Publicaties over ontslag
In ons ontslagblog lees je hoe wij klanten in de praktijk bijstaan, welke veranderingen zich aandienen in het ontslagrecht en hoe je het beste uit je ontslag haalt.

Ontslag en uitbetaling vakantiedagen

Uitbetaling vakantiedagen ontslag

Jos de Ridder Jos de Ridder 25 mei 2019 2800

Je kent vast wel iemand die ontslagen is. Misschien is het je zelf wel eens overkomen. Kun je je nog herinneren wat er met de opgebouwde vakantiedagen gebeurde bij dat ontslag? Werden die uitbetaald of verrekend met vrijstelling van werkzaamheden?

Ontslag en vakantie
Sturende rol van bedrijfsarts bij arbeidsconflict

Bedrijfsarts en arbeidsconflict

Erwin Crooy Erwin Crooy 17 mei 2019 3832

In het arbeidsrecht speelt de bedrijfsarts (of arbo-arts) een belangrijke rol. De arts hoort bij een arbeidsconflict of ziekmelding objectief te zijn. Maar de arts wordt betaald door de werkgever. Welke invloed heeft dat op zijn of haar oordeel in praktijk?

De rol van de arts
Regeling compensatie transitievergoeding bij slapend dienstverband

Compensatieregeling transitievergoeding

Erwin Crooy Erwin Crooy 18 maart 2019 2750

Met de Regeling compensatie transitievergoeding probeert de overheid een einde te maken aan de wildgroei van slapende dienstverbanden. Werkgevers worden gecompenseerd voor reeds betaalde én nog te betalen transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte.

Alles over de regeling
Zelf ontslag nemen met behoud van WW

Hoe zelf ontslag nemen

Jos de Ridder Jos de Ridder 13 maart 2019 2274

Je hebt het al langer niet meer naar je zin op je werk. Sterker nog: eigenlijk wil je zelf ontslag nemen, maar je bent bang voor de financiële of juridische gevolgen. Je werkgever vreest dat ook en dus blijven jullie zitten waar je zit. Hoe doorbreek je deze arbeidsrechtelijke impasse?

Zelf ontslag nemen
Ziekmelden tijdens carnaval

Ziek melden carnaval

Erwin Crooy Erwin Crooy 5 maart 2019 1876

Deze dagen staat het carnaval weer op het programma. Voor veel mensen dé reden om eens wat dieper in het glaasje te kijken dan normaal. Hoe erg is het dan als je jezelf ziek meldt omdat je een flinke kater te verwerken hebt?

Ziek tijdens carnaval
Ontslag om zwangerschapsdiscriminatie

Discriminatie om zwangerschap

Jos de Ridder Jos de Ridder 15 februari 2019 2065

Bijna de helft van de zwangere en net bevallen vrouwen geeft aan te maken te hebben (gehad) met zwangerschapsdiscriminatie op het werk. In een interview met de Volkskrant leg ik uit hoe je jezelf daartegen wapent.

Discriminatie om zwangerschap
Ontslag wegens seks op de werkvloer

Seks op de werkvloer

Erwin Crooy Erwin Crooy 5 februari 2019 2914

Mag seks op de werkvloer? Indien je in een privéclub werkt zal het antwoord daarop onherroepelijk 'Ja' zijn. Je zou zelfs kunnen stellen dat het daar als een verplichting mag gelden. In de meeste organisaties wordt seks niet als dienst verkocht en liggen de verhoudingen heel anders. Hoe kijkt een rechter hier tegenaan?

Seks op de werkvloer
Ontslag en verworven rechten

Ontslag en verworven rechten

Erwin Crooy Erwin Crooy 10 december 2018 2229

In het arbeidsrecht zwerft de term ‘verworven rechten’ rond. Soms is dit een aspect waarmee rekening moet worden gehouden bij ontslag. Ik leg in dit blog uit wat verworven rechten zijn, wat je daar als werknemer aan hebt en welke invloed het heeft op een ontslag.

Ontslag en verworven rechten
Ontslagbescherming tijdens zwangerschap

Ontslag en zwangerschap

Jos de Ridder Jos de Ridder 26 november 2018 2203

"Ik kan toch niet ontslagen worden als ik zwanger ben?" In de praktijk wordt deze vraag me vaak gesteld. Mijn antwoord luidt dan: “Officieel niet, maar er zijn uitzonderingen waardoor je wel degelijk ontslagen kan worden”. Op welke manieren kan je werkgever je toch ontslaan?

Ontslag en zwangerschap
Concurrentiebeding bij ontslag

Concurrentiebeding ontslag

Jos de Ridder Jos de Ridder 20 november 2018 3077

De afgelopen periode is er een aantal rechtszaken gevoerd rondom de geldigheid van het concurrentiebeding. Bij een ontslag zorgt een concurrentiebeding vaak voor complicaties en extra afstemming. Ik leg in dit artikel uit wat een concurrentiebeding is, welke invloed het heeft in een ontslagsituatie en welke afspraken je zeker moet maken.

Concurrentiebeding ontslag