Ontslagen bij Estro Kinderopvang

Erwin Crooy Erwin Crooy 16 juli 2013 3332

De kinderopvangsector staat flink onder druk. Door hoge werkloosheid loopt de vraag naar opvang terug, terwijl bezuinigingen vanuit de overheid de crèche nog minder betaalbaar maken. Het voorgestelde Sociaal Plan roept vragen op. Kom je ervoor in aanmerking? Kun je verder onderhandelen?

Wij hebben de laatste tijd veel werknemers van kinderdagverblijven succesvol begeleid bij hun ontslag. Veel bedrijven binnen deze sector hebben in eerder stadium geprobeerd ontslagen te voorkomen door bijvoorbeeld tijdelijke contracten niet te verlengen en andere financiële maatregelen te nemen. Gedwongen ontslagen lijken echter onvermijdelijk. Recentelijk is bekend geworden dat er bij Estro Kinderopvang B.V. ruim 400 gedwongen ontslagen gaan vallen. In overleg met de vakbonden is er een Sociaal Plan overeengekomen, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden is met de belangen van alle partijen.

Wat is een Sociaal Plan?

Een Sociaal Plan is een collectieve regeling waarin de voorzieningen zijn omschreven voor de werknemers die getroffen worden door de reorganisatie. In een Sociaal Plan is opgenomen op welke manier de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie worden opgevangen. De werkgever moet altijd proberen om gedwongen ontslagen te voorkomen. Vaak is dit niet mogelijk. De vertrekkende werknemer kan dan aanspraak maken op de voorzieningen die het Sociaal Plan voorschrijft, zoals bijvoorbeeld een afvloeiingsregeling of een outplacement-budget.

In het kader van een Sociaal Plan geeft de werkgever vaak de voorkeur aan een beëindiging met wederzijds goedvinden. Deze beëindiging wordt vastgelegd in een vaststellings­overeenkomst of een beëindigings­overeenkomst.

Vragen bij de vaststellings­overeenkomst

Een beëindigings­overeenkomst (ook wel vaststellings­overeenkomst of VSO genoemd) roept vaak veel vragen op.

  • Is het Sociaal Plan wel goed toegepast?
  • Ben ik wel degene die in aanmerking komt voor een ontslag?
  • Is er ruimte voor betere voorwaarden? Wordt de juiste opzegtermijn in acht genomen?
  • Heb ik wel recht op een WW-uitkering?


Kunnen wij je helpen?

Ben je één van die werknemers van Estro Kinderopvang die ontslag is aangezegd? Of werk je voor een ander kinderdagverblijf en word je ontslagen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons eerste advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.