Maakt de cumulatiegrond ontslag makkelijker?

Erwin Crooy Erwin Crooy 5 december 2019 6736

Met de invoering van de WAB veranderen per 1 januari 2020 de regels rondom ontslag. De grootste verandering is dat ontslag straks ook mogelijk wordt door verschillende ontslaggronden bij elkaar op te tellen. Door deze cumulatiegrond (i-grond) zou het voor je werkgever eenvoudiger worden om je te ontslaan. Hoe zit dat?

Van 2015 t/m 2019 geldt de Wet werk & zekerheid (WWZ). Vanaf 2020 wordt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Hieronder volgt kort het verschil tussen een enkelvoudige en meervoudige ontslaggrond.

WWZ: één ontslaggrond

Als je werkgever je ten tijde van de WWZ wil ontslaan, moet deze dat baseren op één van de redelijke ontslaggronden die in de wet zijn opgesomd. De aangevoerde ontslagreden moet daarbij voldragen zijn. Dat betekent dat er volledig voldaan moet worden aan álle voorwaarden die aan die ontslaggrond gesteld worden. In praktijk blijkt het voor werkgevers best lastig om daaraan te voldoen.

WAB: cumulatiegrond

Na invoering van de WAB wordt aan die enkele ontslagredenen een cumulatiegrond toegevoegd. Dat betekent dat je werkgever je ook mag ontslaan bij een combinatie van omstandigheden. De aangevoerde redenen vormen als het ware een optelsom.
 Hoewel die afzonderlijke omstandigheden onvoldoende niet tot een geldig ontslag leiden, kan de cumulatie daarvan wèl voldoende zijn.

Mag ontslag op basis van de cumulatiegrond?

De intrede van de cumulatiegrond (i-grond) maakt je niet vogelvrij. Je werkgever kan niet zomaar zeggen dat er sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Zo'n standpunt zal degelijk en met een sluitend personeelsdossier moeten worden onderbouwd. Je werkgever mag je pas ontslaan als jullie arbeidsrelatie rijp is voor ontbinding. Dat klinkt nogal plastisch. Het komt erop neer dat er een redelijke grond of combinatie van gronden moet zijn én er geprobeerd is om binnen je dienstverband tot een werkbare oplossing te komen. Bijvoorbeeld door een verbetertraject te starten en middels scholing je functioneren op het door werkgever gewenste niveau te brengen. Een andere optie is de inzet van mediation om een verstoorde arbeidsverhouding te verhelpen.

Welke ontslaggronden mag je combineren?

Leveren bovengenoemde mogelijkheden niets op? Dan zou je werkgever kunnen kijken of er ontslaggronden zijn die tot een geldige cumulatiegrond kunnen leiden. De volgende ontslaggronden kunnen worden gecombineerd:

Hoe werkt de ontslagprocedure cumulatiegrond?

Preventieve toets door kantonrechter

Als je werkgever zich voldoende heeft ingespannen om jullie arbeidsrelatie werkbaar te maken, maar dat geen vruchtbaar resultaat oplevert, kan deze bij de kantonrechter een ontslagverzoek laten toetsen. De kantonrechter bekijkt middels een preventieve toets of je ontslag aan de vereisten van de cumulatiegrond voldoet om je arbeidscontract te beëindigen. Ook beoordeelt deze of je werkgever voldoende heeft gedaan om de arbeidsverhouding te normaliseren.

Let op: omstandigheden die betrekking hebben op bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen niet worden gecombineerd. Ontslag op deze gronden gaat (ook) onder de nieuwe wetgeving nog steeds via het UWV.

Uitzonderingen preventieve toets

De preventieve toetsing is niet in alle ontslagsituaties verplicht. In sommige gevallen hoeft je werkgever niet naar de kantonrechter om het ontslag vooraf te laten toetsen. Dit zijn de voornaamste en meest voorkomende uitzonderingen:

Hogere ontslagvergoeding bij cumulatiegrond

?

Als de kantonrechter je arbeidsovereenkomst ontbindt o.b.v. de cumulatiegrond, kan deze je een ontslagvergoeding toekennen ter aanvulling op de transitievergoeding. Die extra vergoeding bedraagt maximaal 50% van de transitievergoeding. Als we je situatie kennen, kunnen wij je precies uitleggen of je daar recht op hebt.

Hulp of advies rondom de cumulatiegrond

Er zitten in 2020, zelfs bij de cumulatiegrond, nog steeds veel haken en ogen aan ontbinding via de kantonrechter. Zo'n procedure kost tijd, energie en geld. De cumulatiegrond is extra kostbaar als er een aanvullende ontslagvergoeding wordt toegewezen. Ontslag wordt voor je werkgever mogelijk eenvoudiger, maar meestal ook duurder.

Ik verwacht dat de hogere snelheid, lagere kosten en zekere uitkomst van ontslag met wederzijds goedvinden zowel voor jou als je werkgever aantrekkelijker is. Je kan dit meenemen ter bepaling van je onderhandelingspositie.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.