Overzicht van ontslagredenen

Je werkgever kan je niet zomaar ontslaan. Je ontslag zal altijd onderbouwd moeten worden met een reden. Hieronder zie je veel voorkomende ontslagredenen. Lees wat ze inhouden en welke ontslagprocedures erbij horen.

Bedrijfseconomische redenen

A-grond
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlies je je baan door bijvoorbeeld financiële problemen, werkvermindering of automatisering. Hier lees je wat bedrijfseconomisch ontslag is, welke procedures erbij horen, wanneer ontslag is toegestaan en welke stappen jij kunt zetten als bij jou ontslag dreigt.

Reorganisatie

A-grond
Het ging al een tijdje minder goed met het bedrijf waar je werkt. Opeens wordt je medegedeeld dat bedrijfseconomische omstandigheden aanleiding zijn om te gaan reorganiseren. Bij ontslag om reorganisatie verlies je je baan vanwege een verhuizing, fusie, overname of herstructurering. Hier lees je wanneer ontslag om reorganisatie is toegestaan en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

B-grond
Bij ontslag om langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je gedurende een onafgebroken periode van minimaal twee jaar (24 maanden) arbeidsongeschikt of ziek bent geweest. Hier lees je wanneer je ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid gegrond is en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Frequent ziekteverzuim

C-grond
Bij ontslag om regelmatig ziekteverzuim verlies je je baan omdat je vaak ziek bent. Het verzuim gaat niet snel afnemen, er is geen ander werk is en de gevolgen voor je collega's zijn onaanvaardbaar. Hier lees je wanneer er sprake is van frequent ziekteverzuim, wat het opzegverbod inhoudt en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Disfunctioneren

D-grond
Bij ontslag om onvoldoende functioneren verlies je je baan omdat je werkgever aantoont dat je ongeschikt bent voor je functie. Hier lees je wat disfunctioneren is, wanneer dat terecht is, welke ontslagprocedure erbij hoort en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Verwijtbaar handelen of nalaten

E-grond
Bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalatigheid verlies je je baan omdat je werkgever vindt dat je een redelijke opdracht weigert uit te voeren. Het kan ook zijn dat je vaak te laat komt of er door jouw toedoen iets is gebeurd dat grote gevolgen heeft. Hier lees je wanneer je verwijtbaar of nalatig bent en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Zijn er nog meer ontslagredenen?

Ja, er zijn minstens 15 redenen die aanleiding kunnen geven tot ontbinding van je arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen zal je werkgever één ontslagreden kiezen, maar een verzameling (cumulatie) is ook mogelijk. Je ontslaggrond bepaalt in beginsel ook de ontslagprocedure die ingezet wordt.

Bekijk alle ontslagredenen

Drie ontslagprocedures

Het ontslagrecht onderscheidt drie ontslagprocedures. Als jij het met je werkgever eens kunt worden over je ontslagvoorwaarden, ligt ontslag met wederzijds goedvinden voor de hand. Zo niet, dan bepaalt je ontslagreden of de procedure via het UWV of de kantonrechter verloopt. Enkel bij ontslag op staande voet is geen procedure nodig.

Ontslagprocedure: ontslag met wederzijds goedvinden

🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellings­overeenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Met wederzijds goedvinden
Ontslagprocedure: ontslag via het UWV

🏢 Ontslag via het UWV

Mijn werkgever wil me ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid en heeft een ontslagvergunning bij het UWV of de ontslagcommissie aangevraagd. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via het UWV?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt het UWV de aanvraag?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Via het UWV
Ontslagprocedure: ontslag via de kantonrechter

⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Via de kantonrechter

Momenten van ontslag

Je werkgever kan je op diverse momenten ontslaan. Ontslag is zowel bij een tijdelijk als vast contract mogelijk. We komen echter ook regelmatig tegen dat mensen bij ziekte of zwangerschap toch ontslagen worden.

Proeftijd

Bij ontslag tijdens je proeftijd verlies je je baan terwijl omdat je zelf ontslag neemt of je werkgever van je af wil. Er worden wel voorwaarden gesteld aan de proeftijd.

Vragen over dit ontslagmoment

 • In welke gevallen is ontslag in de proeftijd toegestaan?
 • Hoe zit het als er geen proeftijd is opgenomen?
 • Klopt de duur van mijn proeftijd wel?
 • Kan ik nog iets doen om mijn ontslag te voorkomen?

