Regeling compensatie transitievergoeding

Erwin Crooy Erwin Crooy 18 maart 2019 4014

Slapend dienstverband wordt wakker!

Indien een medewerker langer dan twee jaar ziek is, houdt de loondoorbetalingsplicht van een werkgever op. De meeste werkgevers vragen na twee jaar direct een ontslagvergunning bij het UWV aan om het dienstverband -na het betalen van een transitievergoeding- te beëindigen.

Omdat een transitievergoeding pas verschuldigd is na ontslag, heeft dit ertoe geleid dat nogal wat werkgevers na twee jaar ziekte niet tot ontslag zijn overgegaan, maar het dienstverband “slapend” in stand hebben gelaten. Het dienstverband bestaat dan eigenlijk alleen nog maar op papier: er wordt geen arbeid meer verricht en de werkgever hoeft geen loon meer te betalen. Bij een slapend dienstverband resteert er enkel een administratieve link tussen bedrijf en personeelslid.

Transitievergoeding onrechtvaardig

Veel werkgevers vinden het onrechtvaardig dat zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid. In die twee jaar moeten zij niet alleen loon doorbetalen, maar hebben zij ook de verplichting zich in te spannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. Daar komt bij een uiteindelijk ontslag ook het betalen van de transitievergoeding nog bij.

Ontwijken van transitievergoeding

Tot voor kort hielden sommige werkgevers na twee jaar ziekte hun werknemers slapend in dienst om op die manier het verplicht betalen van een transitievergoeding te kunnen omzeilen. Voor de werknemer is dit frustrerend omdat deze zijn/haar transitievergoeding niet krijgt. Voor een werkgever betekent een slapend dienstverband buiten diverse risico's (toch) een administratieve last. Het kan dus voorkomen dat een werknemer op papier nog jaren in dienst is bij werkgever zonder dat er een reëel zicht is op een terugkeer op de werkvloer. Deze situatie wordt door de rechter gedoogd.

Regeling compensatie transitievergoeding

In de bovenstaande, voor zowel werkgever als werknemer, onwenselijke situatie komt nu verandering door de wet compensatie transitievergoeding. In de Regeling compensatie transitievergoeding wordt geregeld dat de werkgever die wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid door ontbinding, opzegging of met wederzijds goedvinden een transitievergoeding heeft betaald, daarvoor volledig wordt gecompenseerd door het UWV vanuit het Werkloosheidsfonds.

Werkgevers krijgen de transitievergoeding die betaald wordt bij een beëindiging na twee jaar ziekte in de nieuwe situatie dus terug. Op 26 februari 2019 is de regeling hierover in de Staatscourant gepubliceerd. Per 1 april 2020 treedt de wet in werking. De afhandeling van de aanvraag tot restitutie verloopt via het UWV.

Slapende dienstverbanden zullen worden beëindigd.

Nu vanaf 1 april 2020 de mogelijkheid komt om de betaalde transitievergoeding voor 100% terug te krijgen, is er voor werkgevers eigenlijk geen wezenlijk belang meer om het dienstverband slapend in stand te houden. Sterker nog, er is een financiële stimulans om per direct het gesprek aan te gaan om het slapende dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Slapende dienstjaren komen namelijk niet in aanmerking voor de gecompenseerde transitievergoeding.

Ik verwacht dat in veel bestaande gevallen arbeidsovereenkomsten alsnog op korte termijn met betaling van een transitievergoeding kunnen worden beëindigd. Veel van dit soort slapende dienstverbanden liggen bij een werkgever ook ècht te slapen. Als dat het geval is, raad ik werknemers aan om zelf aan de bel te trekken en initiatief te nemen.

Wil je af van je slapende dienstverband?

Indien je zelf een slapend diensverband hebt en aanspraak wilt maken op een transitievergoeding, raad ik je aan eens contact met ons op te nemen. We kennen de weg en kunnen je hoogstwaarschijnlijk van dienst zijn.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.