Ervaringen van klanten

We laten onze klanten graag aan het woord zodat ze zelf kunnen vertellen over hoe we ze hebben bijgestaan tijdens hun ontslagtraject. Want er gaat niets boven de feedback van èchte mensen.

Onze klanten zijn werknemers

Het Juridisch Platform helpt alleen werknemers. Of je nou ontslagen wordt met een tijdelijk of vast contract, maakt ons niet uit. Je hoeft ook geen rechtsbijstandverzekering te hebben voor onze hulp. We hebben er bewust voor gekozen om géén werkgevers bij te staan. We zijn namelijk van mening dat we niet van twee walletjes kunnen eten. Zo kunnen we niet beïnvloed worden door tegenstrijdige wensen van organisaties met veel geld of macht.

We staan veel werknemers bij die ontslagen worden in de financiële dienstverlening, het verzekeringswezen, de schoonmaaksector, de bouw, de zorg en de ICT. Ook komen we regelmatig ontslagen tegen van personeel dat werkt in supermarkten, kinderopvangbedrijven, telecombedrijven, koffiebranderijen en de optiekbranche. Voor onze dienstverlening maakt het overigens niet uit welke functie je hebt of in welke branche je werkzaam bent. Zolang je maar een arbeidsovereenkomst hebt en te maken krijgt met (dreigend) ontslag.

Beoordelingen op Trustpilot

We gebruiken het onafhankelijke platform Trustpilot voor het verzamelen van feedback van onze klanten. Hieronder tref je de 20 meest recente beoordelingen aan. Wist je dat wij het hoogst gewaardeerd worden binnen de categorie Juridisch Advies? Daar zijn we erg trots op :-) !

Wil je nog meer beoordelingen lezen? Bekijk ze dan op ons profiel bij Trustpilot.

Naar Trustpilot

Ervaringen van onze klanten

Hieronder kun je lezen op welke manieren we werknemers bijgestaan hebben in hun ontslagprocedure. Uit privacy-overwegingen zijn de namen van onze klanten geanonimiseerd.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Mevrouw A. uit Rotterdam is ambtenaar en heeft samen met het overheidsorgaan besloten de samenwerking in haar huidige functie niet voort te zetten. De werkgever biedt haar een outplacementtraject aan. Mevrouw A. ziet een outplacementtraject niet zitten vanwege eerdere slechte ervaringen met zo'n traject. Na tussenkomst van het Juridisch Platform komt mevrouw A. met het bestuursorgaan overeen dat zij zeven maanden wordt vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van salaris en na het ontslag een ontslagvergoeding krijgt van vier maandsalarissen. Dit wordt vastgelegd in een vaststellings­overeenkomst.

Ontslag wegens reorganisatie

Mevrouw K. werkt 5 jaar bij de gemeente van haar woonplaats. Wegens een reorganisatie wordt ze boventallig. Na het verstrijken van de bemiddelingstermijn van één jaar krijgt zij een voornemen tot ontslag zonder vergoeding. Mevrouw K. is het niet eens met het voorgenomen ontslag. Zij vraagt het Juridisch Platform te bemiddelen. Het Juridisch Platform stelt vast dat de gemeente te weinig heeft gedaan om voor mevrouw K. ander werk te vinden. Na tussenkomst van het Juridisch Platform ontvangt ze 6 maandsalarissen als ontslagvergoeding.

Op staande voet

De heer Van B. uit Amsterdam krijgt van zijn werkgever te horen dat hij wordt ontslagen. Zijn werkgever geeft als ontslagreden dat hij onder invloed van alcohol op zijn werk zou zijn verschenen. Er wordt geen ontslagvergoeding aangeboden. Los van het feit dat de heer Van B. niet dronken op zijn werk is verschenen, zou een eenmalig incident van dit type niet voldoende grond zijn voor ontslag op staande voet. Het Juridisch Platform bemiddelt tussen werkgever en werknemer. Het resultaat is dat de heer Van S. weer op zijn werk kan terugkeren.

Ontslag wegens onvoldoende functioneren

De heer V. is ambtenaar en werkt bij de gemeentelijke afvalverwerkingdienst. Hij zou volgens zijn baas zijn werk niet naar behoren uitvoeren. Het overheidsorgaan maakt aan de heer V. een voornemen tot ongeschiktheidsontslag kenbaar. Het Juridisch Platform bekijkt het dossier van de werknemer. Verslagen van functioneringsgesprekken ontbreken en een personeelsbeoordeling is evenmin aanwezig. Er blijkt nergens uit dat de werkgever de heer V. heeft aangesproken op zijn functioneren. In de reactie op het voornemen wordt dit onderbouwd naar voren gebracht. Na onderhandelingen wordt de heer V. ontslag verleend wegens verstoorde arbeidsverhoudingen, krijgt hij een ontslagvergoeding van 8 maandsalarissen mee en behoudt hij zijn recht op WW en bovenwettelijke WW.

Ontslag tijdens ziekte

De heer P. heeft als gevolg van een ongeval op het werk gedurende een jaar wegens ziekte niet bij zijn werkgever, de provincie, kunnen werken. De provincie heeft ondanks herhaaldelijk verzoek nog niet aangegeven of zij het ongeval als dienstongeval erkent. Ook is gedurende dit jaar geen enkele moeite ondernomen om de werknemer te re-integreren naar eigen of ander werk. Het Juridisch Platform neemt contact op met de werkgever om deze situatie te bespreken. Na tussenkomst van het Juridisch Platform erkent de provincie het ongeval als dienstongeval. Ook gaat de werkgever nu wel serieus met de klachten van de heer P. om. Zij start alsnog het re-integratietraject.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.