Ontslag door pesten op je werk

Erwin Crooy Erwin Crooy 7 oktober 2019 9208

Er heerst nog steeds een taboe op pesten op de werkvloer. Doe je mee aan pesterijen? Of word je zelf wel eens gepest op je werk? Het klinkt als een onderwerp dat op school behandeld zou moeten worden, maar het komt vaker voor dan je denkt. In sommige gevallen kan het zelfs tot ontslag leiden.

Wat is pesten?

Het is niet helemaal duidelijk wat pesten is. Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden en het verschil tussen een grapje en pesten is vaak vaag. Bovendien blijkt de pestkop zowel een medewerker, leidinggevende als werkgever te kunnen zijn. Voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer zijn de volgende:

  • grapjes maken ten koste van een ander;
  • vervelende opmerkingen of iemand belachelijk maken;
  • openlijk terechtwijzen;
  • negeren of buitensluiten;
  • zinloze taken laten uitvoeren;
  • imiteren;
  • gebaren maken;
  • intimideren of fysieke agressie toepassen.

Er zijn natuurlijk nog meer pestvormen op te noemen en in de meeste gevallen gaat het om een combinatie van bovenstaande zaken.

Hoe vaak komt pesten op het werk voor?

Pesten in de arbeidsomgeving komt voor in alle sectoren en functies. Het gebeurt wellicht vaker dan je zou denken. Ruim 1 op de 10 werknemers ervaart wel eens gepest te worden. In iedere groep mensen, en zeker op de werkvloer, spelen bepaalde dynamieken, ego-gedrag en krachtmetingen een voorname rol. De zwakste van het stel wordt nogal eens het zwarte schaap en hierdoor voortdurend mikpunt van pestbedrag. Deze pesterijen worden vaak niet eens als zodanig opgevat door de pestkoppen, maar diegene die gepest wordt heeft daar wel degelijk last van. Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verbetert zelfs de werksfeer. Maar wanneer iemand altijd 'de lul' blijkt te zijn, is het al snel niet leuk meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige mentale- en gezondheidsklachten bij het slachtoffer.

Pesten op de werkvloer

De gevolgen van pesten op de werkvloer

Uit onderzoek blijkt dat veel verzuim, burnoutklachten en in mindere mate arbeidsongevallen aan pesten kunnen worden gerelateerd. Naast problemen voor het slachtoffer kost pesten het bedrijfsleven en de overheid gewoon veel geld. Er blijkt ongeveer één miljard euro aan loondoorbetalingen mee gemoeid te zijn! Geld dat beter besteed zou kunnen worden.

Wettelijke bescherming tegen pesten

Pesten valt volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht beleid te voeren en inspanningen te verrichten die erop gericht zijn om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Ook het Burgerlijk Wetboek beschermt je als werknemer impliciet tegen pestgedrag. Op grond van artikel 7:658 heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving. Daarbij heeft deze de verplichting zich als goed werkgever te gedragen en zal deze dus moeten voorkomen dat er gepest wordt óf zorgen dat het pesten stopt.

Wat kan je doen als je gepest wordt?

Ondanks dat je als werknemer 'op papier' goed beschermd wordt tegen pesten, is het in praktijk toch lastig om er iets tegen te doen. Op het doorbreken van een pestcultuur heerst nog een soort taboe en daarom wordt dit in meer of minder mate gedoogd. Tenzij je werkgever daadwerkelijk wil dat pesten de pester het veld ruimt of stopt met diens pestgedrag.

Indien het pesten aanhoudt en je loopt bij de werkgever tegen een dichte deur aan, is het raadzaam om ander werk te gaan zoeken. Als je ergens anders een verse start kunt maken, zou je de arbeidsovereenkomst met je werkgever kunnen beëindigen door zelf ontslag te nemen. Dat kan zelfs met behoud van je transitievergoeding en WW-uitkering. Vechten tegen de bierkaai is zonde van je tijd en energie. Voor de pesters onder u: realiseer dat uw gedrag uiterst negatieve gevolgen kan hebben.

Juridische hulp bij pesten op het werk

Start: Binnen 4 uur
Prijs: € 0 (eerste advies)

Heb je te maken met (dreigend) ontslag? Bespreek je ontslagsituatie met een ervaren arbeidsjurist. Vaak sta je als werknemer sterker dan je denkt. Soms probeert een werkgever of ontslag lukt, ondanks het ontbreken van een ontslagreden of onderbouwd ontslagdossier. Onze juristen helpen je om je rechtspositie te bepalen, adviseren over hoe je bezwaar kunt maken (juridisch verweer) en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden.

Naar dit pakket

Start: Binnen 1 werkdag
Traject: 5 werkdagen
Prijs: Vanaf € 165 (ex BTW)

Wil je zelf ontslag nemen maar durf je dat niet uit angst om je transitievergoeding of WW-rechten te verliezen? Er is een mogelijkheid om zelf ontslag te nemen met behoud van een passende ontslagvergoeding en recht op aansluitende WW-uitkering. Zelfs als je ziek of arbeidsongeschikt bent. Via bemiddeling door een ervaren arbeidsjurist blijkt ontslag met wederzijds goedvinden vaak binnen handbereik. Ook als er nog geen vaststellings­overeenkomst is of die bereidheid er helemaal niet lijkt te zijn. In 80% van de gevallen krijgen we dit binnen één week voor elkaar.

Naar dit pakket

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.