Mag seks op de werkvloer?

Erwin Crooy Erwin Crooy 5 februari 2019 7651

Is seks op de werkvloer toegestaan?

Indien je in een privéclub werkt, zal het antwoord op die vraag onherroepelijk 'Ja' zijn. Je zou zelfs kunnen stellen dat het daar als een verplichting voor de werknemer of werkneemster mag gelden. In de meeste organisaties wordt seks niet als dienst verkocht en liggen de verhoudingen heel anders. Aan de hand van een recente zaak, zal ik uitleggen hoe de rechter tegen seks op de werkvloer aan kijkt.

Seksuele handelingen

In een zaak uit 2018 ging het om een man (M.) en een vrouw (V.) die beide in een christelijke instelling voor geestelijke zorg werkten, met kwetsbare personen die feitelijk 24 uur per dag begeleiding nodig hebben. Op een bepaald moment melde de vrouw zich ziek. Na enkele gesprekken met de werkgever gaf zij aan dat ze tegen haar zin seksueel contact had gehad met M. M zou haar onder druk hebben gezet om tot seksuele handelingen over te gaan. De werkgever geloofde de werkneemster.

M. werd op non-actief gesteld. M. gaf ruiterlijk toe dat er sprake was van een seksuele relatie tussen hem en V. M. en V. zouden seks hebben gehad op de werkvloer, doch niet uitsluitend op het werk. Het was bovendien niet ongewild en kwam van twee kanten. M. toonde richting zijn werkgever wel berouw en wilde zijn baan en zekerheid behouden. Hij wilde niet ontslagen worden! Werkgever stelde echter dat er sprake was van een onherstelbare vertrouwensbreuk en dat M. ontslag moest krijgen. Partijen kwamen er zelf niet uit.

Beslissing van de kantonrechter

De werkgever stapte naar de kantonrechter en gaf aan dat M. ernstig verwijtbaar had gehandeld door op de werkvloer (ongewilde) seks met V. te hebben gehad. De kantonrechter besliste als volgt: De rechter vond het verwijtbaar dat M. zijn primaire driften boven de zorg van de aan hem toevertrouwde patiënten had gesteld. Daarnaast was er een kans dat de patiënten hen zouden betrappen. Het woog in deze zaak zwaar dat het ging om hulpbehoevenden mensen die zelf een lastige verhouding hebben met seksualiteit.

De rechter vond het gedrag van M. daarom ontoelaatbaar en bevestigde dat werkgever een gegronde reden had om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het feit dat het gebeurde in een christelijke instelling, maakte niets uit. M. had in de ogen van de kantonrechter echter niet ernstig verwijtbaar gehandeld, waardoor het recht op de transitievergoeding vervolgens overeind bleef. De rechter heeft in deze kwestie geen oordeel gegeven óf er sprake was van seksuele intimidatie of misbruik. Dit zou in een strafrechtelijke kwestie kunnen worden beslist. Zover kwam het (nog) niet.

Conclusie van deze zaak

Als je in een zorginstelling of met hulpbehoevende patiënten werkt, is seks op de werkvloer ongeoorloofd. Over seks in de lift van een reclamebureau met allemaal hippe medewerkers wordt geen uitspraak gedaan. Persoonlijk denk ik dat een kantonrechter in de meeste situaties zal oordelen dat seks op de werkloer voldoende reden is voor ontslag. Zo kan je ook door een klant worden betrapt, wat in de meeste gevallen niet goed is voor het imago van je werkgever. Tenzij je bij dat hippe reclamebureau werkt natuurlijk.

Om ongemakkelijke situaties en mogelijk ontslag te voorkomen zou ik zeggen: don’t try seks at work!

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.