Ontslag tijdens re-integratie

Jos de Ridder Jos de Ridder 7 november 2019 14272

Mijn werkgever wil me ontslaan tijdens mijn re-integratietraject. Kan dat zomaar? Het antwoord daarop, geef ik in dit blog over re-integratie.

Tijdens je werk ben je behoorlijk ziek geworden en omdat je weer aan de slag wilt, ben je netjes aan het re-integreren. Volledig uit het niets komt je baas je vertellen dat deze niet meer met je verder wil en om die reden krijg je een vaststellings­overeenkomst aangeboden om je arbeidscontract te beëindigen. Je voelt je behoorlijk overvallen. Je zit al niet zo lekker in je vel en nu moet je ook nog beslissen wat je hiermee moet doen. Ga er maar aanstaan!

Bovenstaande situatie zie ik vaak voorbij komen in onze praktijk. Kun jij tijdens je re-integratie ontslagen worden? En wat kun je het beste doen als je een ontslagvoorstel krijgt voorgeschoteld? Ik zal er zo iets over zeggen, maar eerst wil ik iets meer vertellen over het re-integratietraject.

Hoe ziet een re-integratietraject eruit?

Indien je ziek bent geworden en het erop lijkt dat herstel langer gaat duren, is het belangrijk dat je binnen 6 weken je bedrijfsarts bezoekt. De bedrijfsarts kijkt samen met jou naar je ziektebeeld, bespreekt je herstel en stelt vervolgens een probleemanalyse op. Die analyse zal met jou en je werkgever gedeeld worden.

Het plan van aanpak

Vervolgens maak je met je werkgever - op basis van de probleemanalyse - een plan van aanpak voor je re-integratie. Daarin maak je afspraken over het opbouwen van te werken uren en leg je vast welke werkzaamheden je wel of niet kan doen. Om alles te begeleiden wordt er vaak een case manager aangesteld. Dit kan je leidinggevende zijn, maar ook iemand anders binnen het bedrijf.

In de ideale wereld word je beter en wordt het re-integratietraject vlot doorlopen. Je kunt daarna je werk weer oppakken zoals je daarvoor deed. In de echte wereld komt het vaak voor dat er onenigheid ontstaat over de invulling van het plan van aanpak. Je werkgever wil sneller dan jij op dat moment kunt en door de oplopende druk verergeren de klachten die je al hebt.

Je ziet dat het zo niet langer kan en stelt voor om het plan van aanpak tussentijds te wijzigen. Wat blijkt nu? Zowel je werkgever als je bedrijfsarts willen daar niets van weten. Betekent dat einde verhaal? Dat hoeft niet. In zo'n situatie kun je bij het UWV een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen. Een onafhankelijk partij (dat is meestal een arbeidsdeskundige) gaat beoordelen of het plan van aanpak nog wel passend is. Het oordeel van het UWV is niet bindend, maar een werkgever zal in de regel het deskundigenoordeel wel overnemen.

Zo voorkomen je meningsverschillen

Om meningsverschillen over de invulling van het plan van aanpak te voorkomen, is mijn advies altijd om goed te blijven communiceren met je baas. Vertel op tijd hoe het gaat en wat je wel of niet goed vindt gaan.

Evaluaties bij re-integratie

Wanneer je herstel langer dan een jaar lijkt te gaan duren, moet er na 1 jaar (52 weken) een zogeheten eerstejaarsevaluatie worden opgemaakt. Dit is het moment om te kijken of het plan van aanpak nog klopt. Is terugkeer in je eigen functie of eventueel ander werk nog wel haalbaar? Wanneer er nog mogelijkheden zijn binnen je eigen bedrijf, zal het re-integratietraject 1e spoor (dus binnen het eigen bedrijf) worden voortgezet. Maar na één jaar re-integreren zie je vaak dat het re-integratietraject 2e spoor wordt gevolgd (dus buiten het eigen bedrijf).

Tijdens het re-integratietraject 2e spoor wordt in de regel door de werkgever een re-integratie- of mobiliteitsbureau ingeschakeld om te zoeken naar passend werk. Het re-integratiebureau gaat dus op zoek naar mogelijkheden bij andere bedrijven. Mocht je na twee jaar nog steeds ziek zijn, dan komt het moment van de eindevaluatie. Indien er geen mogelijkheden meer zijn, dan kun je een WIA aanvragen bij het UWV.

Ontslag tijdens re-integratie (1e of 2e spoor)

Er kloppen regelmatig werknemers bij ons aan die aangeven dat hun werkgever hun arbeidsovereenkomst wil beëindigen tijdens het re-intgratietraject. Voor de duidelijkheid: je bent ziek, bent netjes aan het re-integreren, maar je baas wil toch van je af. Je voelt hem al aankomen: dat kan dus niet! Je werkgever heeft de verplichting om twee jaar lang - samen met jou - diens best te doen om je weer aan het werk te krijgen.

Ziek door je werk

Het is mijn ervaring dat veel werknemers bedoeld of onbedoeld door toedoen van leidinggevenden, collega’s of werkomstandigheden ziek zijn geworden. Omdat mensen of je werkomstandigheden niet zomaar veranderen, blijft het doormodderen. En omdat werkgevers vaak niet kunnen of willen veranderen, zoeken ze de oplossing buiten de deur. Ze komen met een ontslagvoorstel op de proppen. Dit gebeurt dan in de vorm van een vaststellings­overeenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd).

Het dilemma dat ontslagvoorstel heet

De meeste werknemers die re-integreren zien een ontslagvoorstel niet aankomen. Ze zijn ziek en worden overvallen. In je hoofd speelt zich een tweestrijd af: enerzijds weet je dat dit helemaal niet mag en daarom wil je niets van ontslag weten. Anderzijds heb je gemerkt dat de oorzaak van je ziekte op de werkvloer ligt en het doorlopen van je re-integratietraject je moeite kost en stress oplevert. Een stevige ontslagvergoeding met uitzicht op WW klinkt ook wel goed.

Wat kun je het beste doen?

Uiteraard is elke (ontslag)situatie anders. We worden echter regelmatig gevraagd om zo'n impasse te doorbreken. De oplossing zit hem vaak in het zorgen dat alle partijen zich constructief opstellen en hetzelfde doel nastreven: het vinden van een structurele oplossing voor zowel jou als je werkgever. Om dit proces op gang te krijgen is de tussenkomst van een ervaren jurist vaak wenselijk. Als je met een soortgelijke kwestie zit, kun je me altijd bellen.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.