Info en tips over ontslag
Heb je te maken met ontslag? Hier tref je alle actuele ontslagredenen en ontslagprocedures aan. We leggen uit wat er in een goede vaststellingsovereenkomst staat en hoe je financiële problemen kunt voorkomen. Verder vind je hier juridische bepalingen en voorbeeldbrieven. Waar ben je naar op zoek?

Alle ontslagredenen
Je werkgever kan je niet zomaar ontslaan. Je ontslag zal altijd onderbouwd moeten worden met een reden. Hieronder zie je veel voorkomende ontslagredenen. Lees wat ze inhouden en welke ontslagprocedures erbij horen.

Bij ontslag om onvoldoende functioneren verlies je je baan omdat je werkgever aantoont dat je ongeschikt bent voor het verrichten van je werkzaamheden.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlies je je baan als gevolg van een verliesgevende situatie bij je werkgever. Bijvoorbeeld door een verhuizing, reorganisatie, fusie of faillissement.

Bij ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding, verlies je je baan omdat je een onoplosbaar arbeidsconflict met je werkgever hebt. Bijvoorbeeld doordat je karakter botst met dat van je werkgever.

Bij ontslag van rechtswege door einde arbeidsovereenkomst verlies je je baan omdat je arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Ook als je arbeidsongeschikt, ziek of zwanger bent.

Bij ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim verlies je je baan omdat je vaak ziek bent. Het gaat niet snel afnemen, er is geen ander werk is en de gevolgen voor je collega's zijn te groot.

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je gedurende een onafgebroken periode van minimaal twee jaar arbeidsongeschikt of ziek bent geweest.

Zijn er nog meer ontslagredenen?

Jazeker, er worden minstens 15 redenen onderscheiden die aanleiding kunnen geven tot ontbinding van je arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen zal je werkgever je ontslag onder één van die redenen proberen te scharen. Je ontslaggrond bepaalt in beginsel ook de ontslagprocedure die ingezet wordt.

Bekijk alle ontslagredenen

Drie ontslagprocedures
Je ontslagprocedure hangt af van het feit of je met je werkgever overeenstemming kunt bereiken over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Zo ja, dan volgt ontslag met wederzijds goedvinden. Zo nee, dan wordt afhankelijk van je ontslagreden een ontslagprocedure ingezet bij het UWV of bij de kantonrechter.

Uitgangspunten

 • Komt er WEL uit;
 • Onderhandeling;
 • Bij iedere reden;
 • Bij arbeidsconflict;
 • Duur: 2 - 4 weken.

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Vergunning;
 • Bij economisch;
 • Bij 2+ jaar ziek;
 • Duur: 4 - 6 weken.

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Beschikking;
 • Bij persoonlijk;
 • Bij andere reden;
 • Duur: 6 - 9 weken.

Zijn er nog meer ontslagprocedures?

Nee, op dit moment zijn dit in Nederland de drie mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er zijn wel aanvullende procedures mogelijk om verweer te voeren tegen je ontslag. Een voorbeeld daarvan is het aanspannen van een kort geding.

Overzicht ontslagprocedures

Momenten van ontslag
Je werkgever kan je op diverse momenten ontslaan. Ontslag is zowel bij een tijdelijk als vast contract mogelijk. We komen echter ook regelmatig tegen dat mensen bij ziekte of zwangerschap toch ontslagen worden.

In proeftijd

Bij ontslag tijdens je proeftijd verlies je je baan terwijl je nog maar net begonnen bent. In beginsel kun je met onmiddellijke ingang ontslag nemen of ontslagen worden. Er zijn echter wel uitzonderingen.

Bij tijdelijk contract

Bij ontslag bij een tijdelijk contract verlies je je baan omdat je werkgever je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzegt. Dat biedt meestal een sterke rechtspositie en ruimte voor onderhandeling.

Bij vast contract

Bij ontslag bij een vast contract verlies je je baan omdat je werkgever je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegt. Dat uitgangspunt biedt vaak ruimte voor onderhandeling.

Bij zwangerschap

Bij ontslag tijdens zwangerschap verlies je je baan omdat je zwanger bent of zwangerschapsverlof hebt. Er geldt een opzegverbod, dus je ontslag is niet toegestaan. Toch zijn er mogelijkheden.

Zijn er nog meer momenten mogelijk?

Ja. Het woord 'moment' zou je ook kunnen interpreteren als 'aanleiding'. Een reorganisatie zou zo'n aanleiding kunnen zijn. Maar ondanks dat het verboden is, komt ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid of ziekte ook regelmatig voor.

Bekijk alle ontslagmomenten

De vaststellingsovereenkomst
Als je wordt ontslagen, kan je werkgever je een vaststellingsovereenkomst (VSO) aanbieden. In die overeenkomst staan de voorwaarden beschreven op basis waarvan jullie met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen.

