Mag loonsverlaging door corona?

Erwin Crooy Erwin Crooy 24 juni 2020 5579

De coronacrisis hakt er behoorlijk in. Veel bedrijven verkeren in zwaar weer en moeten alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. In sectoren die hard getroffen zijn, blijken overheidsmaatregelen zoals de NOW niet genoeg en worden er verdergaande maatregelen getroffen. Één van de opties die we voorbij zien komen is dat een werkgever een verlaging van de lonen voorstelt. Mag je werkgever je salaris verlagen vanwege de coronacrisis? In dit blog leg ik uit of en onder welke voorwaarden werkgever tot een salarisverlaging mag overgaan.

Salaris inleveren vanwege corona
© cottonbro

Kort geding over salarisverlaging door corona

28 mei 2020, Rechtbank Amsterdam, zaak 8482525

De eigenaar van een Turkse broodjeszaak in Amsterdam die als gevolg van de coronacrisis te weinig geld had om alle salarissen te betalen, mocht de betaling van de lonen niet voor de helft opschorten, omdat de werkgever daarover niet eerst met de werknemers had overlegd. De kantonrechter oordeelde in een kort geding dat opschorting te ver ging.De rechter acht het aannemelijk dat de werkgever in een onvoorziene bedrijfseconomische noodsituatie is geraakt. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever daarmee een zwaarwichtig belang dat met zich meebrengt dat van de werknemers verlangd kan worden om (in overleg) bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten, of zelfs helemaal op te geven. Dit vloeit wordt uit het beginsel van goed werkgeverschap.Desondanks wijst de kantonrechter de eis van de werknemers om het volledige salaris door te blijven betalen toe, omdat het besluit tot inhouding van 50% van het salaris eenzijdig en zonder nader overleg is genomen. Bovendien zou een verlaging van 50% van het salaris een te grote achteruitgang in inkomen voor de werknemers betekenen. Na belangenafweging is de kantonrechter van mening dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verlangd kan worden dat de werknemer over meerdere maanden met opschorting van de betaling van 50% van zijn salaris instemt, mede omdat niet vaststaat wanneer de betalingsachterstand kan worden ingelopen.Geconcludeerd kan worden gesteld dat een (eenzijdige) salarisverlaging mogelijk is, maar dit niet te veel mag ingrijpen in de belangen van een werknemer. Een kortingspercentage van 50% wordt te hoog geacht. Een percentage van 10 a 20% wordt al een stuk realistischer. Daarbij kan uit het vonnis worden afgeleid dat voorafgaand overleg in de meeste gevallen een vereiste is.

Vragen over loonsverlaging

De volgende vragen worden ons vanwege de coronacrisis vaak gesteld. Hopelijk helpen onze antwoorden je verder!

Heb ik recht op loon als ik het coronavirus krijg?

Voor je werkgever geldt loondoorbetaling bij ziekte. Dat betekent dat je gewoon je salaris ontvangt als je onverhoopt ziek wordt door het coronavirus. Meld je ziek op je werk en volg de instructies van de bedrijfsarts, GGD en het RIVM op.

Heb ik recht op loon tijdens verplichte thuisquarantaine?

De GGD kan je verplichten om in thuisquarantaine te gaan. Je moet dan in huis blijven (werken), totdat zeker is dat je het coronavirus niet hebt. Als je vanuit huis werkt, heb je in de basis recht op loon. Indien je werkgever van mening is dat deze je niet hoeft te betalen, dan dient deze dit te bewijzen bij de kantonrechter.

Heb ik recht op loon als er geen werk is door het coronavirus?

Zelfs als je bedrijf minder werk heeft of is gesloten vanwege het coronavirus, heb je meestal recht op salaris. Je werkgever kan de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. Als die noodmaatregel wordt toegekend, ontvangt je werkgever het grootste deel van je loonkosten van de overheid en kan deze je salaris dus gewoon door blijven betalen.

Heeft een oproepkracht recht op loon als er geen werk is vanwege corona?

