UWV verstrekt ook WW-uitkering zonder ontslag

Jos de Ridder Jos de Ridder 9 oktober 2018 3688

Uitkeringsinstantie UWV blijkt alvorens het tot uitbetaling van WW-premies over gaat helemaal niet te controleren of werknemers wel echt ontslagen zijn. Volgens Nieuwsuur geven bronnen bij het UWV aan dat er op grote schaal fraude wordt gepleegd, met name door arbeidsmigranten.

Het zijn berichten waarover ik me op zijn zachtst gezegd kwaad maak. Een deel van mijn werk bestaat namelijk uit het toetsen van en onderhandelen over de manier waarop een werknemer ontslagen wordt. Zeker bij tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst, zorg ik middels een vaststellingsovereenkomst dat deze persoon voldoet aan de wettelijke bepalingen die het UWV stelt om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Op papier hanteert het UWV namelijk keiharde eisen.

UWV-eisen aan een WW-uitkering

In Nederland zorgen we voor elkaar. Het vangnet dat we de werkloosheidswet noemen, is in het leven geroepen om mensen die buiten hun schuld om werkloos zijn geworden tijdelijk financieel bij te staan. Als het initiatief tot het ontslag bij je werkgever ligt, heb je in de regel recht op een WW-uitkering. Bijvoorbeeld als een tijdelijk contract van rechtswege afloopt. Het is wel van belang dat er geen sprake is van een dringende reden tot ontslag en dat je als werknemer niets te verwijten valt. Vervolgens vraagt het UWV om alles met redenen omkleed vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst. Is dat allemaal geregeld? Dan kan je WW-uitkering worden uitbetaald.

Dat ligt anders als je zelf ontslag neemt of verwijtbaar werkloos bent geworden. Je ontvangt in die gevallen normaal gesproken geen WW uitkering, omdat het initiatief of de schuld ervan bij jou als werknemer ligt. In die situatie adviseren wij onze klanten zo snel mogelijk een andere baan te vinden of te kijken of ze in aanmerking komen voor de Bijstand. Dat is echter bepaald geen vetpot.

Fraude met WW-uitkeringen

Aangezien veel mensen na hun ontslag afhankelijk zijn van die WW-uitkering, vertegenwoordigt het veiligstellen daarvan een belangrijk onderdeel van het ontslagrecht. Tot mijn grote verbazing las en zag ik dan ook dat het UWV haar eigen regels ten aanzien van het verkrijgen van die WW-uitkering aan haar laars lapt. Het blijkt zelfs zo te zijn dat iedereen die ontslagen wordt een WW-uitkering kan aanvragen, het UWV de achterliggende ontslagreden wegens een gebrek aan mankracht niet controleert en daarom automatisch tot uitkering overgaat. Het blijkt dat vooral arbeidsmigranten op deze wijze frauderen. De gelegenheid schept immers de dief.

Gratis geld bij het UWV

Betekent dit nu dat je vrij spel hebt en op ieder moment een uitkering kunt aanvragen? Dat is natuurlijk nog maar de vraag. De kans bestaat namelijk dat het UWV, vooral onder druk van de media en de publieke opinie, zich genoodzaakt voelt om op korte termijn controles uit te gaan voeren. Daarnaast moet je in ogenschouw nemen dat als je gepakt wordt, je een strafblad rijker bent en bovendien te allen tijde je uitkering (mogelijk met boete) terug zal moeten betalen. Ik zou daarom willen afsluiten met: "Een gewaarschuwd mens telt voor twee."

Neem contact op bij vragen

Bel nu met een jurist

Wil je direct een jurist spreken over (dreigend) ontslag? Bel ons dan voor een gratis adviesgesprek.

Bel 020-4689114 (gratis)

Werkdag Openingstijden
Maandag t/m donderdag 08:00 - 18:00 uur
Vrijdag 08:00 - 18:00 uur

Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een moment dat het jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigingsovereenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.