Rechten bij ontslag met vast contract

Erwin Crooy Erwin Crooy 9 november 2023 4147

Als je een werknemer bent met een vast contract en geconfronteerd wordt met ontslag, is het van cruciaal belang om goed geïnformeerd te zijn over je rechten en de mogelijkheden in jouw specifieke situatie.

Ontslag met een vast contract

Hoewel werkgevers in ideale omstandigheden streven naar langdurige arbeidsrelaties, kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor het niet langer houdbaar is om een arbeidsovereenkomst in stand te houden. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit bedrijfseconomische redenen of ernstig disfunctioneren van jou als werknemer. Het is goed om je te beseffen dat het beëindigen van een onbepaalde arbeidsovereenkomst (een vast contract) geen simpele ontslagprocedure betreft. Er gelden namelijk strikte regels. In dit blog zet ik uiteen wat je moet weten als je in het bezit bent van een vast contract en ontslag ter sprake komt.

Mogelijke gronden voor ontslag met vast contract

Bij een vast contract is het niet eenvoudig om een werknemer te ontslaan, aangezien er één of meerdere door de wet vastgestelde redenen aan ten grondslag moeten liggen. Enkele mogelijke redenen voor het ontslag van een werknemer met een vast contract omvatten.

Cumulatie van ontslagredenen

Sinds januari 2020 is er een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, genaamd de cumulatiegrond. Deze vorm houdt in dat meerdere ontslagredenen gecombineerd kunnen worden om tot één geldige reden voor ontslag te komen. In zo'n situatie is één enkele reden niet voldoende, maar een combinatie van redenen kan wel als voldragen grond dienen. Belangrijk om te vermelden is dat enkel frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden gecombineerd kunnen worden voor de cumulatiegrond.

Transitievergoeding bij een vast contract

Indien je als werknemer met een vast contract wordt ontslagen, heb je recht op een ontslagvergoeding, ook wel bekend als de transitievergoeding. Deze vergoeding wordt opgebouwd vanaf je eerste werkdag en bedraagt 1/3 van je maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Als je echter minder dan een jaar in dienst bent geweest, wordt de vergoeding naar rato berekend.

Wanneer is geen transitievergoeding verschuldigd?

Er zijn situaties waarin je als werknemer geen aanspraak maakt op de transitievergoeding. Dit geldt in de volgende gevallen:

Het contract wordt in onderling overleg (met wederzijds goedvinden) beëindigd en er zijn afspraken gemaakt over eventuele vergoedingen;
Je wordt op staande voet ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen;
Je bent jonger dan 18 jaar en werkt minder dan 12 uur per week;
Je hebt de AOW-leeftijd bereikt;
Het bedrijf waarvoor je werkt is failliet.

Onderhandel over je ontslag

In de meeste gevallen behoort een ontslagvergoeding toch tot de mogelijkheden. Neem contact met ons op om te bespreken welke onderhandelingsruimte er is, dan adviseer ik je gratis.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.