten' (outplacement), is het daar niet van gekomen. Je mag dus zelf mag bepalen wat je met dat geld doet. De meeste mensen gebruiken de vergoeding voor de aanvulling op hun WW-uitkering, voor omscholing of coaching.

Meer over de transitievergoeding

De hoogte van je transitievergoeding

Voor het berekenen van de hoogte van je transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. Deze berekening leidt tot een ondergrens. Het is vaak mogelijk om een veel hogere vergoeding te bedingen dan de ontslagvergoeding die je werkgever uit zichzelf aanbiedt. Je staat vooral sterk als je ontslagreden betwistbaar is of je werkgever bepaalde regels heeft genegeerd.

Bereken je transitievergoeding

Tips bij ontslag via de kantonrechter

Als je werkgever je wil ontslaan via de kantonrechter, kunnen de volgende tips deze procedure bemoeilijken of je helpen om een beter ontslagvoorstel te realiseren.

1. Ga niet akkoord en vecht je ontslag aan

Het is belangrijk dat je niet zomaar akkoord gaat met je ontslag. Je krijgt altijd de mogelijkheid je vooraf te verweren en we raden je dan ook aan om hier gebruik van te maken. In je verweerschrift kun je aangeven waarom je het niet eens bent met je ontslag en dat je een ontslagvergoeding wilt ontvangen.

2. Blijf aan het werk en blijf je inzetten

Ga niet akkoord met vrijstelling van werkzaamheden. Als je je baan wilt houden, zul je door moeten blijven werken. Het zit anders als je werkgever je op non-actief stelt. Dat is namelijk een eenzijdige maatregel en kan jou niet worden verweten. Zorg ervoor dat je op non-actief-stelling schriftelijk wordt bevestigd en dat je daar direct schriftelijk bezwaar tegen maakt. Probeer vervolgens met volle inzet door te blijven werken. Het speelt je leidinggevende in de kaart als je steken laat vallen.

3. Reageer vanaf heden schriftelijk

Reageer vanaf de aanzegging van je ontslag schriftelijk op belangrijke zaken (zeker over je functioneren). Als je in eerste instantie mondeling reageert, bevestig dit dan naderhand per e-mail of middels aangetekende brief.

4. Lever geen bedrijfseigendommen in

Lever niet te snel je auto, computer of telefoon in, want zolang je in dienst bent zul je die nodig hebben voor het uitoefenen van je functie. Als je ze direct inlevert, kan je werkgever beargumenteren dat je door die handeling al verkapt hebt ingestemd met je ontslag.

5. Bespreek ontslag met wederzijds goedvinden

Ook al start je werkgever de ontslagprocedure via de kantonrechter, dan wil dat nog niet zeggen dat dit de enige ontslagroute is. In sommige gevallen is ontslag met wederzijds goedvinden voor beide partijen namelijk aantrekkelijker. Ontslag met wederzijds goedvinden bespaart tijd en kosten van een gerechtelijke procedure. Daarnaast biedt het de zekerheid dat de het dienstverband beëindigd wordt. Bij een strenge kantonrechter moet je dat nog maar afwachten. Je kunt vaak betere voorwaarden bedingen als je samen een vaststellingsovereenkomst opstelt en vertrekt met wederzijds goedvinden.

6. Zoek bewijs van goede prestaties

Ter voorbereiding op je zitting, doe je er goed aan om op zoek te gaan naar schriftelijk bewijs van goede prestaties uit het verleden. Kijk of je notities, brieven, e-mails of WhatsApp-berichten kunt vinden van collega's, leveranciers, klanten of je leidinggevende(n). Een persoonlijke brief van de directie om je ten tijde van de jaarwisseling te bedanken voor je inzet, maakt je positie sterker.

7. Ga in hoger beroep bij het gerechtshof

Ben je het met de beslissing van de kantonrechter oneens? Dan kun je hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Je zult je beroepschrift binnen drie maanden bij het gerechtshof moeten indienen, ingaande vanaf de dag van de beschikking (uitspraak) van de kantonrechter. Net als bij de kantonrechter, kan er geoordeeld worden dat is sprake dient te zijn van herstel (dienstverband herstellen) of een extra compensatie (billijke vergoeding).

8. Laat je werkgever je juridische kosten betalen

Veel werkgevers zijn bereid om de juridische kosten te vergoeden die je maakt om je te laten adviseren omtrent je ontslag. Meestal zullen ze dat niet aanbieden, maar zul je er zelf om moeten vragen. Onze arbeidsjuristen zijn daar erg bedreven in.

9. Win juridisch advies in

Wellicht ben je voldoende juridisch onderlegd om zelf te bepalen of ontslag via de kantonrechter terecht is, hoe je het beste verweer kunt voeren en op welke manier je meer uit de onderhandeling haalt. Als je graag wilt dat één van onze arbeidsjuristen je begeleidt en de beste voorwaarden voor je bedingt, dan past het ontslagpakket 'Coaching' of ontslagpakket 'Overname' waarschijnlijk goed bij je.

Vragen en advies over ontslag via de kantonrechter

Kan er naast het ontbindingsverzoek nog een andere procedure lopen?

Ja, dat kan. Sommige werkgevers kiezen ervoor om naast het indienen van een verzoekschrift bij de rechter ook een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Het geeft je baas iets meer pressie tijdens de onderhandelingen als er ook een tweede procedure loopt. Als jullie er met ontslag op wederzijds goedvinden uit komen, dan kan de procedure bij de kantonrechter ingetrokken worden. Als jullie het niet eens worden, dan is dit de laatste optie en is er geen tijd verloren gegaan.

Het het bij ontslag via de kantonrechter nog zin om te onderhandelen?

Zeker weten. Het komt in de praktijk vaak voor dat er ruimte is voor een beter ontslagvoorstel, zelf als de ontslaggrond terecht is en het ontslagdossier door je werkgever zorgvuldig is opgebouwd. Onze arbeidsjuristen weten precies op welke manier ze je werkgever of een rechter zo ver kunnen krijgen. Vreemde ogen dwingen. Bel ons even om het te bespreken.

Jos de Ridder
Jos

Directeur

Juridisch hulp bij ontslag via de kantonrechter

Wil je zelf actie ondernemen of vind je het prettig als één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen je bijstaat? Wij kunnen je adviseren over de manier waarop je moet reageren, je helpen met het borgen van je WW-rechten en zorgen voor de hoogst mogelijke transitievergoeding. De kosten worden vaak grotendeels door je werkgever betaald.

Je kunt ons bellen voor gratis advies op 020 - 4689 114. Daarnaast zou één van onderstaande ontslagpakketten je verder kunnen helpen als je ontslagen wordt via de kantonrechter.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket