Wat is jouw ontslagsituatie?

Ik word ontslagen

Ontslag met vaststellingsovereenkomst

Je werkgever heeft je een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) aangeboden en stuurt aan op ontslag met wederzijds goedvinden.

Ontslag door ziekte of burn-out

Je werkgever wil je ontslaan wegens ziekte of burn-out en wil via een vaststellingsovereenkomst tot ontslag met wederzijds goedvinden komen.

Ontslag via het UWV (corona)

Je werkgever heeft vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd.

Ontslag via de kantonrechter

Je werkgever heeft vanwege vermeend disfunctioneren of een arbeidsconflict een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter.

Dreigend ontslag

Je werkgever heeft je ontslag nog niet aangezegd, maar je vermoed of weet zeker dat dit gaat gebeuren. Hier lees je wat je kunt doen bij dreigend ontslag.

Ik wil zelf ontslag nemen

Ontslag nemen met transitievergoeding

Je hebt (bijna) een nieuwe baan gevonden. Je wilt zelf ontslag nemen, maar ook een transitievergoeding of ontslagvergoeding ontvangen.

Ontslag nemen met WW-uitkering

Je bent je werk zat, maar hebt nog geen nieuwe baan. Je wilt zelf ontslag nemen, maar je recht op een aansluitende WW-uitkering niet verliezen.

Ontslag nemen met wederzijds goedvinden

Je hebt (bijna) een nieuwe baan gevonden. Je wilt zelf ontslag nemen met wederzijds goedvinden om een transitievergoeding en WW-uitkering te ontvangen.

Ontslag nemen bij ziekte of burn-out

Je bent ziek, overspannen of arbeidsongeschikt en dat lijkt te komen door je werk. Je wilt zelf ontslag nemen, maar bent bang voor de financiële gevolgen.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen

Ik heb van mijn werkgever een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen. Ik wil weten of ik mijn ontslag nog kan voorkomen of bepalen welke juridische stappen ik het beste kan zetten.

Redenen vaststellingsovereenkomst

Je werkgever kan je niet zomaar ontslaan en zal je ontslag altijd moeten onderbouwen met een geldige ontslagreden. Als deze ontbreekt, heb je meer ruimte om over de voorwaarden van je vaststellingsovereenkomst te onderhandelen.

Procedure vaststellingsovereenkomst

De ontslagprocedure die je werkgever moet volgen is gekoppeld aan je ontslagreden. Indien je een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen, zal ontslag met wederzijds goedvinden de meest logische procedure zijn.

Wat kun je het beste doen?

Ontslag met wederzijds goedvinden is voor een werknemer de meest prettige manier om ontslagen te worden. In je vaststellingsovereenkomst bespreek je namelijk op welke manier jullie uit elkaar gaan. Vaak kom je in aanmerking voor een transitievergoeding en kun je met een clausule je recht op een WW-uitkering behouden. Win in ieder geval gratis juridisch advies in, om te bepalen of je een hogere vergoeding en betere voorwaarden kunt bedingen.

Tips bij ontslag met VSO Procedure › wederzijds goedvinden

Ik krijg ontslag via het UWV

Mijn werkgever heeft een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd. Ik wil weten of ik mijn ontslag nog kan voorkomen of bepalen welke juridische stappen ik het beste kan zetten.

Ontslagredenen UWV

Om voor ontslag via het UWV in aanmerking te komen, zal je werkgever je moeten ontslaan om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Andere redenen vereisen een andere procedure.

Ontslagprocedure UWV

Indien je werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend, zal deze beoordelen of aan alle voorwaarden is voldaan voordat ze een ontslagvergunning zal afgeven. Je kunt hierover onderhandelen en tegen in beroep gaan.

Wat kun je het beste doen?

Ontslagen worden via het UWV is voor een werknemer minder gunstig dan ontslag met wederzijds goedvinden. Je werkgever bevindt zich waarschijnlijk in zwaar weer of je bent minimaal twee jaar niet in staat geweest om te werken. Als je ontslag gegrond is, stelt het UWV de hoogte van de wettelijke transitievergoeding vast. Win in ieder geval gratis juridisch advies in, om een verweerschrift op te stellen. Bepaal daarnaast of je in aanmerking kunt komen voor een hogere transitievergoeding, een billijke vergoeding of andere verbeterde exitvoorwaarden.

Tips bij ontslag via UWV Procedure › UWV

Ik krijg ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Ik wil weten of ik mijn ontslag nog kan voorkomen of bepalen welke juridische stappen ik het beste kan zetten.

Ontslagredenen kantonrechter

Je kan om iedere gegronde ontslagreden (of een combinatie daarvan) via de kantonrechter ontslagen worden, behalve bij langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen. Bij ontslag op staande voet is überhaupt geen toestemming van de kantonrechter nodig.

Ontslagprocedure kantonrechter

Als je werkgever wil dat je arbeidscontract ontbonden wordt door de kantonrechter, zal deze een verzoekschrift met een geldige ontslagreden moeten indienen. Je kunt hier schriftelijk tegen in verweer gaan. Er is tevens een mondelinge behandeling van het verzoek.

Wat kun je het beste doen?