Bij een nulurencontract hoeft je werkgever je alleen salaris te betalen als je werkt. Als je niet wordt opgeroepen, ontvang je ook geen loon. Onderzoek dan of je een WW-uitkering kunt krijgen. Indien je langer dan 3 maanden werkt, heb je wellicht recht op een contract met een vast aantal uren. Bij een min-maxcontract heb je altijd recht op het minimumaantal uren. Dus ook als er vanwege corona weinig of geen werk is.

Heeft een uitzendkracht recht op loon als er geen werk is vanwege corona?

Een uitzendkracht moet eerst weten welke type contract je hebt:

Fase A (ABU) of fase 1 en 2 (NBBU)

Heb je een uitzendbeding? Dan eindigt je arbeidsovereenkomst automatisch als er geen werk meer is en krijg je vanaf dat moment dat niet meer betaald. Heb je geen uitzendbeding? Kijk dan of er een 'uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting' is opgenomen. Je blijft dan in dienst van het uitzendbureau, maar hebt geen recht op loon als er geen werk is. Is bovenstaande niet het geval? Dan heb je recht op loon voor de duur van je contract.

Fase B (ABU) of fase 3 (NBBU)

Je hebt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en hebt voor de gehele duur van het contract recht op loon voor de overeengekomen uren. Dat geldt ook als er geen werk is.

Fase C (ABU) of fase 4 (NBBU)

Je hebt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en hebt recht op loon voor de afgesproken uren. Dat geldt ook als er geen werk is.

Heeft een oproepkracht of uitzendkracht recht op TOFA?

Als oproepkracht of uitzendkracht kun je recht hebben op de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) indien je door de coronacrisis minder inkomen hebt. De TOFA is een vergoeding van € 550 bruto over de maanden maart, april en mei 2020. Je krijgt het totale van € 1.650 in één keer uitbetaald door het UWV als het volgende geldt:

  • Je had in februari 2020 minimaal € 400 loon;
  • Je had in maart 2020 minimaal € 1 loon;
  • Je had in april 2020 maximaal € 550 loon;
  • Je was op 1 april 2020 minstens 18 jaar, maar nog niet AOW-gerechtigd;
  • Je had geen uitkering of voorziening;
  • Je loon was in april 50% lager dan in februari;
  • Je hebt de vergoeding nodig voor levensonderhoud, zoals eten, huur, water of elektra.
Mag mijn werkgever mijn vakantiegeld inhouden door corona?

Je werkgever kan als de nood hoog is eenmalig voorstellen om je vakantiegeld op een ander moment uit te betalen. Dat dient dan in overleg met jou te gebeuren. Het vakantiegeld mag dus (tijdelijk) ingehouden worden, maar dient dan later alsnog uitbetaald te worden. Dat zou eventueel in termijnen kunnen.

Ben ik verplicht om vakantie op te nemen vanwege corona?

Als er vanwege de coronauitbraak te weinig werk is, mag je werkgever proberen om tot een oplossing te komen. Deze kan je vragen om vakantiedagen op te nemen. In de basis bepaal je zelf wanneer je vakantiedagen opneemt. Maar kijk in je contract, cao en bedrijfsreglement welke afspraken er gelden. Er kan een verschil zijn tussen je wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Mag ik onbetaald verlof opnemen in de coronacrisis?

Als je kunt werken, binnen de maatregelen die de overheid en je werkgever treffen, dan moet je werken. Je kunt niet zomaar onbetaald verlof opnemen. Overleg met je werkgever welke mogelijkheden er zijn. Het zou goed kunnen dat je werkgever je voorstel juist heel prettig vindt.

Advies over salarisverlaging

Komt jouw werkgever met het verzoek om je salaris (tijdelijk) te verlagen? Ga daarover in overleg. Bijvoorbeeld om je ingehouden salaris later alsnog betaald te krijgen. Spreek objectieve parameters af zodat beide partijen weten wat er verwacht wordt. Kom je er niet uit? Bel ons even, dan geven we je gratis advies.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.