Ontslag en uitbetaling vakantiedagen

Jos de Ridder Jos de Ridder 25 mei 2019 9193

Je kent vast wel iemand die ontslagen is. Misschien is het je zelf wel eens overkomen. Kun je je nog herinneren wat er met de opgebouwde vakantiedagen gebeurde bij dat ontslag? Werden die uitbetaald of niet?

In een ontslagvoorstel (of vaststellings­overeenkomst) staat vaak één van de volgende bepalingen: “uw opgebouwde niet genoten vakantiedagen worden als genoten beschouwd” of “de opgebouwde (bovenwettelijke) vakantiedagen tijdens de vrijstelling van werkzaamheden worden als genoten beschouwd”. Om te weten waar deze clausules vandaan komen, zal ik eerst uitleggen hoe het precies zit met de opbouw en het vervallen van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Opname en vervallen van vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen zijn de vrije dagen waar je volgens de wet recht op hebt. Het aantal wettelijke vakantiedagen is vier maal de arbeidsduur per week. Stel dat je 30 uur per week werkt, dan heb je recht op 4 x 30 = 120 vakantie-uren (15 dagen) per jaar.

De wettelijke vakantiedagen die je hebt opgebouwd, vervallen in het daaropvolgende jaar per 1 juli. Stel dat je over 2018 nog 5 vakantiedagen tegoed hebt en deze niet opneemt vóór 1 juli 2019, dan vervallen ze automatisch vanaf 1 juli 2019. De gedachte hierachter is dat werkgevers het niet prettig vinden dat je onbeperkt kunt opsparen en dan in één keer maanden betaald op vakantie kunt.

Bovenwettelijke vakantiedagen

In je arbeidsovereenkomst of cao kun je ook vinden of je recht hebt op meer dan die wettelijke vakantiedagen. Deze extra vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. De bovenwettelijke vakantiedagen mag je wel 'opsparen', want ze vervallen pas na 5 jaar. Het is daarom altijd verstandig eerst de wettelijke vakantiedagen op te nemen omdat je die maximaal 1 jaar kunt opnemen. Zorg er daarom voor dat je ieder jaar een vakantieoverzicht van je werkgever krijgt waarop netjes de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen zijn opgenomen.

Niet kunnen opnemen van vakantiedagen

Ben je niet in de gelegenheid geweest om je (wettelijke) vakantiedagen op te nemen door drukte op je werk, dan vervallen deze niet. In je arbeidsovereenkomst of cao kan opgenomen zijn, dat de vervaltermijn dan met 6 maanden wordt verlengd.

Als je ziek bent of ziek bent geweest, speelt het opnemen en vervallen van vakantiedagen ook een rol. Het komt erop neer dat als je niet in staat bent geweest om te reïntegreren, je vakantiedagen blijven staan. Als je weer beter bent of je wel kunt reïntegreren, kan je werkgever van je verlangen dat je de vakantiedagen die zijn opgebouwd tijdens je ziekte toch gaat opnemen voor 1 juli van het volgende jaar.

Uitbetaling van vakantiedagen bij ontslag

Bij ontslag komt het uitbetalen van je vakantiedagen altijd aan de orde. Bij een ontslagregeling wordt in de regel vrijstelling van werkzaamheden afgedwongen. Je hoeft dan niet meer op je werk te verschijnen, maar krijgt nog wel betaald. Je werkgever vindt wellicht dat de door jou opgebouwde (niet genoten) vakantiedagen hiervoor ingezet moeten worden. Je bent dan weliswaar vrij, maar betaalt dit (gedeeltelijk) zelf. Feitelijk is er dan sprake van de bekende sigaar uit eigen doos.

Wij zijn in veel gevallen dat een werknemer “in het belang van het bedrijf en met hart voor de zaak” te weinig vakantiedagen heeft opgenomen. Soms zelf met een burn-out tot gevolg. Bij een (onterecht) ontslag is het extra cru als diens werkgever dan ook nog eist dat de opgebouwde vakantiedagen moeten worden ingeleverd. Een werkgever redeneert naar naar zichzelf toe en mijn advies is dan ook om daar niet akkoord mee te gaan. Laat je vooral niet verleiden om je vakantiedagen zomaar in te leveren. Dit is een hard onderhandelingspunt.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.