De beëindiging van je contract

De vaststellingsovereenkomst (VSO) is populair in het arbeidsrecht. In 80% van de ontslagzaken wordt deze gehanteerd. Dat komt vooral omdat mensen opzien tegen een dure (en tijdrovende) gerechtelijke procedure. Daarbij is het sinds 2015 mogelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden, zonder je WW-uitkering te verliezen.

Laat je VSO altijd juridisch checken

In de praktijk gaat het nogal eens mis met de vaststellingsovereenkomst. De gevolgen zijn groot als je niet in aanmerking blijkt te komen voor een WW-uitkering. Ook komt het voor dat werknemers akkoord gaan met de wettelijke transitievergoeding, zonder te onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Dat is zonde! Laat je VSO altijd controleren door een jurist.

1. VSO-check
Wij checken je vaststellings-overeenkomst

Meer over dit pakket

Meer weten over de beëindigingsovereenkomst?

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wil je weten welke juridische stappen je het beste kunt zetten voor een optimale ontslagregeling? Lees hier onze tips voor behoud van je WW-uitkering en de hoogste ontslagvergoeding.

Uitleg over de VSO Tips bij de VSO

Ontslag en geld
Ontslag heeft vaak een grote impact. Buiten het feit dat een periode zonder werk zit, kun je in de financiële problemen komen. Hoe houd je je geldzaken op orde? Hier lees je alles over de transitievergoeding, de billijke vergoeding, de WW-uitkering en de overige zaken die met geld te maken hebben.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële vergoeding waarop een werknemer recht heeft die na een tweejarig dienstverband wordt ontslagen. Deze nieuwe ontslagvergoeding vervangt de kantonrechtersformule. Hij valt financieel vaak lager uit, maar je hebt er wel bijna altijd recht op.

Kantonrechtersformule

Lees wat het verschil is tussen de kantonrechtersformule en transitievergoeding en bereken gratis de hoogte van je ontslagvergoeding.

Gouden handdruk

Wat is een gouden handdruk en heb je er recht op bij ontslag? Lees onze tips en leer hoe je de kans op een ontslagvergoeding kunt verhogen.

Oprotpremie

Wat is een oprotpremie en heb je er recht op bij ontslag? Lees onze tips en leer hoe je de kans op een oprotpremie kunt verhogen.

Welke financiële zaken spelen er nog meer?

Naast bovenstaande onderwerpen hebben veel werknemers vragen over het uitkeren van opgebouwde vakantiedagen, de mogelijkheid tot outplacement (budget voor het vinden van nieuw werk) en de gevolgen voor de te betalen belasting.

Alles over geld

Instanties rondom ontslag
De meeste werknemers komen pas na de aanzegging van hun ontslag in aanraking met instanties als het UWV of een rechtswinkel. Hier lees je welke organisaties zich met ontslag bezig houden en wat ze voor je kunnen betekenen.

Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is een initiatief van de Rijksoverheid dat particulieren voorziet van onafhankelijk juridisch advies. Je kunt een (betaald) nummer bellen of terecht op één van de inloopspreekuren.

Rechtswinkel

Een Rechtswinkel is een ideële instantie (vereniging of stichting) die tracht het recht beter bereikbaar te maken. Rechtenstudenten geven er gratis advies aan particulieren en bedrijven om zo ervaring op te doen.

Loopbaanadviesbureau

Een loopbaanadviesbureau adviseert werknemers die twijfelen over hun carrière, bijvoorbeeld na een ontslag. Een loopbaanadviseur probeert te helpen met het beantwoorden van vragen over wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.

Zijn er nog meer organisaties?

Ja, die zijn er zeker. Meestal betreft dat bedrijven die werkgevers en/of werknemers bijstaan in de afwikkeling van het ontslag of het vinden van een nieuwe baan. Je kunt denken aan rechtsbijstandsverzekeraars en juridische dienstverleners zoals arbeidsrechtadvocaten en juristen.

Naar alle organisaties

Juridische hulp bij ontslag
Indien je geconfronteerd wordt met ontslag, wil je waarschijnlijk checken of ontslag terecht is. De volgende stap is veelal bezwaar aantekenen óf op een zo goed mogelijke manier afscheid nemen. Juristen of advocaten met kennis van het ontslagrecht kunnen je daarbij helpen.

Dit doen wij

✔ Check rechtspositie;
✔ Check VSO;
✔ Kansen bespreken;
✔ 1x bellen jurist.

Dit doe je zelf

✘ Check WW-rechten;
✘ Strategie bepalen;
✘ Transitievergoeding;
✘ Bezwaar maken;
✘ Onderhandelen;
✘ Contact werkgever.


Voor € 0,-

Naar dit pakket

Dit doet de tool

✔ Check rechtspositie;
✔ Check WW-rechten;
✔ Transitievergoeding;
✔ Bezwaar werkgever;
✔ Bezwaar UWV;
✔ Verweer rechter.

