Doorbetaling loon bij quarantaine na bezoek risicogebied

Erwin Crooy Erwin Crooy 10 september 2020 7902

Sinds de uitbraak van het coronavirus merken we dat er soms frictie ontstaat tussen werkgevers en werknemers als het aankomt op de (interpretatie van de) loondoorbetalingsverplichting. We krijgen vaker de volgende vraag:

Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen bij quarantaine na terugkeer uit een COVID-19-risicogebied?

Als je terugkeert uit een COVID-19-risicogebied (kleurcodes oranje 🟠 of rood 🔴), dan moet je aansluitend 10 dagen in thuisquarantaine. Dat geldt ook als je geen klachten hebt. Of je na terugkeer recht hebt op doorbetaling van je salaris, hangt af van de kleurcode op het moment van vertrek én de mogelijkheid om thuis te werken. In het dit blog leg ik je uit welke regels er zijn.

Loondoorbetaling bij quarantaine na terugkeer risicogebied geel, oranje of rood

Kleurcode tijdens de reis / vakantie

Kleurcode wordt oranje of rood tijdens je reis

Tijdens het boeken van je reis of vakantie is er geen vuiltje aan de lucht. Zelfs op het moment dat je vertrekt staan alle seinen op groen. Op het moment dat je bent aangekomen, wijzigt de kleurcode echter naar oranje of rood. Dat betekent dat je bij thuiskomst verplicht in quarantaine moet. Bij een zakenreis zal deze situatie vast geen geschil opleveren, maar bij een vakantie kan dat wel het geval zijn. Het zou kunnen dat je werkgever zich op het standpunt stelt dat je geen recht hebt op loon als je niet werkt. Hoe zit dat nou?

De gevolgen voor het al dan niet doorbetalen van het loon verschillen per situatie en hierover is nog geen rechtspraak gewezen. Het ligt in de lijn der verwachting dat wanneer je zo snel als mogelijk huiswaarts keert na het gewijzigde reisadvies én aansluitend in thuisquarantaine gaat, de rechter zal oordelen dat je het recht op loondoorbetaling behoudt. Je kunt er dan namelijk niets aan doen en het zou onredelijk zijn om jou de financiële consequenties te laten voelen. Negeer je het advies (door bijvoorbeeld langer te blijven), dan valt dit hoogstwaarschijnlijk binnen jouw eigen risicosfeer en is de afhandeling hetzelfde als bij vertrek naar een gebied waarvoor al kleurcode oranje of rood geldt.

Kleurcode is geel, oranje of rood bij vertrek

Wanneer de kleurcode voor je bestemming geel (🟡 Veiligheidsrisico's), oranje (🟠 Alleen noodzakelijke reizen) of rood (🔴 Niet reizen) is en je ondanks dit reisadvies toch vertrekt, dan neemt je bewust een risico. Indien je tijdens je thuisquarantaine vanuit huis door kunt werken is er waarschijnlijk niets aan de hand. Kun je niet thuis werken? Dan kom je in grijs gebied terecht. Sinds 1 januari 2020 geldt de hoofdregel: geen arbeid, wel loon. Tenzij de werknemer de arbeid niet wil verrichten en de oorzaak voor het niet (kunnen) verrichten voor diens rekening komt.

In bovenstaand voorbeeld heb je zelf het risico genomen af te reizen. Tijdens je verplichte quarantaine kun je geen arbeid verrichten en om die reden zou je werkgever kunnen beargumenteren dat deze je salaris niet door hoeft te betalen. Je werkgever staat behoorlijk sterk indien deze voorafgaand aan je vertrek schriftelijk heeft aangegeven dat er geen recht is op loondoorbetaling na terugkomst van een bestemming met een negatief reisadvies. Ik durf op voorhand echter niet met zekerheid te zeggen dat een rechter daadwerkelijk zal oordelen dat een reis naar een gebied met code geel, oranje of rood ook daadwerkelijk het stopzetten van je salaris rechtvaardigt. De wetgeving is pas recent gewijzigd, iedereen zoekt naar manieren om met het coronavirus om te gaan en richtinggevende uitspraken op dit gebied zijn er nog niet.

