Ik word ontslagen via het UWV

Je werkgever wil je ontslaan via het UWV. We leggen uit hoe deze ontslagprocedure werkt, hoe het zit met je WW-uitkering en je transitievergoeding. Verder geven we tips over de stappen die je het beste kunt zetten om geen rechten te verliezen én de beste ontslagvoorwaarden te bedingen.

Wat is ontslag via het UWV?

📘 Het UWV heeft nogal wat verschillende namen gehad, te beginnen bij het Arbeidsbureau. Dat maakte in 1993 plaats voor het Centrum voor Werk en Inkomen. In 2009 werd dat het UWV WERKbedrijf. Sinds 2013 presenteert het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering zich onder één merk en logo: namelijk enkel als UWV.

Ontslag via het UWV is ontslagprocedure die gekozen kan worden indien er geen overeenstemming bereikt wordt tussen jou en je werkgever over de voorwaarden van je ontslag. Er kan bij het UWV alleen toestemming voor ontslag worden aangevraagd als je werkgever in zwaar weer verkeert of je langdurig niet in staat bent om te werken.

Waarom ontslag via het UWV?

In 80% van de gevallen vindt ontslag plaats via wederzijds goedvinden. Een werkgever kiest eigenlijk alleen voor ontslag via het UWV als deze er zeker van is dat de ontslagvergunning verstrekt wordt. De UWV-procedure kost namelijk meer tijd, vereist de betrokkenheid van derden en kan naderhand door een werknemer nog aangevochten worden bij de kantonrechter. Een werkgever zet soms beide ontslagroutes in als pressiemiddel.

Wanneer mag ontslag via UWV?

Om voor ontslag via het UWV in aanmerking te komen, zal je werkgever zich aan diverse regels moeten houden. Of deze ontslagroute is toegestaan, is afhankelijk van je arbeidscontract en je ontslaggrond. De enige toegestane redenen zijn ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Je werkgever zal een stevig ontslagdossier moeten hebben opgebouwd en tevens rekening moeten houden met de opzegtermijn en geldende opzegverboden.

Praktijkvoorbeeld van ontslag via UWV

Werkgevers stellen ontslag via het UWV soms uit, om eerst te proberen of ontslag via een VSO lukt. Als jullie wederzijds goedkeuren, is dat sneller en kost dit minder werk. Ga niet direct akkoord met de wettelijke transitievergoeding, want die is altijd onderhandelbaar. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

De ontslagprocedure bij het UWV

Je werkgever komt pas in aanmerking voor een ontslagvergunning, als deze in staat is om aan te tonen dat er alles aan gedaan is om je ontslag te voorkomen. Ook zal je ontslagreden grondig moeten worden onderbouwd.

Het UWV beoordeelt een goed onderbouwde ontslagaanvraag van je werkgever in ongeveer 4 weken. Die periode kan verlengd worden indien jij het niet eens bent met de aanvraag of er deskundig advies van een derde nodig is. Dan kan er een extra ronde voor 'hoor en wederhoor' ingelast worden. Zowel jij als je werkgever worden op de hoogte gesteld van het al dan niet verstrekken van de ontslagvergunning.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlies je je baan als gevolg van een verliesgevende situatie bij je werkgever. Bijvoorbeeld door een verhuizing, reorganisatie, fusie of faillissement.

Bedrijfseconomische reden

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je gedurende een onafgebroken periode van minimaal twee jaar arbeidsongeschikt of ziek bent geweest.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Het UWV en je WW-uitkering

Als je ontslagen wordt via het UWV, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Vrijwel alle werknemers zijn namelijk verzekerd voor de financiële gevolgen bij werkloosheid via hun werkgever. Wanneer heb je recht op een uitkering en waar moet je op letten?

Wanneer recht op WW?