Tijdelijk contract

Bij ontslag tijdens een tijdelijk contract verlies je je baan omdat je contract niet wordt verlengd, je zelf ontslag neemt, er een redelijke ontslaggrond is of je wordt ontslagen op staande voet. Afhankelijk van je contract en arbeidsrelatie, is er ruimte voor onderhandeling.

Vragen over dit ontslagmoment

 • Bij welke redenen is ontslag met een tijdelijk contract toegestaan?
 • Hoe zit het met een tussentijds opzegbeding?
 • Kan ik nog iets doen om mijn ontslag te voorkomen?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Kunnen jullie mijn vaststellings­overeenkomst controleren?
 • Kan ik onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden?
 • Hoe zorg ik voor een hogere ontslagvergoeding en recht op WW?

Vast contract

Bij ontslag tijdens een vast contract verlies je je baan omdat je zelf ontslag neemt, er een redelijke ontslaggrond is of je op staande voet wordt ontslagen. Werknemer met een vast contract zijn goed beschermd, dus waarschijnlijk is er ruimte om te onderhandelen over je ontslagvoorwaarden.

Vragen over dit ontslagmoment

 • Bij welke redenen is ontslag met een vast contract toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om mijn ontslag te voorkomen?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Kunnen jullie mijn vaststellings­overeenkomst controleren?
 • Kan ik onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden?
 • Hoe zorg ik voor een hogere ontslagvergoeding en recht op WW?

Zijn er nog meer momenten mogelijk?

Ja. Het woord 'moment' zou je ook kunnen interpreteren als 'aanleiding'. Een reorganisatie zou zo'n aanleiding kunnen zijn. Maar ondanks dat het verboden is, komt ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid of ziekte ook regelmatig voor.

Bekijk alle ontslagmomenten

De vaststellingsovereenkomst

Als je wordt ontslagen, kan je werkgever je een vaststellings­overeenkomst (VSO) aanbieden. In die overeenkomst staan de voorwaarden beschreven op basis waarvan jullie met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen.

De beëindiging van je contract

De vaststellings­overeenkomst is populair in het arbeidsrecht. In 80% van de ontslagzaken wordt deze gehanteerd. Dat komt vooral omdat mensen opzien tegen een dure (en tijdrovende) gerechtelijke procedure. Daarbij is het sinds 2015 mogelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden, zonder je WW-uitkering te verliezen.

Laat je vaststellings­overeenkomst altijd juridisch checken

In de praktijk gaat het nogal eens mis met de vaststellings­overeenkomst. De gevolgen zijn groot als je niet in aanmerking blijkt te komen voor een WW-uitkering. Ook komt het voor dat werknemers akkoord gaan met de wettelijke transitievergoeding, zonder te onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Dat is zonde! Laat je VSO altijd controleren door een jurist.

📃 Vaststellingsovereenkomst Controle vaststellings­overeenkomst 📃

Meer over dit pakket

Meer weten over de beëindigingsovereenkomst?

Heb je een vaststellings­overeenkomst ontvangen en wil je weten welke juridische stappen je het beste kunt zetten voor een optimale ontslagregeling? Lees hier onze tips voor behoud van je WW-uitkering en de hoogste ontslagvergoeding.

Uitleg over de VSO Tips bij de VSO

Ontslag en geld

Ontslag heeft vaak een grote impact. Buiten het feit dat een periode zonder werk zit, kun je in de financiële problemen komen. Hoe houd je je geldzaken op orde? Hier lees je alles over de transitievergoeding, de billijke vergoeding, de WW-uitkering en de overige zaken die met geld te maken hebben.

💶 Transitievergoeding

Werknemers die ontslagen worden, komen in aanmerking voor een transitievergoeding. De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de lengte van je dienstverband en je salaris. Hier lees je alles over deze ontslagvergoeding.

Meer info

Ontslagvergoeding

Heb ik recht op een ontslagvergoeding? Wat is het verschil tussen een transitievergoeding en ontslagvergoeding? Bereken in 15 seconden de hoogte van je transitievergoeding.

Meer info

Kantonrechtersformule

Het is gebruikelijk dat je een werknemer bij ontslag compenseert voor het gemis aan inkomen. De hoogte van een ontslagvergoeding, werd tot 2015 bepaald door de kantonrechtersformule. Tegenwoordig worden de regels van de transitievergoeding gebruikt. Wat zijn de verschillen?