Ontslagen worden via de kantonrechter is voor een werknemer vaak minder gunstig dan ontslag met wederzijds goedvinden. Het betekent meestal dat je het niet eens bent geworden over de inhoud van je vaststellingsovereenkomst of dat deze je helemaal niet aangeboden is. Win in ieder geval gratis juridisch advies in, om te kijken of je je ontslag kunt aanvechten. Wellicht kom je alsnog in aanmerking voor een hogere transitievergoeding of betere exitvoorwaarden.

Tips bij ontslag via de rechter Procedure › kantonrechter

Ik krijg ontslag op staande voet

Mijn werkgever wil me op staande voet ontslaan. Ik wil weten of ik mijn ontslag nog kan voorkomen of bepalen welke juridische stappen ik het beste kan zetten.

Redenen voor ontslag op staande voet

De zwaarste maatregel om een arbeidscontract te beëindigen is ontslag op staande voet. Je werkgever zal namelijk een dringende reden moeten hebben om je met onmiddellijke ingang te mogen ontslaan. Redenen daarvoor zijn diefstal, fraude of mishandeling.

Procedure bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet dient door je werkgever aangezegd te worden zodra de aanleiding geconstateerd wordt. Een verzoekschrift aan de rechter kan ontslag op staande voet vernietigen. Daarom wordt er naderhand toch regelmatig voor ontslag met wederzijds goedvinden gekozen.

Wat kun je het beste doen?

Ontslag op staande voet is de minst fijne manier om afscheid te nemen van je werkgever. Als je ontslag gegrond is, heb je waarschijnlijk geen recht op een transitievergoeding of WW-uitkering. Win in ieder geval gratis juridisch advies in, om te bepalen of het zin heeft om je ontslag aan te vechten bij de kantonrechter. De kans op proceskosten of een nietigverklaring kunnen je werkgever doen besluiten om alsnog te kiezen voor ontslag met wederzijds goedvinden.

Tips bij ontslag op staande voet

Ik dreig ontslagen te worden

Ik denk of weet zeker dat mijn werkgever me wil ontslaan. Ik wil weten of ik mijn ontslag nog kan voorkomen of bepalen welke stappen ik moet zetten als ik ontslagen word.

Redenen dreigend ontslag

Als je je misdraagt of voortdurend slecht presteert, dan kan dat een reden zijn voor ontslag. Een goede werkgever legt je functioneren vast in een dossier. Je werkgever zal voor je ontslag wel een volledig en goed onderbouwd ontslagdossier moeten hebben aangelegd.

Opbouw van ontslagdossier

Als je ontslagdossier incompleet is of onvoldoende is onderbouwd, dan zou een kantonrechter je ontslag nietig kunnen verklaren. De kans is wel groot dat je dienstverband alsnog ontbonden wordt, maar het geeft je dan wel recht op een hogere transitievergoeding.

Wat kun je het beste doen?

Als je werkgever je wil ontslaan, zal deze ongetwijfeld een ontslagdossier aanleggen. Ervan uitgaande dat je je als 'goed werknemer' hebt gedragen of dat vanaf heden wilt doen, kun je een ontslagprocedure bemoeilijken. Het komt erop neer dat je ervoor moet zorgen dat je ontslagdossier onvolledig blijft of niet goed onderbouwd kan worden. Daarmee vergroot je de kans op een hogere transitievergoeding en het behoud van je WW-uitkering. Win in ieder geval gratis juridisch advies in, om te bespreken wat je wèl of juist niet moet doen.

Tips bij dreigend ontslag

Ik wil zelf ontslag nemen

Ik vind mijn werk niet meer leuk of ben mijn werkgever zat. Daarom wil ik zelf ontslag nemen. Ik wil weten hoe ik dat het beste kan doen en welke juridische stappen ik moet zetten.

Redenen om ontslag te nemen

De meeste mensen nemen pas zelf ontslag als ze een nieuwe baan hebben gevonden. Het kan ook gebeuren dat je je werk niet meer leuk vindt, je niet met bepaalde collega's overweg kunt of in een arbeidsconflict met je werkgever verzeild bent geraakt.

Procedure ontslag nemen

Als je zelf ontslag neemt, dien je dit je werkgever schriftelijk kenbaar te maken. Houd daarbij rekening met de wettelijke opzegtermijn. In overleg kun je vaak afspreken dat je in de opzegtermijn je resterende vakantiedagen opneemt.

Wat kun je het beste doen?

Zelf ontslag nemen zonder een nieuwe baan te hebben gevonden is vaak onverstandig. Als je zelf ontslag neemt verlies je in principe namelijk je recht op een WW-uitkering. Ook heb je bij zelf ontslag nemen geen recht op een transitievergoeding. Als je geen zin meer hebt in je werk, is het soms verstandig dit aan je werkgever kenbaar te maken. Deze zit meestal niet op een ongemotiveerde medewerker te wachten. Win bij ons gratis juridisch advies in, dan kunnen we je ontslagname wellicht ombuigen naar ontslag met wederzijds goedvinden om zo je WW-rechten veilig te stellen.

Tips bij ontslag nemen Pakket 'Zelf ontslag nemen'