Publicaties over ontslag

In ons ontslagblog lees je hoe wij klanten in de praktijk bijstaan, welke veranderingen zich aandienen in het ontslagrecht en hoe je het beste uit je ontslag haalt.

Ontslagbescherming tijdens zwangerschap

Ontslag en zwangerschap

Jos de Ridder Jos de Ridder 26 november 2018 2617

"Ik kan toch niet ontslagen worden als ik zwanger ben?" In de praktijk wordt deze vraag me vaak gesteld. Mijn antwoord luidt dan: “Officieel niet, maar er zijn uitzonderingen waardoor je wel degelijk ontslagen kan worden”. Op welke manieren kan je werkgever je toch ontslaan?

Ontslag en zwangerschap
Concurrentiebeding bij ontslag

Concurrentiebeding ontslag

Jos de Ridder Jos de Ridder 20 november 2018 3846

De afgelopen periode is er een aantal rechtszaken gevoerd rondom de geldigheid van het concurrentiebeding. Bij een ontslag zorgt een concurrentiebeding vaak voor complicaties en extra afstemming. Ik leg in dit artikel uit wat een concurrentiebeding is, welke invloed het heeft in een ontslagsituatie en welke afspraken je zeker moet maken.

Concurrentiebeding ontslag
Planning kabinet ontslagrecht 2020

Ontslagrecht 2020

Erwin Crooy Erwin Crooy 7 november 2018 5058

Met de invoering van de nieuwe wet WWZ in 2015 is het arbeids- en ontslagrecht ingrijpend veranderd. In de nieuwe plannen die op 2 november 2018 door het kabinet zijn gepresenteerd, staan opnieuw wijzingen op stapel. Die zullen merkbaar zijn voor zowel werkgevers als werknemers.

Ontslagrecht 2020
Uitkeringsfraude bij WW-uitkeringen

Fraude met WW bij UWV

Jos de Ridder Jos de Ridder 9 oktober 2018 2613

Uitkeringsinstantie UWV blijkt alvorens het tot uitbetaling van WW-premies over gaat helemaal niet te controleren of werknemers wel echt ontslagen zijn. Volgens Nieuwsuur geven bronnen bij het UWV aan dat er op grote schaal fraude wordt gepleegd, met name door arbeidsmigranten.

Gratis WW-uitkering
Tips voor een hogere transitievergoeding

Tips hogere ontslagvergoeding

Jos de Ridder Jos de Ridder 2 september 2018 6766

Je wordt ontslagen en hebt recht op de wettelijke transitievergoeding. Wist je dat je door te onderhandelen vaak een veel hogere vergoeding krijgt? Je zult wel goed moeten weten je rechtspositie is. Met behulp van deze zes tips, zorg je zelf (of met wat hulp van ons) voor een hogere ontslagvergoeding.

Bekijk onze tips
Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt

Erwin Crooy Erwin Crooy 10 augustus 2018 2391

Vaak ontbreken de juiste competenties op een snel veranderende arbeidsmarkt. Slechts een kwart van de hoogopgeleiden denkt dat hun werk over tien jaar nog hetzelfde karakter heeft. Zo laat onderzoek van Intermediair zien. Wordt jouw baan niet met uitsterven bedreigd, dan moet je nog uitkijken dat je niet het slachtoffer wordt van de ‘skills gap’.

Nieuwe vaardigheden nodig
Compensatie transitievergoeding ontslag

Compensatie transitievergoeding

Erwin Crooy Erwin Crooy 18 juli 2018 1662

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel dat per 2020 regelt dat werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte. Hiermee hoopt het kabinet dat werkgevers eerder geneigd zijn om personeel in dienst te nemen. Zorgt zorgt dat voor aanname van extra personeel?

Meer over de transitievergoeding
Opname vakantiedagen ontslag

Opname vakantiedagen

Jos de Ridder Jos de Ridder 18 mei 2018 1988

De vakantieperiode is bijna weer aangebroken. Voor je vakantiedagen en het opnemen ervan gelden allerlei regels. Deels is dit wettelijk geregeld en daarnaast heb je te maken met afspraken in een cao of in je arbeidsovereenkomst met je werkgever. Wat houden de regels in?

Vakantiedagen opnemen
Werkgever houdt schone schijn op

Werkgever houdt schone schijn op

Jos de Ridder Jos de Ridder 2 mei 2018 1614

Bijna een kwart (24 procent) van de Nederlandse werknemers schaamt zich voor de manier waarop hun organisatie omgaat met klanten. Ook vindt ruim de helft van de respondenten dat hun werkgever zich naar de buitenwereld mooier dan de werkelijkheid voordoet. Zo laat onderzoek zien onder 1024 werkenden.

Klanten belangrijker dan personeel
Tips bij onderhandelen over je ontslag

Tips bij onderhandelen over ontslag

Erwin Crooy Erwin Crooy 20 april 2018 2130

We pakken onderhandelingen vaak verkeerd aan. Succesvol onderhandelen betekent het onderkennen van de onderhandelingstrucs van de tegenpartij en steeds blijven uitgaan van je einddoel. Dit geldt ook bij onderhandelingen over ontslag. Lees onze 7 tips voor een goede onderhandeling.

Lees onze 7 onderhandeltips