Dit doe je zelf

✘ Check VSO;
✘ Strategie bepalen;
✘ Onderhandelen;
✘ Contact werkgever.


Voor € 99,-

Naar dit pakket

Dit doen wij

✔ Check rechtspositie;
✔ Check WW-rechten;
✔ Check VSO;
✔ Transitievergoeding;
✔ Kansen bespreken;
✔ Strategie bepalen;
✔ 3x bellen jurist.

Dit doe je zelf

✘ Bezwaar maken;
✘ Onderhandelen;
✘ Contact werkgever.


Op aanvraag

Naar dit pakket

Dit doen wij

✔ Check rechtspositie;
✔ Check WW-rechten;
✔ Check VSO;
✔ Transitievergoeding;
✔ Kansen bespreken;
✔ Strategie bepalen;
✔ Onbeperkt bellen;
✔ Bezwaar maken;
✔ Onderhandelen;
✔ Contact werkgever;
✔ Terugkoppeling;
✔ Uitleg WW.


Op aanvraag

Naar dit pakket

Zelf ontslag nemen

Bovenstaande ontslagpakketten zijn gericht op werknemers die onverwacht of ongewenst te maken krijgen met ontslag. Maar wat als je bent uitgekeken op je baan of werkgever, maar het niet aandurft om zelf ontslag te nemen?

We spreken geregeld mensen die ziek zijn, een burnout hebben of in een arbeidsgeschil verwikkeld zijn geraakt. Ze willen eigenlijk ontslag nemen, maar zijn bang om het recht op een uitkering te verliezen of een transitievergoeding mis te lopen.

Gelukkig sluit ons nieuwste ontslagpakket daar naadloos op aan! Laat onze juristen je helpen om zelf ontslag te nemen met behoud van je WW- of ziektewetuitkering en de toekenning van een ontslagvergoeding.

5. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag met hulp van een jurist

Dit doen wij

✔ Check rechtspositie;
✔ Werkgever polsen;
✔ Kansen bespreken;
✔ Strategie bepalen;
✔ Onbeperkt bellen;
✔ Onderhandelen;
✔ Borgen WW-rechten;
✔ Transitievergoeding;
✔ Check VSO;
✔ Contact werkgever;
✔ Terugkoppeling;
✔ Hulp WW aanvragen.


Vanaf € 165,-

Voorbeeldbrieven bij ontslag
Ben je van plan om ontslag te nemen? Of zit je in een ontslagtraject en wil je je ontslag aanvechten? Je vindt hier voorbeelden van brieven die je kunt gebruiken om ontslag te nemen of verweer te voeren.

Brieven passend bij je situatie

Er zijn verschillende manieren waarop je bezwaar kunt maken tegen je ontslag. Een manier om dat juridisch onderbouwd te doen (zonder tussenkomst van een jurist), is door ons ontslagpakket 1. Doe-het-zelf te bestellen. De online tool checkt of je ontslag terecht is, stelt een bezwaarbrief op voor je werkgever en genereert een bezwaarschrift (UWV) of verweerschrift (kantonrechter).

Download voorbeeldbrieven

Wil je niets juridisch laten checken en zelf aan de slag? Dan kun je onze templates (Word / DOCX) downloaden, bewerken en versturen. Je dient de brief die je als voorbeeld wilt gebruiken aan te vullen met de ontbrekende gegevens van je werkgever, van jezelf en die uit je arbeidsovereenkomst. Uiteraard kun je de inhoud ook veranderen, zolang de strekking maar gelijk blijft. Indien gewenst kun je ons vragen om de inhoud nog even te controleren.

2. Ontslag online
Bepaal je rechtspositie en maak bezwaar

Meer over dit pakket

Waar vind ik de voorbeelden?

Je kunt op twee manieren aan brieven komen die je helpen om je ontslag aan te vechten. De meest veilige manier om dat te doen is middels het gebruik van ons voordelige ontslagpakket 1. Doe-het-zelf. Wil je alleen sjablonen in Word hebben, dan vind je die onder de rode knop.

1. Doe-het-zelf-pakket Naar de sjablonen

Het arbeidsrecht
Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen een werknemer en een werkgever en is van toepassing op iedere arbeidsrelatie. Het kent regels over loon, de arbeidsduur, de opzegtermijn en de beëindiging.

Het ontslagrecht

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt behandeld in het ontslagrecht. De belangrijkste regels van het ontslagrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10, afdeling 9), het Buitengewoon besluit Arbeidsverhouding (BBA) en de Ontslagregeling. Daarnaast kan je CAO ontslagrechtregels bevatten.

De regering wil nog wel eens tornen aan de regels uit het arbeids- en ontslagrecht. Daarom hebben we de belangrijkste bepalingen op een rij gezet.

Op zoek naar een andere bepaling?

Als je op zoek bent naar een regel of bepaling uit het arbeidsrecht of ontslagrecht, zou dit onderdeel je kunnen helpen.

Duik in het arbeidsrecht