Rechten en plichten van werknemer in quarantaine

Erwin Crooy Erwin Crooy 4 februari 2022 7439

Er bereiken mij steeds vaker berichten van werknemers die door hun werkgever gevraagd worden om te komen werken terwijl ze formeel gezien in quarantaine moeten. Ook hoor ik dat werkgevers vragen aan werknemers om vakantiedagen in te leveren als ze in quarantaine moeten. In dit blog geef ik antwoord op wat een werkgever mag eisen als je in quarantaine moet vanwege corona.

In quarantaine door corona

We leven in een tijd waarin veel werknemers zich ziek melden omdat ze een coronabesmetting hebben opgelopen of in quarantaine moeten omdat ze in contact zijn geweest met iemand die corona had. Bedrijven zitten daardoor met personeelstekorten. Op zich begrijpelijk dat werkgevers proberen hun medewerkers naar het werk te laten komen, maar of dit verstandig is, is natuurlijk de vraag.

Rechten en plichten bij quarantaine

Werknemers hoeven geen gehoor te geven aan de oproep van hun werkgever om op het werk te komen. Bij een besmetting of contact met een besmet persoon is het advies van de overheid om in quarantaine te gaan. Aan dit advies moeten werkgevers zich ook houden.

Op 25 januari 2022 zijn de quarantaineregels veranderd voor mensen die recent corona hebben gehad of zijn geboosterd. En dat levert weer een nieuw dilemma op: je werkgever mag wel vragen naar je vaccinatiestatus, maar je hoeft er niet op te antwoorden. Als je in quarantaine moet en je werkgever zegt dat dit niet hoeft als je geboosterd bent, kom je dus mogelijk in een ongemakkelijke situatie terecht. Je bent niet verplicht om uit te leggen waarom je in quarantaine moet, maar via deze weg kan je werkgever alsnog indirect te weten komen of je gevaccineerd bent.

Rechten van werknemer bij quarantaine door corona

Vakantiedagen inleveren door quarantaine

Sommige werkgevers vragen hun werknemers om vakantiedagen op te nemen tijdens hun quarantaine. Maar het inleveren van vakantiedagen kan alleen met instemming van de werknemer. Dat is wettelijk zo bepaald. Als jij geen vakantie kunt vieren, wil je waarschijnlijk ook geen vakantiedagen opofferen.

Loon doorbetalen tijdens quarantaine

Als je in quarantaine moet, is je werkgever wettelijk verplicht om je loon door te betalen. Ook hier mag een werkgever niet eenzijdig bepalen om bijvoorbeeld maar een gedeelte van je loon uit te betalen. Met de nieuwe quarantaineregels kun je in de situatie terechtkomen waarin het niet nodig was geweest om in quarantaine te gaan als je de booster had gehaald. Als je de booster niet hebt gehaald, kan men zich indenken dat een werkgever het vervelend vindt als je daarom toch een aantal dagen niet kunt werken. Toch is het laten vaccineren een persoonlijke en vrijwillige keuze. Ik verwacht dat dit soort situaties tot arbeidsconflicten gaan leiden.

Kom samen tot een oplossing

De hele situatie treft werkgevers en werknemers. Ik kan mij voorstellen dat werkgevers samen met hun werknemers willen kijken naar een oplossing die voor allen acceptabel is. Beiden kunnen kijken naar oplossingen om de pijn te delen. Bijvoorbeeld door als werknemer toch een paar vakantiedagen op te nemen. Maar dat kan alleen in onderling overleg. Een werkgever kan dat zoals benoemd niet eenzijdig bepalen. Als werknemer ben je dus iets beter gedekt dan je werkgever.

Vragen over quarantaine

Heb ik recht op loon als ik corona heb?

Voor je werkgever geldt loondoorbetaling bij ziekte. Dat betekent dat je gewoon je salaris ontvangt als je onverhoopt ziek wordt door het coronavirus. Meld je ziek op je werk en volg de instructies van de bedrijfsarts, GGD en het RIVM op.

Heb ik recht op loon als ik in quarantaine moet?

De GGD kan je verplichten om in quarantaine te gaan. Je moet dan in huis blijven (werken), totdat zeker is dat je het coronavirus niet hebt. Als je vanuit huis werkt, heb je in de basis recht op loon. Indien je werkgever van mening is dat deze je niet hoeft te betalen, dan dient deze dit te bewijzen bij de kantonrechter.

Heb ik recht op loon als mijn werkgever geen werk meer heeft vanwege corona?

Zelfs als je bedrijf minder werk heeft of is gesloten vanwege het coronavirus, heb je meestal recht op loon. Je werkgever kan de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. Als die noodmaatregel wordt toegekend, ontvangt je werkgever het grootste deel van je loonkosten van de overheid en kan deze je salaris dus gewoon door blijven betalen.

Heeft een oproepkracht recht op loon als er geen werk is vanwege corona?

Bij een nulurencontract hoeft je werkgever je alleen salaris te betalen als je werkt. Als je niet wordt opgeroepen, ontvang je ook geen loon. Onderzoek dan of je een WW-uitkering kunt krijgen. Indien je langer dan 3 maanden werkt, heb je wellicht recht op een contract met een vast aantal uren. Bij een min-maxcontract heb je altijd recht op het minimumaantal uren. Dus ook als er vanwege corona weinig of geen werk is.

Mag mijn werkgever mijn vakantiegeld inhouden door corona?

Je werkgever kan als de nood hoog is eenmalig voorstellen om je vakantiegeld op een ander moment uit te betalen. Dat dient dan in overleg met jou te gebeuren. Het vakantiegeld mag dus (tijdelijk) ingehouden worden, maar dient dan later alsnog uitbetaald te worden. Dat zou eventueel in termijnen kunnen.

Ben ik verplicht om vakantie op te nemen vanwege corona?

Als er vanwege de coronauitbraak te weinig werk is, mag je werkgever proberen om tot een oplossing te komen. Deze kan je vragen om vakantiedagen op te nemen. In de basis bepaal je zelf wanneer je vakantiedagen opneemt. Maar kijk in je contract, cao en bedrijfsreglement welke afspraken er gelden. Er kan een verschil zijn tussen je wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Mag ik onbetaald verlof opnemen in de coronacrisis?

Als je kunt werken, binnen de maatregelen die de overheid en je werkgever treffen, dan moet je werken. Je kunt niet zomaar onbetaald verlof opnemen. Overleg met je werkgever welke mogelijkheden er zijn. Het zou goed kunnen dat je werkgever je voorstel juist heel prettig vindt.

Arbeidsconflict over quarantaine

Ben je in een arbeidsconflict met je werkgever terecht gekomen over quarantaine? Neem even contact op, dan adviseren we je gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.