Info en tips over ontslag

Heb je te maken met ontslag? Hier tref je alle actuele ontslagredenen en ontslagprocedures aan. We leggen uit wat er in een goede vaststellingsovereenkomst staat en hoe je financiële problemen kunt voorkomen. Verder vind je hier juridische bepalingen en voorbeeldbrieven.

Alle ontslagredenen

Je werkgever kan je niet zomaar ontslaan. Je ontslag zal altijd onderbouwd moeten worden met een reden. Hieronder zie je veel voorkomende ontslagredenen. Lees wat ze inhouden en welke ontslagprocedures erbij horen.

Onvoldoende functioneren

Bij ontslag om onvoldoende functioneren verlies je je baan omdat je werkgever aantoont dat je ongeschikt bent voor het verrichten van je werkzaamheden.

Bedrijfseconomische reden

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlies je je baan als gevolg van een verliesgevende situatie bij je werkgever. Bijvoorbeeld door een verhuizing, reorganisatie, fusie of faillissement.

Reorganisatie

Bij ontslag tijdens reorganisatie verlies je je baan wegens economische redenen zoals een reorganisatie, verhuizing, overname of faillissement. Er gelden echter strikte regels.

Verstoorde arbeidsverhouding

Bij ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding, verlies je je baan omdat je een onoplosbaar arbeidsconflict met je werkgever hebt. Bijvoorbeeld doordat je karakter botst met dat van je werkgever.

Van rechtswege

Bij ontslag van rechtswege door einde arbeidsovereenkomst verlies je je baan omdat je arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Ook als je arbeidsongeschikt, ziek of zwanger bent.

Regelmatig ziekteverzuim

Bij ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim verlies je je baan omdat je vaak ziek bent. Het gaat niet snel afnemen, er is geen ander werk is en de gevolgen voor je collega's zijn te groot.

Zijn er nog meer ontslagredenen?

Ja, er zijn minstens 15 redenen die aanleiding kunnen geven tot ontbinding van je arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen zal je werkgever één ontslagreden kiezen, maar een verzameling (cumulatie) is ook mogelijk. Je ontslaggrond bepaalt in beginsel ook de ontslagprocedure die ingezet wordt.

Bekijk alle ontslagredenen

Drie ontslagprocedures

Je ontslagprocedure hangt af van het feit of je met je werkgever overeenstemming kunt bereiken over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Zo ja, dan volgt ontslag met wederzijds goedvinden. Zo nee, dan wordt afhankelijk van je ontslagreden een ontslagprocedure ingezet bij het UWV of bij de kantonrechter.

Ik heb van mijn werkgever een concept vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan proberen of we uit elkaar kunnen op basis van ontslag met wederzijds goedvinden.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke redenen is ontslag met wederzijds goedvinden toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om mijn ontslag te voorkomen?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Kunnen jullie mijn vaststellingsovereenkomst controleren?
 • Kan ik nog onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden?
 • Hoe zorg ik voor een hogere ontslagvergoeding en recht op WW?

Mijn werkgever wil me ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. We hebben niet geprobeerd om ontslag op basis van wederzijds goedvinden af te wikkelen of kwamen daar (nog) niet uit. Hij heeft daarom een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke ontslagredenen is ontslag via het UWV toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag via het UWV te voorkomen?
 • Hoe beoordeelt het UWV de aanvraag van de ontslagvergunning?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Heb ik naast een transitievergoeding nog recht op een billijke vergoeding?

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en onderbouwd. We hebben niet geprobeerd om op basis van ontslag met wederzijds goedvinden afscheid te nemen of kwamen daar (nog) niet uit.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke ontslagredenen is ontslag via de kantonrechter toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag via de kantonrechter te voorkomen?
 • Hoe beoordeelt een kantonrechter het verzoekschrift tot ontbinding?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Heb ik naast een transitievergoeding nog recht op een billijke vergoeding?

Zijn er nog meer ontslagprocedures?

Nee, op dit moment zijn dit in Nederland de drie mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bij ontslag op staande voet is geen van deze ontslagprocedures nodig.

Overzicht ontslagprocedures

Momenten van ontslag

Je werkgever kan je op diverse momenten ontslaan. Ontslag is zowel bij een tijdelijk als vast contract mogelijk. We komen echter ook regelmatig tegen dat mensen bij ziekte of zwangerschap toch ontslagen worden.

Proeftijd

Bij ontslag tijdens je proeftijd verlies je je baan terwijl je nog maar net begonnen bent. In beginsel kun je met onmiddellijke ingang ontslag nemen of ontslagen worden. Er zijn echter wel uitzonderingen.

