Klachtenregeling

Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze arbeidsrechtjuristen doen er alles aan om je zo snel en kundig mogelijk te helpen. Gaat er toch iets mis? Dan kun je in deze klachtenregeling lezen hoe je dat kunt melden en hoe we dat vervolgens oplossen.

Waarover kun je een klacht indienen?

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten over de dienstverlening van het Juridisch Platform. Je kunt daarbij denken aan:

 • een onjuiste behandeling van je zaak;
 • het niet verstrekken van de informatie waar je om hebt verzocht;
 • het niet nakomen van gedane toezeggingen;
 • een geschil over de betaling;
 • een probleem in de communicatie.
Klacht indienen

De snelste en makkelijkste manier om een klacht in te dienen, is via onderstaand klachtenformulier.

Recaptcha logo

Schriftelijke klacht indienen

Je kunt je klacht ook per e-mail of post indienen. Je kunt je e-mail richten aan klachten@juridischplatform.nl met als onderwerp 'Indiening klacht'. Indien je liever een brief stuurt, kun je het volgende postadres gebruiken:

Juridisch Platform
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 93002
1091 BA Amsterdam

In je brief moet je dan het volgende duidelijk aangeven:

 • een omschrijving van de klacht;
 • de naam van de persoon op wie de klacht betrekking heeft;
 • datum van gedraging waar de klacht over gaat;
 • motivatie van je bezwaar tegen het gebeurde;
 • je naam en adres;
 • je handtekening;
 • datum van ondertekening.

Afhandeling van de klacht

Je klacht wordt behandeld door onze klachtenfunctionaris. Deze zal de ontvangst van je klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen. De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht intern en zal je de bevindingen van het onderzoek mondeling en schriftelijk mededelen. Indien de klacht gegrond is, zal een passende maatregel getroffen worden om je te tegemoet te komen.

Alle klachten worden geregistreerd, waarbij je persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij evalueren binnengekomen klachten periodiek, om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.