Info en tips over ontslag

Heb je te maken met ontslag? Hier tref je alle actuele ontslagredenen en ontslagprocedures aan. We leggen uit wat er in een goede vaststellingsovereenkomst staat en hoe je financiële problemen kunt voorkomen. Verder vind je hier juridische bepalingen en voorbeeldbrieven. Waar ben je naar op zoek?

Alle ontslagredenen

Je werkgever kan je niet zomaar ontslaan. Je ontslag zal altijd onderbouwd moeten worden met een reden. Hieronder zie je veel voorkomende ontslagredenen. Lees wat ze inhouden en welke ontslagprocedures erbij horen.

Onvoldoende functioneren

Bij ontslag om onvoldoende functioneren verlies je je baan omdat je werkgever aantoont dat je ongeschikt bent voor het verrichten van je werkzaamheden.

Bedrijfseconomische reden

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlies je je baan als gevolg van een verliesgevende situatie bij je werkgever. Bijvoorbeeld door een verhuizing, reorganisatie, fusie of faillissement.

Verstoorde arbeidsverhouding

Bij ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding, verlies je je baan omdat je een onoplosbaar arbeidsconflict met je werkgever hebt. Bijvoorbeeld doordat je karakter botst met dat van je werkgever.

Van rechtswege

Bij ontslag van rechtswege door einde arbeidsovereenkomst verlies je je baan omdat je arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Ook als je arbeidsongeschikt, ziek of zwanger bent.

Regelmatig ziekteverzuim

Bij ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim verlies je je baan omdat je vaak ziek bent. Het gaat niet snel afnemen, er is geen ander werk is en de gevolgen voor je collega's zijn te groot.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je gedurende een onafgebroken periode van minimaal twee jaar arbeidsongeschikt of ziek bent geweest.

Zijn er nog meer ontslagredenen?

Ja, er zijn minstens 15 redenen die aanleiding kunnen geven tot ontbinding van je arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen zal je werkgever één ontslagreden kiezen, maar een verzameling (cumulatie) is ook mogelijk. Je ontslaggrond bepaalt in beginsel ook de ontslagprocedure die ingezet wordt.

Bekijk alle ontslagredenen

Drie ontslagprocedures

Je ontslagprocedure hangt af van het feit of je met je werkgever overeenstemming kunt bereiken over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Zo ja, dan volgt ontslag met wederzijds goedvinden. Zo nee, dan wordt afhankelijk van je ontslagreden een ontslagprocedure ingezet bij het UWV of bij de kantonrechter.

Uitgangspunten

 • Komt er WEL uit;
 • Onderhandeling;
 • Bij iedere reden;
 • Bij arbeidsconflict;
 • Duur: 2 - 4 weken.

UWV

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Vergunning;
 • Reorganisatie;
 • Langdurige ziekte;
 • Duur: 4 - 6 weken.

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Beschikking;
 • Persoonlijk;
 • Overige redenen;
 • Duur: 6 - 9 weken.

Zijn er nog meer ontslagprocedures?

Nee, op dit moment zijn dit in Nederland de drie mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bij ontslag op staande voet is geen van deze ontslagprocedures nodig.

Overzicht ontslagprocedures

Momenten van ontslag

Je werkgever kan je op diverse momenten ontslaan. Ontslag is zowel bij een tijdelijk als vast contract mogelijk. We komen echter ook regelmatig tegen dat mensen bij ziekte of zwangerschap toch ontslagen worden.

Proeftijd

Bij ontslag tijdens je proeftijd verlies je je baan terwijl je nog maar net begonnen bent. In beginsel kun je met onmiddellijke ingang ontslag nemen of ontslagen worden. Er zijn echter wel uitzonderingen.

Tijdelijk contract

Bij ontslag bij een tijdelijk contract zegt je werkgever je arbeidsovereenkomst voor bepaald tijd op. Sinds de ingang van de WAB gelden er nieuwe regels omtrent verlenging en de transitievergoeding.

Vast contract

Bij ontslag bij een vast contract verlies je je baan omdat je werkgever je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegt. Dat uitgangspunt biedt vaak ruimte voor onderhandeling.

Zwangerschap

Bij ontslag tijdens zwangerschap verlies je je baan omdat je zwanger bent of zwangerschapsverlof hebt. Er geldt een opzegverbod, dus je ontslag is niet toegestaan. Toch zijn er mogelijkheden.

Zijn er nog meer momenten mogelijk?