Tijdelijk contract

Bij ontslag bij een tijdelijk contract zegt je werkgever je arbeidsovereenkomst voor bepaald tijd op. Sinds de ingang van de WAB gelden er nieuwe regels omtrent verlenging en de transitievergoeding.

Vast contract

Bij ontslag bij een vast contract verlies je je baan omdat je werkgever je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegt. Dat uitgangspunt biedt vaak ruimte voor onderhandeling.

Zwangerschap

Mijn werkgever wil me ontslaan terwijl ik zwanger ben, zwangerschapsverlof heb, bevallingsverlof heb of juist nèt weer aan het werk ben.

 • Volgens mij geniet ik ontslagbescherming. Hoe zit dat precies?
 • Wat kan ik doen om ontslag wegens zwangerschap te voorkomen?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Ik heb er nu ook geen zin meer in. Kan ik weg met behoud van WW-uitkering?
 • Kunnen jullie onderhandelen over de beste ontslagvoorwaarden?

Zijn er nog meer momenten mogelijk?

Ja. Het woord 'moment' zou je ook kunnen interpreteren als 'aanleiding'. Een reorganisatie zou zo'n aanleiding kunnen zijn. Maar ondanks dat het verboden is, komt ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid of ziekte ook regelmatig voor.

Bekijk alle ontslagmomenten

De vaststellingsovereenkomst

Als je wordt ontslagen, kan je werkgever je een vaststellingsovereenkomst (VSO) aanbieden. In die overeenkomst staan de voorwaarden beschreven op basis waarvan jullie met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen.

De beëindiging van je contract

De vaststellingsovereenkomst is populair in het arbeidsrecht. In 80% van de ontslagzaken wordt deze gehanteerd. Dat komt vooral omdat mensen opzien tegen een dure (en tijdrovende) gerechtelijke procedure. Daarbij is het sinds 2015 mogelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden, zonder je WW-uitkering te verliezen.

Laat je vaststellingsovereenkomst altijd juridisch checken

In de praktijk gaat het nogal eens mis met de vaststellingsovereenkomst. De gevolgen zijn groot als je niet in aanmerking blijkt te komen voor een WW-uitkering. Ook komt het voor dat werknemers akkoord gaan met de wettelijke transitievergoeding, zonder te onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Dat is zonde! Laat je VSO altijd controleren door een jurist.

Vaststellingsovereenkomst controleren ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Meer over dit pakket

Meer weten over de beëindigingsovereenkomst?

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wil je weten welke juridische stappen je het beste kunt zetten voor een optimale ontslagregeling? Lees hier onze tips voor behoud van je WW-uitkering en de hoogste ontslagvergoeding.

Uitleg over de VSO Tips bij de VSO

Ontslag en geld

Ontslag heeft vaak een grote impact. Buiten het feit dat een periode zonder werk zit, kun je in de financiële problemen komen. Hoe houd je je geldzaken op orde? Hier lees je alles over de transitievergoeding, de billijke vergoeding, de WW-uitkering en de overige zaken die met geld te maken hebben.

Transitievergoeding

Werknemers die ontslagen worden, komen in aanmerking voor een transitievergoeding. De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de lengte van je dienstverband en je salaris. Hier lees je alles over deze ontslagvergoeding.

Meer info

Ontslagvergoeding

Heb ik recht op een ontslagvergoeding? Wat is het verschil tussen een transitievergoeding en ontslagvergoeding? Bereken in 15 seconden de hoogte van je transitievergoeding.

Meer info

Kantonrechtersformule

Het is gebruikelijk dat je een werknemer bij ontslag compenseert voor het gemis aan inkomen. De hoogte van een ontslagvergoeding, werd tot 2015 bepaald door de kantonrechtersformule. Tegenwoordig worden de regels van de transitievergoeding gebruikt. Wat zijn de verschillen?

Meer info

Gouden handdruk

Wat is een gouden handdruk precies en heb je er recht op bij ontslag? Het begrip kent een tweeledige uitleg. Lees alles over de gouden handdruk en bekijk onze tips om de kans op een ontslagvergoeding te verhogen.

Meer info

Welke financiële zaken spelen er nog meer?

Naast bovenstaande onderwerpen hebben veel werknemers vragen over het uitkeren van opgebouwde vakantiedagen, de mogelijkheid tot outplacement (budget voor het vinden van nieuw werk) en de gevolgen voor de te betalen belasting.

Alles over geld

Instanties rondom ontslag

De meeste werknemers komen pas na de aanzegging van hun ontslag in aanraking met instanties als het UWV of een rechtswinkel. Hier lees je welke organisaties zich met ontslag bezig houden en wat ze voor je kunnen betekenen.