Meer info

Gouden handdruk

Wat is een gouden handdruk precies en heb je er recht op bij ontslag? Het begrip kent een tweeledige uitleg. Lees alles over de gouden handdruk en bekijk onze tips om de kans op een ontslagvergoeding te verhogen.

Meer info

Welke financiële zaken spelen er nog meer?

Naast bovenstaande onderwerpen hebben veel werknemers vragen over het uitkeren van opgebouwde vakantiedagen, de mogelijkheid tot outplacement (budget voor het vinden van nieuw werk) en de gevolgen voor de te betalen belasting.

Alles over geld

Instanties rondom ontslag

De meeste werknemers komen pas na de aanzegging van hun ontslag in aanraking met instanties als het UWV of een rechtswinkel. Hier lees je welke organisaties zich met ontslag bezig houden en wat ze voor je kunnen betekenen.

Centrum voor Werk en Inkomen

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is het vroegere UWV WERKbedrijf. Je werkgever kan hier een vergunning aanvragen voor je ontslag. Het UWV WERKbedrijf, voorheen dus het CWI, beoordeelt deze op redelijkheid.

Het Juridisch Loket

Ben je op zoek naar gratis juridische hulp op het gebied van arbeidsrecht? Misschien heb je wel eens van het Juridisch Loket gehoord. We leggen uit wat deze stichting is en je leest of ze jou kan helpen bij (dreigend) ontslag.

Bureau Rechtshulp

'Bureau Rechtshulp' is een term die men nog vaak hoort. Het is de voorloper van het Juridisch Loket. Dat is een door de overheid gesubsidieerde advies- en doorverwijsinstelling voor mensen met juridische conflicten.

Rechtswinkel

Een Rechtswinkel is een ideële instantie (vereniging of stichting) die tracht het recht beter bereikbaar te maken. Rechtenstudenten geven er gratis advies aan particulieren en bedrijven om zo ervaring op te doen.

Zijn er nog meer organisaties?

Ja, die zijn er zeker. Meestal betreft dat bedrijven die werkgevers en/of werknemers bijstaan in de afwikkeling van het ontslag of het vinden van een nieuwe baan. Je kunt denken aan rechtsbijstandsverzekeraars en juridische dienstverleners zoals arbeidsrechtadvocaten en juristen.

Naar alle organisaties

Juridische hulp bij ontslag

Indien je geconfronteerd wordt met ontslag, wil je waarschijnlijk checken of ontslag terecht is. De volgende stap is veelal bezwaar aantekenen óf op een zo goed mogelijke manier afscheid nemen. Juristen of advocaten met kennis van het ontslagrecht kunnen je daarbij helpen.

Controleer mijn vaststellingsovereenkomst

vanaf € 0 (basis)

Controle vergoeding en WW
Checken juridische gebreken
Checken onbenutte kansen
Telefonisch bespreken tips
Binnen 4 uur gestart
Controleer mijn VSO
Onderhandel over mijn ontslagvoorwaarden

vanaf € 250 (ex BTW)

Vrijblijvend adviesgesprek
Bepalen van beste strategie
Ontzorgen van hele traject
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Onderhandel voor mij
Neem zelf ontslag met ontslagvergoeding

vanaf € 165 (ex BTW)

Bereidheid werkgever polsen
Bepalen van beste strategie
Uitgebreide check van VSO
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Ik wil ontslag nemen

Voorbeeldbrieven bij ontslag

Ben je van plan om ontslag te nemen? Of zit je in een ontslagtraject en wil je je ontslag aanvechten? Je vindt hier voorbeelden van brieven die je kunt gebruiken om ontslag te nemen of verweer te voeren.

Download voorbeeldbrieven

Wil je niets juridisch laten checken en zelf aan de slag? Dan kun je onze templates (Word / DOCX) downloaden, bewerken en versturen. Je dient de brief die je als voorbeeld wilt gebruiken aan te vullen met de ontbrekende gegevens van je werkgever, van jezelf en die uit je arbeidsovereenkomst. Uiteraard kun je de inhoud ook veranderen, zolang de strekking maar gelijk blijft. Indien gewenst kun je ons vragen om de inhoud nog even te controleren.

Waar vind ik de voorbeelden?

