Zorgt compensatie transitievergoeding voor eerdere aanname personeel?

Erwin Crooy Erwin Crooy 18 juli 2018 3691

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel dat per 2020 regelt dat werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte. Hiermee hoopt het kabinet dat werkgevers eerder geneigd zijn om personeel in dienst te nemen.

Indien er bij een werknemer sprake is van onvrijwillig ontslag, heeft deze recht op een transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval wel minimaal twee jaar hebben geduurd. Als er aan de kant van de werkgever sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, kan er ook recht bestaan op een transitievergoeding bij vrijwillig ontslag.

De compensatie voor de transitievergoeding wordt betaald uit het algemeen werkloosheidsfonds (AWF). Om dit te kunnen betalen, wordt de uniforme Awf-premie ten laste van de werkgever verhoogd. Tegelijkertijd krijgen bedrijven die een cao hanteren meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die betaald moet worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De betreffende cao moet in dan wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in bepalingen die de kans op het vinden van nieuw werk vergroten.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Als je meer dan 2 jaar ziek bent, mag je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigen. Je komt dan in aanmerking voor een transitievergoeding. Je werkgever kan echter compensatie voor die betaalde transitievergoeding aanvragen. Dat kan zelfs met terugwerkende kracht voor arbeidscontracten die zijn beëindigd op 1 juli 2015 of daarna. Wel gelden de volgende voorwaarden voor de compensatieregeling:

  1. Je arbeidsovereenkomst is (deels) beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid nadat het opzegverbod wegens ziekte (van twee jaar) is verlopen;
  2. Je was bij het beëindigen van het dienstverband nog ziek;
  3. Je werkgever heeft je een transitievergoeding betaald.

Een ambtenaar heeft recht op een transitievergoeding als deze voldoet aan alle voorwaarden en een arbeidsovereenkomst heeft sinds 1 januari 2020.

Compensatie transitievergoeding bij vervroegde IVA-uitkering

Als je een vervroegde IVA-uitkering? Dan kan je werkgever ook compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding, mits de drie voorwaarden voor jou gelden.

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.