Kantonrechtersformule berekenen

Bij onvrijwillig ontslag heb je meestal recht op een ontslagvergoeding. Die kun je berekenen via de kantonrechtersformule of volgens de regels van de transitievergoeding. Wat is het verschil en wanneer pas je welke formule toe?

Kantonrechtersformule in 2024

Tot 2015 was het gebruikelijk om bij een ontslag dat door de werkgever werd geïnitieerd de kantonrechtersformule te gebruiken om de hoogte van de ontslagvergoeding te berekenen. De kantonrechtersformule is bedacht door een verbond van rechters. Omdat kantonrechters zich vaak bogen over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, bedacht de Kring van Kantonrechters een formule waarmee ze de hoogte van een ontslagvergoeding eenvoudig en uniform konden berekenen.

Met de invoering van de Wet werk & zekerheid halverwege 2015, ging het ontslagrecht op de schop. Het kabinet probeerde de verhoudingen tussen werknemer en werkgever eerlijker te maken, in de hoop dat er sneller een vast dienstverband gegeven zou worden. Dat deed ze door de hoogte van de ontslagvergoeding te verlagen, maar werknemers er eerder recht op te geven. De kantonrechtersformule maakte plaats voor de transitievergoeding.

Rekenen met kantonrechtersformule of transitievergoeding?

Hoewel de kantonrechtersformule anno 2024 gedateerd is, staat niets je in de weg om de formule nog steeds te gebruiken. De transitievergoeding berekent namelijk het wettelijke minimum voor je ontslagvergoeding. Je mag bij ontslag met wederzijds goedvinden daarom nog steeds de kantonrechtersformule gebruiken om je ontslagvergoeding te berekenen, zolang jij en je werkgever het maar met elkaar eens zijn. Als de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter loopt, kun je niet afwijken van de formule die bij de transitievergoeding hoort. Bel ons even als je wilt weten waar jij het meeste baat bij hebt.

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Rekenregels kantonrechtersformule

Bij individueel ontslag met wederzijds goedvinden of bij collectief ontslag worden de rekenregels van de kantonrechtersformule soms nog steeds toegepast. Dat komt vooral omdat de kantonrechtersformule vaak (veel) hoger uitpakt dan de transitievergoeding.

Oude en nieuwe kantonrechtersformule berekenen

De kantonrechtersformule wordt ook wel ABC-formule genoemd. Dat komt omdat de hoogte van de ontslagvergoeding berekend wordt door de componenten (A) Aantal gewogen dienstjaren met (B) Brutoloon en (C) Correctiefactor te vermenigvuldigen. Het goed om te weten dat er een oude en nieuwe kantonrechtersformule is. Het verschil zit hem in het aantal gewogen dienstjaren en bijbehorende wegingsfactoren. De oude formule is gunstiger voor een werknemer, omdat die hoger uitpakt. Vakbonden zetten bij de onderhandeling voor een sociaal plan dan ook altijd in op de oude kantonrechtersformule.

(A) Aantal gewogen dienstjaren

Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd die je had ten tijde van je dienstverband. Vervolgens worden alle dienstjaren na weging bij elkaar opgeteld.

Oude kantonrechtersformule

Leeftijd Wegingsfactor
Tot 40 jaar 1,0
40 - 50 jaar 1,5
50 - 60 jaar 2,0

Nieuwe kantonrechtersformule

Leeftijd Wegingsfactor
Tot 35 jaar 0,5
35 - 45 jaar 1,0
45 - 55 jaar 1,5
Boven 55 jaar 2,0

(B) Brutoloon

Voor het component Brutoloon dient gekeken te worden naar je bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld, vaste 13e maand, structurele overwerkvergoeding en vaste ploegentoeslag. Je leaseauto, onkostenvergoedingen, werkgeversaandeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage zorgverzekeringen en niet structurele looncomponenten.

(C) Correctiefactor

De subjectieve factor van de kantonrechtersformule is de Correctiefactor. De hoogte ervan varieert van 0 tot 2 wordt onder andere bepaald door de verwijtbaarheid van één der partijen, de financiële positie van de werkgever en de arbeidsmarktpositie van de werknemer.

Laat ons rekenen en onderhandelen

Wist je dat de hoogte van je ontslagvergoeding onderhandelbaar is? Het maakt niet uit of je de kantonrechtersformule of de transitievergoeding toepast. Wij helpen je met de berekening en bereiken bijna altijd een hogere ontslagvergoeding.

Heb je de billijke vergoeding al berekend?

Indien er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van je werkgever, kan een kantonrechter naast het bedrag dat uit de kantonrechtersformule of de wettelijke transitievergoeding komt, besluiten om je een billijke vergoeding toe te kennen. Kantonrechters stellen hier strenge eisen aan, maar wij kunnen vrij snel inschatten wanneer je hier recht op lijkt te hebben en hoe we dit in je voordeel kunnen laten werken.

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.