Ja. Het woord 'moment' zou je ook kunnen interpreteren als 'aanleiding'. Een reorganisatie zou zo'n aanleiding kunnen zijn. Maar ondanks dat het verboden is, komt ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid of ziekte ook regelmatig voor.

Bekijk alle ontslagmomenten

De vaststellingsovereenkomst

Als je wordt ontslagen, kan je werkgever je een vaststellingsovereenkomst (VSO) aanbieden. In die overeenkomst staan de voorwaarden beschreven op basis waarvan jullie met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen.

De beëindiging van je contract

De vaststellingsovereenkomst is populair in het arbeidsrecht. In 80% van de ontslagzaken wordt deze gehanteerd. Dat komt vooral omdat mensen opzien tegen een dure (en tijdrovende) gerechtelijke procedure. Daarbij is het sinds 2015 mogelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden, zonder je WW-uitkering te verliezen.

Laat je vaststellingsovereenkomst altijd juridisch checken

In de praktijk gaat het nogal eens mis met de vaststellingsovereenkomst. De gevolgen zijn groot als je niet in aanmerking blijkt te komen voor een WW-uitkering. Ook komt het voor dat werknemers akkoord gaan met de wettelijke transitievergoeding, zonder te onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Dat is zonde! Laat je VSO altijd controleren door een jurist.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Meer over dit pakket

Meer weten over de beëindigingsovereenkomst?

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wil je weten welke juridische stappen je het beste kunt zetten voor een optimale ontslagregeling? Lees hier onze tips voor behoud van je WW-uitkering en de hoogste ontslagvergoeding.

Uitleg over de VSO Tips bij de VSO

Ontslag en geld

Ontslag heeft vaak een grote impact. Buiten het feit dat een periode zonder werk zit, kun je in de financiële problemen komen. Hoe houd je je geldzaken op orde? Hier lees je alles over de transitievergoeding, de billijke vergoeding, de WW-uitkering en de overige zaken die met geld te maken hebben.

Transitievergoeding

Werknemers die ontslagen worden, komen in aanmerking voor een transitievergoeding. De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de lengte van je dienstverband en je salaris. Hier lees je alles over deze ontslagvergoeding.

Meer info

Ontslagvergoeding

Heb ik recht op een ontslagvergoeding? Wat is het verschil tussen een transitievergoeding en ontslagvergoeding? Bereken in 15 seconden de hoogte van je transitievergoeding.

Meer info

Kantonrechtersformule

Het is gebruikelijk dat je een werknemer bij ontslag compenseert voor het gemis aan inkomen. De hoogte van een ontslagvergoeding, werd tot 2015 bepaald door de kantonrechtersformule. Tegenwoordig worden de regels van de transitievergoeding gebruikt. Wat zijn de verschillen?

Meer info

Gouden handdruk

Wat is een gouden handdruk precies en heb je er recht op bij ontslag? Het begrip kent een tweeledige uitleg. Lees alles over de gouden handdruk en bekijk onze tips om de kans op een ontslagvergoeding te verhogen.

Meer info

Welke financiële zaken spelen er nog meer?

Naast bovenstaande onderwerpen hebben veel werknemers vragen over het uitkeren van opgebouwde vakantiedagen, de mogelijkheid tot outplacement (budget voor het vinden van nieuw werk) en de gevolgen voor de te betalen belasting.

Alles over geld

Instanties rondom ontslag

De meeste werknemers komen pas na de aanzegging van hun ontslag in aanraking met instanties als het UWV of een rechtswinkel. Hier lees je welke organisaties zich met ontslag bezig houden en wat ze voor je kunnen betekenen.

Centrum voor Werk en Inkomen

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is het vroegere UWV WERKbedrijf. Je werkgever kan hier een vergunning aanvragen voor je ontslag. Het UWV WERKbedrijf, voorheen dus het CWI, beoordeelt deze op redelijkheid.

Het Juridisch Loket

Ben je op zoek naar gratis juridische hulp op het gebied van arbeidsrecht? Misschien heb je wel eens van het Juridisch Loket gehoord. We leggen uit wat deze stichting is en je leest of ze jou kan helpen bij (dreigend) ontslag.

Bureau Rechtshulp

'Bureau Rechtshulp' is een term die men nog vaak hoort. Het is de voorloper van het Juridisch Loket. Dat is een door de overheid gesubsidieerde advies- en doorverwijsinstelling voor mensen met juridische conflicten.

Rechtswinkel

Een Rechtswinkel is een ideële instantie (vereniging of stichting) die tracht het recht beter bereikbaar te maken. Rechtenstudenten geven er gratis advies aan particulieren en bedrijven om zo ervaring op te doen.

