Juridische hulp bij collectief of massaontslag

Erwin Crooy Erwin Crooy 24 juli 2014 3418

Een reorganisatie is altijd spannend, omdat dit vaak gepaard gaat met het verlies van banen. Bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen kunnen aanleiding zijn om werknemers te ontslaan. Als hele afdelingen boventallig worden verklaard, spreek je over collectief ontslag of massaontslag.

Een sociaal plan of vaststellings­overeenkomst?

Vaak wordt er een sociaal plan opgesteld en aangeboden aan alle collega's. Je kunt dat accepteren, maar dat hoeft niet het meest gunstige voorstel voor je te zijn. Sterker nog: een individuele beëindigings­overeenkomst is regelmatig een betere oplossing. Er kan dan op persoonlijke basis over een afwijkende facilitering van het ontslag onderhandeld worden. Zo kan vaak een hogere ontslagvergoeding worden gerealiseerd. Je hebt al snel een redelijke onderhandelingspositie, bijvoorbeeld als je een slechtere arbeidsmarktpositie hebt dan je (gemiddelde) collega’s. Dat kan zijn als je al heel lang werkzaam bent voor het bedrijf, een hele specifieke functie hebt en/of ouder dan 50 jaar bent.

Onderhandel met je werkgever over je ontslag

Per 1 juli januari 2015 is het ontslagrecht veranderd. Sindsdien moet je werkgever onder meer altijd een transitievergoeding betalen. Daarnaast gelden er meer verplichtingen voor de werkgever. Het heeft in veel gevallen zin om een onderhandelingstraject met de werkgever op te zetten. Dat kunnen onze arbeidsrechtjuristen voor je doen. Neem eens vrijblijvend contact op om je kansen te verkennen.

Drie mogelijke ontslagroutes

  1. Is de reden voor ontslag bedrijfseconomisch van aard of gaat het om langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan loopt je ontslag via het UWV.
  2. Is de reden voor ontslag een persoonlijke, bijvoorbeeld op grond van functioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, dan loopt je ontslag via de kantonrechter.
  3. Als jullie het wederzijds eens kunnen worden over de afwikkeling, is ontslag met een vaststellings­overeenkomst de beste optie. Ook als je werkgever je om persoonlijke redenen ontslaat, is dit een goede oplossing. Er is dan vaak geen goed ontslagdossier opgebouwd, waardoor je kans hebt op een hogere ontslagvergoeding.

Bel ons voor gratis (collectief) advies

Verken je opties, ook als je in een zogeheten collectief ontslag of massaontslag terecht bent gekomen. Vraag bijvoorbeeld, eventueel samen met je collega’s, een telefoongesprek aan met één van onze juristen. Zo'n eerste adviesgesprek is bij ons altijd gratis.

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.