Centrum voor Werk en Inkomen

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is het vroegere UWV WERKbedrijf. Je werkgever kan hier een vergunning aanvragen voor je ontslag. Het UWV WERKbedrijf, voorheen dus het CWI, beoordeelt deze op redelijkheid.

Het Juridisch Loket

Ben je op zoek naar gratis juridische hulp op het gebied van arbeidsrecht? Misschien heb je wel eens van het Juridisch Loket gehoord. We leggen uit wat deze stichting is en je leest of ze jou kan helpen bij (dreigend) ontslag.

Bureau Rechtshulp

'Bureau Rechtshulp' is een term die men nog vaak hoort. Het is de voorloper van het Juridisch Loket. Dat is een door de overheid gesubsidieerde advies- en doorverwijsinstelling voor mensen met juridische conflicten.

Rechtswinkel

Een Rechtswinkel is een ideële instantie (vereniging of stichting) die tracht het recht beter bereikbaar te maken. Rechtenstudenten geven er gratis advies aan particulieren en bedrijven om zo ervaring op te doen.

Zijn er nog meer organisaties?

Ja, die zijn er zeker. Meestal betreft dat bedrijven die werkgevers en/of werknemers bijstaan in de afwikkeling van het ontslag of het vinden van een nieuwe baan. Je kunt denken aan rechtsbijstandsverzekeraars en juridische dienstverleners zoals arbeidsrechtadvocaten en juristen.

Naar alle organisaties

Juridische hulp bij ontslag

Indien je geconfronteerd wordt met ontslag, wil je waarschijnlijk checken of ontslag terecht is. De volgende stap is veelal bezwaar aantekenen óf op een zo goed mogelijke manier afscheid nemen. Juristen of advocaten met kennis van het ontslagrecht kunnen je daarbij helpen.

Vaststellingsovereenkomst controleren ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Start: Binnen 4 uur
Traject: 20 minuten
Prijs: € 0 (globale check)

Heb je een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen? Laat je nooit onder druk zetten om zo'n eerste ontslagvoorstel te tekenen! Stuur ons je vaststellingsovereenkomst op, zodat we die gratis kunnen controleren. Een ervaren arbeidsjurist doet een globale check om te zien of je werkgever voldoende rekening heeft gehouden met jouw rechten. In een telefonisch gesprek geeft onze jurist aan wat er ontbreekt en welke kansen er liggen om je ontslagvoorstel te verbeteren.

Naar dit pakket

Onderhandel over mijn ontslag ⚖️ Wij onderhandelen over je ontslag

Start: Binnen 1 werkdag
Traject: 1-14 werkdagen
Prijs: Vanaf € 250 (ex BTW)

Word je ontslagen? Laat je bijstaan door een ervaren arbeidsjurist. We beginnen met een persoonlijk advies. Vervolgens bepalen we samen de meest effectieve strategie. We sturen aan op ontslag met wederzijds goedvinden zodat we kunnen onderhandelen over je ontslagvoorwaarden. Wij verzorgen het contact met je werkgever, zonder jullie arbeidsrelatie te beschadigen. Het einddoel is een solide vaststellingsovereenkomst met passende ontslagvergoeding (beëindigingsvergoeding), zo min mogelijk beperkende voorwaarden en recht op een aansluitende WW-uitkering.

Naar dit pakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Start: Binnen 1 werkdag
Traject: 5 werkdagen
Prijs: Vanaf € 165 (ex BTW)

Wil je zelf ontslag nemen maar durf je dat niet uit angst om je transitievergoeding of WW-rechten te verliezen? Er is een mogelijkheid om zelf ontslag te nemen met behoud van een passende ontslagvergoeding en recht op aansluitende WW-uitkering. Zelfs als je ziek of arbeidsongeschikt bent. Via bemiddeling door een ervaren arbeidsjurist blijkt ontslag met wederzijds goedvinden vaak binnen handbereik. Ook als er nog geen vaststellingsovereenkomst is of die bereidheid er helemaal niet lijkt te zijn. In 80% van de gevallen krijgen we dit binnen één week voor elkaar.

Naar dit pakket

Voorbeeldbrieven bij ontslag

Ben je van plan om ontslag te nemen? Of zit je in een ontslagtraject en wil je je ontslag aanvechten? Je vindt hier voorbeelden van brieven die je kunt gebruiken om ontslag te nemen of verweer te voeren.

Download voorbeeldbrieven

Wil je niets juridisch laten checken en zelf aan de slag? Dan kun je onze templates (Word / DOCX) downloaden, bewerken en versturen. Je dient de brief die je als voorbeeld wilt gebruiken aan te vullen met de ontbrekende gegevens van je werkgever, van jezelf en die uit je arbeidsovereenkomst. Uiteraard kun je de inhoud ook veranderen, zolang de strekking maar gelijk blijft. Indien gewenst kun je ons vragen om de inhoud nog even te controleren.