Zijn er nog meer organisaties?

Ja, die zijn er zeker. Meestal betreft dat bedrijven die werkgevers en/of werknemers bijstaan in de afwikkeling van het ontslag of het vinden van een nieuwe baan. Je kunt denken aan rechtsbijstandsverzekeraars en juridische dienstverleners zoals arbeidsrechtadvocaten en juristen.

Naar alle organisaties

Juridische hulp bij ontslag

Indien je geconfronteerd wordt met ontslag, wil je waarschijnlijk checken of ontslag terecht is. De volgende stap is veelal bezwaar aantekenen óf op een zo goed mogelijke manier afscheid nemen. Juristen of advocaten met kennis van het ontslagrecht kunnen je daarbij helpen.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Dit doen wij

✔ Check rechtspositie;
✔ Check VSO;
✔ Kansen bespreken;
✔ 1x bellen jurist.

Dit doe je zelf

✘ Check WW-rechten;
✘ Strategie bepalen;
✘ Transitievergoeding;
✘ Bezwaar maken;
✘ Onderhandelen;
✘ Contact werkgever.


Voor € 0,-

Naar dit pakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Dit doen wij

✔ Check rechtspositie;
✔ Check WW-rechten;
✔ Check VSO;
✔ Transitievergoeding;
✔ Kansen bespreken;
✔ Strategie bepalen;
✔ 3x bellen jurist.

Dit doe je zelf

✘ Bezwaar maken;
✘ Onderhandelen;
✘ Contact werkgever.


Op aanvraag

Naar dit pakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Dit doen wij

✔ Check rechtspositie;
✔ Check WW-rechten;
✔ Check VSO;
✔ Transitievergoeding;
✔ Kansen bespreken;
✔ Strategie bepalen;
✔ Onbeperkt bellen;
✔ Bezwaar maken;
✔ Onderhandelen;
✔ Contact werkgever;
✔ Terugkoppeling;
✔ Uitleg WW.


Op aanvraag

Naar dit pakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Dit doen wij

✔ Check rechtspositie;
✔ Werkgever polsen;
✔ Kansen bespreken;
✔ Strategie bepalen;
✔ Onbeperkt bellen;
✔ Onderhandelen;
✔ Borgen WW-rechten;
✔ Transitievergoeding;
✔ Check VSO;
✔ Contact werkgever;
✔ Terugkoppeling;
✔ Hulp WW aanvragen.


Vanaf € 165,-

Naar dit pakket

Voorbeeldbrieven bij ontslag

Ben je van plan om ontslag te nemen? Of zit je in een ontslagtraject en wil je je ontslag aanvechten? Je vindt hier voorbeelden van brieven die je kunt gebruiken om ontslag te nemen of verweer te voeren.

Download voorbeeldbrieven

Wil je niets juridisch laten checken en zelf aan de slag? Dan kun je onze templates (Word / DOCX) downloaden, bewerken en versturen. Je dient de brief die je als voorbeeld wilt gebruiken aan te vullen met de ontbrekende gegevens van je werkgever, van jezelf en die uit je arbeidsovereenkomst. Uiteraard kun je de inhoud ook veranderen, zolang de strekking maar gelijk blijft. Indien gewenst kun je ons vragen om de inhoud nog even te controleren.

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Waar vind ik de voorbeelden?

Je kunt op twee manieren aan brieven komen die je helpen om je ontslag aan te vechten. Wij kunnen je coachen en je brieven aanleveren die je zelf kunt sturen. Wil je alleen sjablonen in Word hebben, dan vind je die onder de rode knop.

2. Ontslagcoaching Naar de sjablonen

Het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen een werknemer en een werkgever en is van toepassing op iedere arbeidsrelatie. Het kent regels over loon, de arbeidsduur, de opzegtermijn en de beëindiging.

Het ontslagrecht

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt behandeld in het ontslagrecht. De belangrijkste regels van het ontslagrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10, afdeling 9), het Buitengewoon besluit Arbeidsverhouding (BBA) en de Ontslagregeling. Daarnaast kan je CAO ontslagrechtregels bevatten.

De regering wil nog wel eens tornen aan de regels uit het arbeids- en ontslagrecht. Daarom hebben we de belangrijkste bepalingen op een rij gezet.

Op zoek naar een andere bepaling?

Als je op zoek bent naar een regel of bepaling uit het arbeidsrecht of ontslagrecht, zou dit onderdeel je kunnen helpen.

Duik in het arbeidsrecht