Ontslagbot: AI in het arbeidsrecht

Erwin Crooy Erwin Crooy 11 maart 2024 1781

Het Juridisch Platform kondigt met enige trots de lancering aan van Ontslagbot. Ontslagbot is een chatfunctie die op basis van AI in staat is om laagdrempelige hulp te bieden aan werknemers die geconfronteerd worden met ontslag. Door online vragen te stellen, ontvangen werknemers direct een toepasbaar antwoord of advies.

Snel een laagdrempelig juridisch advies

Het nemen van beslissingen met betrekking tot ontslag kan een verwarrend en stressvol proces zijn voor werknemers. Om juridisch advies sneller en laagdrempeliger te maken, hebben onze arbeidsjuristen de Ontslagbot ontwikkeld. Deze innovatieve tool combineert kunstmatige intelligentie (ChatGPT-4) met juridische expertise. Via deze weg hoopt het Juridisch Platform werknemers te helpen om zelfverzekerd en goed geïnformeerd beslissingen te nemen in tijden van ontslag.

Chat met AI-gebaseerde Ontslagbot

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in ons streven om (juridische) hulp toegankelijker te maken voor iedereen. We begrijpen dat ontslag en arbeidsrechtelijke kwesties complex en emotioneel kunnen zijn. Daarom hebben we bij het trainen van de Ontslagbot naast juridische kennis ook rekening gehouden met het fenomeen empathie. Je wilt concrete antwoorden presenteren, maar het liefst in begrijpelijke taal en op menselijke toon.

Mr. Jos de Ridder

Ervaren arbeidsjuristen als achtervang

We beseffen ons terdege dat iedere chatbot zijn tekortkomingen kent. Soms is een advies wat te kort door de bocht of gewoon niet zoals we dat zelf zouden geven. Gelukkig kan AI feedback van medewerkers en onze juristen begrijpen. Zo wordt het verstrekte advies iedere keer beter. Vooruitlopend op Europese wetgeving maken we overigens wel duidelijk dat je met een chatbot interacteert. Daar moet geen twijfel over bestaan. Bovendien zal Ontslagbot altijd verwijzen naar onze ervaren ontslagjuristen voor gratis eerste advies, het controleren van een vaststellings­overeenkomst of het volledig uit handen geven van een ontslagprodure.

Probeer de Ontslagbot zelf uit

Chatbot: gratis advies over ontslag

Wil je onze Ontslagbot zelf aan de tand voelen? Probeer hem meteen uit door rechtsonder op 'Chat nu over je ontslag!' te klikken. Veel succes!

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.