Zorgt compensatie transitievergoeding voor eerdere aanname personeel?

Erwin Crooy Erwin Crooy 18 juli 2018 1515

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel dat per 2020 regelt dat werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte. Hiermee hoopt het kabinet dat werkgevers eerder geneigd zijn om personeel in dienst te nemen.

Indien er bij een werknemer sprake is van onvrijwillig ontslag, heeft deze recht op een transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval wel minimaal twee jaar hebben geduurd. Als er aan de kant van de werkgever sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, kan er ook recht bestaan op een transitievergoeding bij vrijwillig ontslag.

De compensatie voor de transitievergoeding wordt betaald uit het algemeen werkloosheidsfonds (AWF). Om dit te kunnen betalen, wordt de uniforme Awf-premie ten laste van de werkgever verhoogd. Tegelijkertijd krijgen bedrijven die een cao hanteren meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die betaald moet worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De betreffende cao moet in dan wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in bepalingen die de kans op het vinden van nieuw werk vergroten.

Transitievergoeding 2021 berekenen
Gebruik een komma om decimalen te scheiden.