Juridische hulp op kosten van je rechtsbijstandverzekering

Jos de Ridder Jos de Ridder 1 april 2014 4263

Heb je te maken met ontslag en dreig je verzeild te raken in een gerechtelijke procedure waarbij je de hulp van een jurist nodig hebt? Dan kunnen onze arbeidsrechtjuristen je uitstekend helpen. Oók als je verzekerd bent voor rechtsbijstand.

In de praktijk zien we dat rechtsbijstandverzekeraars je situatie eerst kritisch tegen het licht houden. Als ze denken dat het een kansloze zaak is, bijvoorbeeld omdat ze van mening zijn dat je verwijtbaar ontslagen wordt, zullen ze je niet graag willen bijstaan. Het komt voor dat ze de zaak dan willen afkopen, zodat ze hun eigen schade (juristen of advocaten die uren maken) zoveel mogelijk beperken. Indien je verzekeraar wel besluit om je bij te staan (in juridische termen omschrijven ze dit als 'dekking verlenen'), is er dikwijl al geruime tijd verstreken voordat er actie ondernomen wordt. In een ontslagprocedure kan dat funest zijn.

De hulp van een rechtsbijstandverzekeraar

Het is goed om te beseffen dat je niet verplicht bent om voor de jurist of advocaat van je verzekeraar te kiezen. De meeste verzekeraars werken met beginnende juristen, zodat ze hun loonkosten laag kunnen houden. Vaak zijn ze minder ervaren en algemeen opgeleid. Uiteraard werken er ook meer ervaren juristen en advocaten, maar die worden pas ingezet als de eerste lijn je onvoldoende kan helpen. Daarbij is het de vraag hoeveel expertise er aanwezig is binnen de discipline ontslagrecht. Terwijl dat van essentieel belang is voor een succesvol verweer of een krachtige onderhandeling over je ontbindende voorwaarden.

Vrije keuze voor jurist of advocaat

We worden regelmatig benaderd door mensen die verzekerd zijn voor rechtsbijstand, maar er op staan dat wij ze begeleiden in hun ontslagtraject. Het goede nieuws is dat dit kan en bovendien vergoed wordt door je rechtsbijstandverzekering. Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie bevestigd dat iedereen het recht heeft op vrije advocaatkeuze. Hierdoor is je verzekeraar verplicht om de jurist of advocaat van jouw keuze (ook) te vergoeden. Sla er wel je polisvoorwaarden even op na, want sommige verzekeraars proberen het lastig te maken om dit te doen.

Kies voor een ervaren ontslagjurist

Onze ervaring leert dat bij het voeren van een inhoudelijke procedure, het kiezen van een ervaren ontslagjurist van doorslaggevend belang is. Je moet je professioneel vertegenwoordigd voelen en erop vertrouwen dat deze jurist zijn of haar uiterste best doet om het best mogelijke resultaat voor je te bereiken. Het correct presenteren van de feiten en het overtuigen van een rechter is een vak apart. Wij doen sinds 2004 niets anders. De ervaringen van onze klanten spreken hopelijk voor zich.

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.