Publicaties over ontslag

In ons ontslagblog lees je hoe wij klanten in de praktijk bijstaan, welke veranderingen zich aandienen in het ontslagrecht en hoe je het beste uit je ontslag haalt.

Regeling compensatie transitievergoeding bij slapend dienstverband

Compensatieregeling transitievergoeding

Erwin Crooy Erwin Crooy 18 maart 2019 3938

Met de Regeling compensatie transitievergoeding probeert de overheid een einde te maken aan de wildgroei van slapende dienstverbanden. Werkgevers worden gecompenseerd voor reeds betaalde én nog te betalen transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte.

Alles over de regeling
Zelf ontslag nemen met behoud van WW

Hoe zelf ontslag nemen

Jos de Ridder Jos de Ridder 13 maart 2019 3852

Je hebt het al langer niet meer naar je zin op je werk. Sterker nog: eigenlijk wil je zelf ontslag nemen, maar je bent bang voor de financiële of juridische gevolgen. Je werkgever vreest dat ook en dus blijven jullie zitten waar je zit. Hoe doorbreek je deze arbeidsrechtelijke impasse?

Zelf ontslag nemen
Ziekmelden tijdens carnaval

Ziek melden carnaval

Erwin Crooy Erwin Crooy 5 maart 2019 3551

Deze dagen staat het carnaval weer op het programma. Voor veel mensen dé reden om eens wat dieper in het glaasje te kijken dan normaal. Hoe erg is het dan als je jezelf ziek meldt omdat je een flinke kater te verwerken hebt?

Ziek tijdens carnaval
Ontslag om zwangerschapsdiscriminatie

Discriminatie om zwangerschap

Jos de Ridder Jos de Ridder 15 februari 2019 3250

Bijna de helft van de zwangere en net bevallen vrouwen geeft aan te maken te hebben (gehad) met zwangerschapsdiscriminatie op het werk. In een interview met de Volkskrant leg ik uit hoe je jezelf daartegen wapent.

Discriminatie om zwangerschap
Ontslag wegens seks op de werkvloer

Seks op de werkvloer

Erwin Crooy Erwin Crooy 5 februari 2019 7454

Mag seks op de werkvloer? Indien je in een privéclub werkt zal het antwoord daarop onherroepelijk 'Ja' zijn. Je zou zelfs kunnen stellen dat het daar als een verplichting mag gelden. In de meeste organisaties wordt seks niet als dienst verkocht en liggen de verhoudingen heel anders. Hoe kijkt een rechter hier tegenaan?

Seks op de werkvloer
Ontslag en verworven rechten

Ontslag en verworven rechten

Erwin Crooy Erwin Crooy 10 december 2018 4061

In het arbeidsrecht zwerft de term ‘verworven rechten’ rond. Soms is dit een aspect waarmee rekening moet worden gehouden bij ontslag. Ik leg in dit blog uit wat verworven rechten zijn, wat je daar als werknemer aan hebt en welke invloed het heeft op een ontslag.

Ontslag en verworven rechten
Ontslagbescherming tijdens zwangerschap

Ontslag en zwangerschap

Jos de Ridder Jos de Ridder 26 november 2018 5417

"Ik kan toch niet ontslagen worden als ik zwanger ben?" In de praktijk wordt deze vraag me vaak gesteld. Mijn antwoord luidt dan: “Officieel niet, maar er zijn uitzonderingen waardoor je wel degelijk ontslagen kan worden”. Op welke manieren kan je werkgever je toch ontslaan?

Ontslag en zwangerschap
Concurrentiebeding bij ontslag

Concurrentiebeding ontslag

Jos de Ridder Jos de Ridder 20 november 2018 5616

De afgelopen periode is er een aantal rechtszaken gevoerd rondom de geldigheid van het concurrentiebeding. Bij een ontslag zorgt een concurrentiebeding vaak voor complicaties en extra afstemming. Ik leg in dit artikel uit wat een concurrentiebeding is, welke invloed het heeft in een ontslagsituatie en welke afspraken je zeker moet maken.

Concurrentiebeding ontslag
Planning kabinet ontslagrecht 2020

Ontslagrecht 2020

Erwin Crooy Erwin Crooy 7 november 2018 7683

Met de invoering van de nieuwe wet WWZ in 2015 is het arbeids- en ontslagrecht ingrijpend veranderd. In de nieuwe plannen die op 2 november 2018 door het kabinet zijn gepresenteerd, staan opnieuw wijzingen op stapel. Die zullen merkbaar zijn voor zowel werkgevers als werknemers.

Ontslagrecht 2020
Uitkeringsfraude bij WW-uitkeringen

Fraude met WW bij UWV

Jos de Ridder Jos de Ridder 9 oktober 2018 4036

Uitkeringsinstantie UWV blijkt alvorens het tot uitbetaling van WW-premies over gaat helemaal niet te controleren of werknemers wel echt ontslagen zijn. Volgens Nieuwsuur geven bronnen bij het UWV aan dat er op grote schaal fraude wordt gepleegd, met name door arbeidsmigranten.

Gratis WW-uitkering
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.