Je kunt op twee manieren aan brieven komen die je helpen om je ontslag aan te vechten. Wij kunnen je helpen met onderhandelen en je brieven aanleveren die je zelf kunt sturen. Wil je alleen sjablonen in Word hebben, dan vind je die onder de grijze knop.

Onderhandelen Naar de sjablonen

Het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen een werknemer en een werkgever en is van toepassing op iedere arbeidsrelatie. Het kent regels over loon, de arbeidsduur, de opzegtermijn en de beëindiging.

Het ontslagrecht

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt behandeld in het ontslagrecht. De belangrijkste regels van het ontslagrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10, afdeling 9), het Buitengewoon besluit Arbeidsverhouding (BBA) en de Ontslagregeling. Daarnaast kan je CAO ontslagrechtregels bevatten.

De regering wil nog wel eens tornen aan de regels uit het arbeids- en ontslagrecht. Daarom hebben we de belangrijkste bepalingen op een rij gezet.

Op zoek naar een andere bepaling?

Als je op zoek bent naar een regel of bepaling uit het arbeidsrecht of ontslagrecht, zou dit onderdeel je kunnen helpen.

Duik in het arbeidsrecht

Veelgestelde vragen over ontslag

Vrees je ontslagen te worden of is je ontslag aangezegd? Dan heb je waarschijnlijk veel vragen. De meest voorkomende vragen van werknemers hebben we op een rij gezet en voorzien van antwoord.

Wat doe ik bij ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is de meest drastische ontslagmaatregel. Het betreft namelijk een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Je hebt dus per direct geen recht meer op loon. Het is gebonden aan een aantal strikte voorwaarden. Zo moet er een dringende reden zijn. Als je ontslag terecht is, heb je geen recht op WW of een transitievergoeding. Op deze pagina lees je onze tips bij ontslag op staande voet.

Kan ik wegens ziekte ontslagen worden?

Gedurende de eerste twee jaar van je arbeidsongeschiktheid geldt er een opzegverbod. Dit houdt in dat je werkgever je arbeidsovereenkomst in beginsel niet kan opzeggen, behalve als je niet of onvoldoende meewerkt aan je eigen re-integratie.

Kan ik mijn ontslag aanvechten (verweer voeren)?

Jazeker. Het aanvechten van je ontslag hoeft zelfs niet altijd bij de kantonrechter. In de meeste gevallen zet je werkgever een ontslagprocedure in gang. Die procedure is weer afhankelijk van de ontslagreden.

Vermoed je dat het aanvechten van je ontslag op niets uitloopt? Of wil je voordat je dat überhaupt begint weten wat je rechtspositie is en welke aanvechtprocedure juridisch correct is? Bel voor advies omtrent het aanvechten van je ontslag eerst vrijblijvend met één van onze ontslagjuristen.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een financiële vergoeding waarop je recht hebt bij onvrijwillig ontslag. Dat is dus als je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen. Dat geldt ook als je voor de ontslagdatum (langdurige) arbeidsongeschikt bent geweest.

Er zijn echter wel uitzonderingssituaties waardoor je niet altijd in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding. Dat kan zowel met je werkgever te maken hebben als aan jezelf liggen. Het recht op en de hoogte van de transitievergoeding worden bij ontslag met wederzijds goedvinden vastgelegd in je vaststellings­overeenkomst.

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Als je ontslagen wordt, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Vrijwel alle werknemers zijn namelijk verzekerd voor de financiële gevolgen bij werkloosheid via hun werkgever. Om recht te hebben op een uitkering na ontslag, zul je aan deze eisen moeten voldoen:

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.

Je ontvangt pas WW na afloop van je opzeggingstermijn. Hier lees je meer over de WW-uitkering bij ontslag.

Waarover kan ik bij mijn ontslag onderhandelen?

Eigenlijk is alles onderhandelbaar. Het ligt wel aan de ontslagreden en de mate waarin je verwijtbaar bent. Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden wijst de praktijk uit dat onderhandeling in de overgrote meerderheid van de ontslagzaken leidt tot een substantieel betere vaststellings­overeenkomst. Het eerste voorstel van je werkgever is vaak in het voordeel van het bedrijf geschreven en mist soms (ten onrechte) een transitievergoeding of verspeelt je recht op een WW-uitkering. Zonde en onnodig, want juridische hulp op dit vlak is voordelig en wordt vaak deels door je werkgever betaald.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.