Om recht te hebben op een uitkering na ontslag, zul je aan deze eisen moeten voldoen:

  • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
  • Je moet werkloos zijn;
  • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
  • Je moet voldoen aan de wekeneis;
  • Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.
Alles over de WW-uitkering

Behoud je WW-rechten

Je kunt je recht op een WW-uitkering verliezen, zeker als je in overleg met je werkgever afspraken maakt in een vaststellingsovereenkomst. Let erop dat:

  • je niet verwijtbaar werkloos wordt;
  • je werkgever het initiatief tot ontslag neemt;
  • je de opzegtermijn in acht neemt;
  • je niet ziek bent.

Het UWV en je transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële compensatie waar je bij ontslag recht op hebt. Deze vergoeding vervangt de kantonrechtersformule. Je komt er sneller voor in aanmerking, maar hij valt financieel vaak lager uit.

In de basis heb je recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen. Er zijn echter wel uitzonderingssituaties. Het UWV bepaalt niet of je werkgever de transitievergoeding moet uitbetalen. In de meeste gevallen zal er wel een wettelijke transitievergoeding verschuldigd zijn bij de ontslagprocedure via het UWV.

Het gebruik van je transitievergoeding

De regering heeft de transitievergoeding in het leven geroepen om je na je ontslag in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar een nieuwe baan. Hoewel het ooit de bedoeling was dat je deze vergoeding verplicht moest inzetten voor 'van-werk-naar-werk trajecten' (outplacement), is het daar niet van gekomen. Dat betekent dat je zelf mag bepalen wat je met dat geld doet. De meeste mensen gebruiken de vergoeding voor de aanvulling op hun (lagere) WW-uitkering of voor omscholing en coaching.

Meer over de transitievergoeding

De hoogte van je transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en de hoogte van je salaris. Deze berekening leidt tot een ondergrens. Het is echter vaak mogelijk om met tussenkomst van een arbeidsjurist een aanzienlijk hogere transitievergoeding te bedingen dan de ontslagvergoeding die je werkgever uit zichzelf aanbiedt. Je staat vooral sterk als je ontslagreden betwistbaar is of je werkgever bepaalde wettelijke regels heeft genegeerd.

Bereken je transitievergoeding

Tips bij ontslag via UWV

Als je werkgever je wil ontslaan via het UWV, kunnen de volgende tips deze procedure bemoeilijken of je helpen om een beter ontslagvoorstel te realiseren.

1. Ga niet zomaar akkoord met je ontslag

Het is belangrijk dat je niet zomaar akkoord gaat met je ontslag. Je krijgt altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen bij het UWV en bij raden je dan ook aan om hier gebruik van te maken.

2. Zoek uit of er sprake is van collectief ontslag

Volgens de Wet Werk & Zekerheid moet er onderscheid gemaakt worden tussen regulier bedrijfseconomisch ontslag (1 - 19 werknemers) of collectief ontslag (20+ werknemers). Bij een collectief ontslag gelden er zwaardere eisen en dat zou in je voordeel kunnen werken. Hier speelt een eventuele afvloeiingsregeling mee.

3. Controleer de ontslagvolgorde

Je werkgever zal het UWV inzicht moeten verstrekken in de wijze waarop de keuze is gemaakt voor wie er voor ontslag in aanmerking komen. Dit noemen we het afspiegelingsbeginsel. Het UWV wil namelijk dat de leeftijdsopbouw binnen je functie vóór en na je ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft. Daarom zal je werkgever per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste moeten voordragen voor ontslag. Dit principe wordt ook wel de ontslagvolgorde genoemd.

4. Ga na of er een sociaal plan is

Bij collectief ontslag (vanaf 20 werknemers) is je werkgever eraan gehouden om een sociaal plan op te stellen. Als er minder werknemers worden voorgedragen voor ontslag is dat geen verplichting, tenzij je CAO dat verplicht. In een sociaal plan wordt er gekeken naar interne herplaatsing, van-werk-naar-werk (outplacement), een aanvulling op je WW-uitkering, een financiële of een vrijwillige vertrekregeling. Een sociaal plan is vaak voordelig voor de werknemer.