Vragen over loon en COVID-19

De volgende vragen worden ons vanwege de coronacrisis vaak gesteld. Hopelijk helpen onze antwoorden je verder!

Wat moet ik doen bij milde (corona) klachten?

Heb je klachten die coronagerelateerd kunnen zijn, dan moet je thuisblijven. Is het voor jou mogelijk om thuis te werken en ben je daar ook toe in staat? Dan hoef je je niet ziek te melden. Zijn de klachten heftig of is thuiswerken niet mogelijk? Dan kun je je ziek melden, waarna de loonbetaling zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst, doorgaat.

Mag ik gaan werken na contact met besmet persoon?

Als je in contact bent gekomen met iemand die besmet is met het coronavirus dan moet je verplicht 10 dagen in quarantaine. Voor loonbetaling geldt in dit geval hetzelfde als bij milde klachten: ziekmelding is alleen nodig als thuiswerken niet mogelijk is.

Heb ik recht op loon als ik het coronavirus krijg?

Voor je werkgever geldt loondoorbetaling bij ziekte. Dat betekent dat je gewoon je salaris ontvangt als je onverhoopt ziek wordt door het coronavirus. Meld je ziek op je werk en volg de instructies van de bedrijfsarts, GGD en het RIVM op.

Heb ik recht op loon tijdens verplichte thuisquarantaine?

De GGD kan je verplichten om in thuisquarantaine te gaan. Je moet dan in huis blijven (werken), totdat zeker is dat je het coronavirus niet hebt. Als je vanuit huis werkt, heb je in de basis recht op loon. Indien je werkgever van mening is dat deze je niet hoeft te betalen, dan dient deze dit te bewijzen bij de kantonrechter.

Heb ik recht op loon als er geen werk is door het coronavirus?

Zelfs als je bedrijf minder werk heeft of is gesloten vanwege het coronavirus, heb je meestal recht op salaris. Je werkgever kan de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. Als die noodmaatregel wordt toegekend, ontvangt je werkgever het grootste deel van je loonkosten van de overheid en kan deze je salaris dus gewoon door blijven betalen.

Heeft een oproepkracht recht op loon als er geen werk is vanwege corona?

Bij een nulurencontract hoeft je werkgever je alleen salaris te betalen als je werkt. Als je niet wordt opgeroepen, ontvang je ook geen loon. Onderzoek dan of je een WW-uitkering kunt krijgen. Indien je langer dan 3 maanden werkt, heb je wellicht recht op een contract met een vast aantal uren. Bij een min-maxcontract heb je altijd recht op het minimumaantal uren. Dus ook als er vanwege corona weinig of geen werk is.

Mag mijn werkgever mijn vakantiegeld inhouden door corona?

Je werkgever kan als de nood hoog is eenmalig voorstellen om je vakantiegeld op een ander moment uit te betalen. Dat dient dan in overleg met jou te gebeuren. Het vakantiegeld mag dus (tijdelijk) ingehouden worden, maar dient dan later alsnog uitbetaald te worden. Dat zou eventueel in termijnen kunnen.

Ben ik verplicht om vakantie op te nemen vanwege corona?

Als er vanwege de coronauitbraak te weinig werk is, mag je werkgever proberen om tot een oplossing te komen. Deze kan je vragen om vakantiedagen op te nemen. In de basis bepaal je zelf wanneer je vakantiedagen opneemt. Maar kijk in je contract, cao en bedrijfsreglement welke afspraken er gelden. Er kan een verschil zijn tussen je wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Mag ik onbetaald verlof opnemen in de coronacrisis?

Als je kunt werken, binnen de maatregelen die de overheid en je werkgever treffen, dan moet je werken. Je kunt niet zomaar onbetaald verlof opnemen. Overleg met je werkgever welke mogelijkheden er zijn. Het zou goed kunnen dat je werkgever je voorstel juist heel prettig vindt.

Advies over loondoorbetaling

Wil je werkgever een deel van je salaris inhouden of je helemaal geen loon meer betalen vanwege een quarantaine? Bel ons even, dan geven we je gratis advies.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.