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Waar vind ik de voorbeelden?

Je kunt op twee manieren aan brieven komen die je helpen om je ontslag aan te vechten. Wij kunnen je coachen en je brieven aanleveren die je zelf kunt sturen. Wil je alleen sjablonen in Word hebben, dan vind je die onder de rode knop.

2. Ontslagcoaching Naar de sjablonen

Het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen een werknemer en een werkgever en is van toepassing op iedere arbeidsrelatie. Het kent regels over loon, de arbeidsduur, de opzegtermijn en de beëindiging.

Het ontslagrecht

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt behandeld in het ontslagrecht. De belangrijkste regels van het ontslagrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10, afdeling 9), het Buitengewoon besluit Arbeidsverhouding (BBA) en de Ontslagregeling. Daarnaast kan je CAO ontslagrechtregels bevatten.

De regering wil nog wel eens tornen aan de regels uit het arbeids- en ontslagrecht. Daarom hebben we de belangrijkste bepalingen op een rij gezet.

Op zoek naar een andere bepaling?

Als je op zoek bent naar een regel of bepaling uit het arbeidsrecht of ontslagrecht, zou dit onderdeel je kunnen helpen.

Duik in het arbeidsrecht

Veelgestelde vragen over ontslag

Vrees je ontslagen te worden of is je ontslag aangezegd? Dan heb je waarschijnlijk veel vragen. De meest voorkomende vragen van werknemers hebben we op een rij gezet en voorzien van antwoord.

Wat doe ik bij ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is de meest drastische ontslagmaatregel. Het betreft namelijk een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Je hebt dus per direct geen recht meer op loon. Het is gebonden aan een aantal strikte voorwaarden. Zo moet er een dringende reden zijn. Als je ontslag terecht is, heb je geen recht op WW of een transitievergoeding. Op deze pagina lees je onze tips bij ontslag op staande voet.

Kan ik wegens ziekte ontslagen worden?

Gedurende de eerste twee jaar van je arbeidsongeschiktheid geldt er een opzegverbod. Dit houdt in dat je werkgever je arbeidsovereenkomst in beginsel niet kan opzeggen, behalve als je niet of onvoldoende meewerkt aan je eigen re-integratie.

Kan ik mijn ontslag aanvechten (verweer voeren)?

Jazeker. Het aanvechten van je ontslag hoeft zelfs niet altijd bij de kantonrechter. In de meeste gevallen zet je werkgever een ontslagprocedure in gang. Die procedure is weer afhankelijk van de ontslagreden.

Vermoed je dat het aanvechten van je ontslag op niets uitloopt? Of wil je voordat je dat überhaupt begint weten wat je rechtspositie is en welke aanvechtprocedure juridisch correct is? Bel voor advies omtrent het aanvechten van je ontslag eerst vrijblijvend met één van onze ontslagjuristen.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een financiële vergoeding waarop je recht hebt bij onvrijwillig ontslag. Dat is dus als je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen. Dat geldt ook als je voor de ontslagdatum (langdurige) arbeidsongeschikt bent geweest.

Er zijn echter wel uitzonderingssituaties waardoor je niet altijd in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding. Dat kan zowel met je werkgever te maken hebben als aan jezelf liggen. Het recht op en de hoogte van de transitievergoeding worden bij ontslag met wederzijds goedvinden vastgelegd in je vaststellingsovereenkomst.

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Als je ontslagen wordt, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Vrijwel alle werknemers zijn namelijk verzekerd voor de financiële gevolgen bij werkloosheid via hun werkgever. Om recht te hebben op een uitkering na ontslag, zul je aan deze eisen moeten voldoen:

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.

Je ontvangt pas WW na afloop van je opzeggingstermijn. Hier lees je meer over de WW-uitkering bij ontslag.

Waarover kan ik bij mijn ontslag onderhandelen?

Eigenlijk is alles onderhandelbaar. Het ligt wel aan de ontslagreden en de mate waarin je verwijtbaar bent. Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden wijst de praktijk uit dat onderhandeling in de overgrote meerderheid van de ontslagzaken leidt tot een substantieel betere vaststellingsovereenkomst. Het eerste voorstel van je werkgever is vaak in het voordeel van het bedrijf geschreven en mist soms (ten onrechte) een transitievergoeding of verspeelt je recht op een WW-uitkering. Zonde en onnodig, want juridische hulp op dit vlak is voordelig en wordt vaak deels door je werkgever betaald.