Geestelijk welzijn werknemers verdient meer aandacht

Erwin Crooy Erwin Crooy 19 maart 2018 3357

Werkgevers ondernemen nog te weinig tegen stress op het werk. Van hen heeft 34 procent weinig tot geen interesse in de geestelijke gezondheid van hun personeel. Zo blijkt uit het onderzoek ‘The Workforce View’ onder Europese werknemers van HR-dienstverlener ADP.

Aan het onderzoek van ADP werkten bijna 10.000 Europese werknemers mee, waaronder ruim 1300 Nederlanders. Martijn Brand, directeur ADP Nederland, stelt dat we in een drukke werkomgeving stress al snel zien als iets dat erbij hoort. Dat is volgens hem gevaarlijk. “Teveel stress leidt onherroepelijk tot problemen zoals een lagere productiviteit, minder betrokkenheid en een hoger verzuim. Dat raakt zowel de werknemer als het bedrijf.”

Ongeïnteresseerde werkgevers

Veertien procent van de ondervraagde werknemers is zelfs overtuigd dat hun werkgever helemaal geen interesse in hun geestelijk welbevinden heeft. Dat is overigens bij de Nederlandse werknemers minder met zeven procent. Oudere werknemers boven de 55 blijken het meest negatief over de interesse van hun baas. Zestien procent van hen ervaart geen enkele belangstelling, tegenover elf procent van de medewerkers tussen de 16 en 24 jaar.

Mentale ondersteuning

Brand vindt dat werkgevers zich meer moeten bezighouden met het geestelijk welzijn van hun werknemers. Hij is onder andere voorstander van open communicatielijnen tussen het management en medewerkers. “Werknemers moeten de flexibiliteit krijgen die zij nodig hebben en ook formele regelingen zijn het overwegen waard. Denk aan je arbobeleid waarin je zaken kan opnemen voor fysieke en mentale ondersteuning van werknemers.”

Gestreste jonge werknemers

Het onderzoek laat ook zien dat oudere werknemers minder last van stress hebben dan jongere werknemers. Van de 16-24-jarigen overweegt meer dan een derde (37 procent) om vanwege stress een andere baan te nemen. Onder 55-plussers is dat maar zeventien procent. Dit verschil is in Nederland nog groter met respectievelijk 39 procent bij de 16-24 jarigen tegenover dertien procent bij de 55-plussers.

Verschil mannen en vrouwen

Bij de totale groep Europese werknemers speelt ook het geslacht een rol. Bijna één op de vijf (negentien procent) van de vrouwen geeft aan dagelijks last te hebben van stress. Dat is zestien procent voor hun mannelijke collega’s. Tussen de mannelijke en vrouwelijke Nederlandse werknemers is dit verschil minder duidelijk.

Bron: HR Praktijk.nl

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.