5. Bespreek ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding worden beëindigd via een ontslagvergunning van het UWV of via ontslag met wederzijds goedvinden. Veel werkgevers hebben de voorkeur voor wederzijds goedvinden, omdat dit tijd en kosten van een aanvraagprocedure bespaart. Daarnaast wordt de zekerheid geboden dat de beëindiging van het dienstverband een feit is. Bij de procedure via het UWV is dag nog maar afwachten. Je kunt vaak betere voorwaarden bedingen als je samen een vaststellingsovereenkomst opstelt en vertrekt met wederzijds goedvinden.

6. Ga in hoger beroep bij de kantonrechter

Heeft het UWV beslist dat je ontslagvergunning verleend wordt? Dan kun je tegen die ontslagbeslissing in beroep gaan bij de kantonrechter. Je vraagt dan om de zaak opnieuw te bekijken en beoordelen. Als de rechter in hoger beroep concludeert dat het UWV ten onrechte een ontslagvergunning heeft afgegeven, zal de werkgever veroordeelt worden om je weer in dienst te nemen óf om je een (extra) ontslagvergoeding toe te kennen. Dit heet een billijke vergoeding.

7. Ga in hoger beroep bij het gerechtshof

Ben je het ook met de beslissing van de kantonrechter oneens? Dan kun je hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Je zult je beroepschrift binnen drie maanden bij het gerechtshof moeten indienen, ingaande vanaf de dag van de beschikking (uitspraak) van de kantonrechter. Net als bij de kantonrechter, kan er geoordeeld worden dat is sprake dient te zijn van herstel (dienstverband herstellen) of een extra compensatie (billijke vergoeding).

8. Laat je werkgever je juridische kosten betalen

Veel werkgevers zijn bereid om de juridische kosten te vergoeden die je maakt om je te laten adviseren omtrent je ontslag. Meestal zullen ze dat niet aanbieden, maar zul je er zelf om moeten vragen. Onze arbeidsjuristen zijn daar erg bedreven in.

9. Win juridisch advies in

Wellicht ben je voldoende juridisch onderlegd om zelf te bepalen of ontslag via het UWV terecht is, hoe je het beste verweer kunt voeren en op welke manier je meer uit de onderhandeling haalt. Als je graag wilt dat één van onze arbeidsjuristen je begeleidt en de beste voorwaarden voor je bedingt, dan past het ontslagpakket 'Coaching' of ontslagpakket 'Overname' waarschijnlijk bij je.

Vragen en advies over ontslag via het UWV

Kan er naast de UWV-route nog een andere procedure lopen?

Ja, dat kan. Sommige werkgevers kiezen ervoor om naast het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst óók de ontslagroute via het UWV in te zetten. Het geeft je baas iets meer pressie tijdens de onderhandelingen als deze procedure ook loopt. Als jullie er met ontslag op wederzijds goedvinden uit komen, dan kan de UWV-procedure ingetrokken worden. Als jullie het niet eens worden, dan is dit de laatste optie en is er geen tijd verloren gegaan.

Heeft het bij ontslag via het UWV nog zin om te onderhandelen?

Zeker weten. Het komt in de praktijk vaak voor dat er ruimte is voor een beter ontslagvoorstel, zelf als de ontslaggrond terecht is en het ontslagdossier door je werkgever zorgvuldig is opgebouwd. Onze arbeidsjuristen weten precies op welke manier ze je werkgever zo ver kunnen krijgen. Vreemde ogen dwingen. Bel ons even om het te bespreken.

Jos de Ridder
Jos

Directeur

Juridische hulp bij ontslag via het UWV

Wil je zelf actie ondernemen of vind je het prettig als één van onze ervaren arbeidsrechtjuristen je bijstaat? Wij kunnen je adviseren over de manier waarop je moet reageren, je helpen met het borgen van je WW-rechten en zorgen voor de hoogst mogelijke transitievergoeding. De kosten worden vaak grotendeels door je werkgever betaald.

Je kunt ons bellen voor gratis advies op 020 - 4689 114. Daarnaast zou één van onderstaande ontslagpakketten je verder kunnen helpen als je ontslagen wordt via het UWV.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket