Ontslag betekent veel onzekerheid voor de werknemer

John Koolmees John Koolmees 5 juli 2012 2946

Een ontslagen werknemer verkeert vaak in grote onzekerheid. Vragen als 'Is het wel terecht dat ik ontslag krijg?' en 'Hoe kan ik mijn ontslag aanvechten?' spelen hierbij een grote rol. Die onzekerheid is begrijpelijk en wordt vaak nog versterkt door gevoelens van angst over wat komen gaat.

De juiste ontslagprocedure

In mijn functie van arbeidsrechtjurist beschouw ik het als mijn eerste taak om deze gevoelens zoveel mogelijk weg te nemen. Het geven van voorlichting en begeleiding aan de ontslagen werknemer is daarbij erg belangrijk. Het is voor de gemiddelde werknemer al een grote opluchting dat ontslag niet automatisch betekent dat de kous daarmee af is, om het spreekwoordelijk uit te drukken. De werkgever moet namelijk eerst toestemming van de ontslagadviescommissie krijgen voordat de arbeidsovereenkomst mag worden opgezegd. Of de werkgever moet een andere weg bewandelen: die van de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Kortom, de werkgever moet nu eerst met succes een ontslagprocedure doorlopen, voordat er echt sprake is van een rechtsgeldig ontslag.

Ontslag bestaat niet

Wist je trouwens dat het woord 'ontslag' niet eens in de wetboeken voorkomt? Met ontslag wordt natuurlijk in de praktijk bedoeld ‘de beëindiging van een arbeidsovereenkomst’, maar die wordt vaak verward met de term 'ontslagaanzegging'. Ontslagaanzegging geeft eigenlijk beter weer waar het om gaat: de werkgever wil graag dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Dat kan in overleg met de werknemer door een beëindigings­overeenkomst te treffen. Dat kan ook zonder overeenstemming door een ontslagprocedure te starten waarin de werknemer verweer kan voeren. Vaak haalt de werknemer dan pas opgelucht adem: het is hem/haar duidelijk dat er echt een wettelijk kader is waar zijn/haar werkgever zich aan moet houden. We kunnen nu samen de case in een wat breder perspectief gaan bekijken en de grootste druk is er vanaf.

Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Als het wettelijke kader duidelijk is, is de grootste druk eraf. We kunnen de case dan samen in een wat breder perspectief bekijken en afwegen wat jouw wensen zijn. Kunnen we misschien tot een overeenstemming komen met je werkgever? En is er misschien al een beëindigingsvoorstel waar we naar kunnen kijken? Als het tot een akkoord komt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waarbij de WW van de ontslagen werknemer geen gevaar loopt. Een praktische oplossing heeft altijd de voorkeur boven een tijdrovende en dure ontslagprocedure. Bovenal stelt het je gerust en voelt je je vrij om je op de toekomst te richten. En daar doe ik het voor ;-)

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.