Geen concreet uitzicht op ander werk?

Erwin Crooy Erwin Crooy 23 januari 2024 2022

Een vaststellings­overeenkomst wordt vaak ingezet om een arbeidsrelatie op formele en wederzijdse wijze te beëindigen. Veel van deze overeenkomsten bevatten een clausule waarin de werknemer verklaart 'geen concreet uitzicht te hebben op een andere baan'. Wat houdt dit precies in en wat zijn de risico's als je anders verklaart dan de werkelijkheid?

⚠️ Risico's valse verklaring of bedrog

Hoewel de bewoording op het eerste gezicht helder lijkt, is het volledige begrip van de formulering van groot belang. Vaak wordt de hoogte van de ontslagvergoeding namelijk bepaald op basis van het ontbreken van concreet uitzicht op ander werk. Als later blijkt dat je wel degelijk uitzicht had op een nieuwe betaalde baan, kan dit als een valse verklaring of bedrog worden beschouwd. Dit geeft de werkgever het recht om de overeengekomen transitievergoeding terug te vorderen.

Het is daarbij essentieel je te realiseren dat de verplichting om uitzicht op ander werk te melden ook van toepassing is als je concrete plannen hebt om een eigen onderneming te starten. Dit werd recent bevestigd door de rechtbank Midden Nederland in een zaak (ECLI:NL:RBMNE:2023:3330). Hierbij werd voorlopig geoordeeld dat de werknemer in kwestie waarschijnlijk in strijd met zijn verklaring in de vaststellings­overeenkomst wel degelijk uitzicht had op ander werk, wat resulteerde in een boete van € 25.000.

💡 Wat is slim om te doen?

Niet naar waarheid verklaren dat je geen uitzicht hebt op ander werk kan zoals hierboven staat verstrekkende gevolgen hebben. Tegelijkertijd moet je voorzichtig zijn met het delen van je toekomstperspectief, aangezien je werkgever misbruik zou kunnen maken van die situatie. Indien deze op de hoogte is van je concrete uitzicht op een nieuwe baan, zal deze je waarschijnlijk een lagere ontslagvergoeding aanbieden.

De impact zal grotendeels afhangen van de relatie tussen jou en de werkgever, evenals het onderlinge vertrouwen dat er is. Het is raadzaam om je nieuwe arbeidsovereenkomst pas formeel te tekenen nadat je de beëindigingsovereenkomst van je huidige baan hebt ondertekend. Dit beschermt je tegen mogelijke geschillen over de oprechtheid van je verklaring en zorgt voor een solide juridische basis in geval van een geschil. Je oude werkgever heeft dan immers bewijs nodig om een eventuele beschuldiging te staven.

Onderhandel over je ontslag

Wil je gesteggel over je ontslagvergoeding voorkomen? Neem contact met ons op om uit te vinden welke onderhandelingsruimte er is, dan adviseer ik je gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.