Vaststellingsovereenkomst geldig zonder jouw handtekening?

Erwin Crooy Erwin Crooy 26 juni 2023 2133

Een vaststellingsovereenkomst met daarop enkel de handtekening van je werkgever kan nooit geldig zijn toch? Een rechter oordeelde recentelijk toch anders dan je misschien verwacht!

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Wanneer je geconfronteerd wordt met ontslag, maakt je werkgever waarschijnlijk gebruik van een vaststellingsovereenkomst. In dit document maak je gezamenlijk afspraken om tot overeenstemming te komen over de voorwaarden van je ontslag. Na ondertekening door beide partijen komt er juridisch gezien een bindend contract tot stand ten aanzien van de manier waarop je ontslag wordt afgewikkeld. Zonder jouw handtekening is er dus geen sprake van een geldige vaststellingsovereenkomst. Of moeten we dat toch iets genuanceerder zien?

Situatie uit de praktijk

Mondeling en schriftelijk akkoord

Je werkgever schotelt je een vaststellingsovereenkomst voor. Jij bent eigenlijk ook wel toe aan een nieuwe baan, dus bent bereid om mee te werken aan een ontslagprocedure. Je onderhandelt met hulp van een arbeidsjurist over de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst. Op enig moment heb je naar je gevoel het onderste uit de kan gehaald en geef je in een afsluitend gesprek met je werkgever mondeling akkoord. Vervolgens laat je een paar dagen later ook via e-mail (dus schriftelijk) weten in te stemmen met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Ongeldig door eenzijdige ondertekening

Vanwege de dubbele bevestiging en omwille van een vlotte afhandeling gaat je werkgever voortvarend te werk. Je wordt vrijgesteld van werk, krijgt je salaris doorbetaald en ook een ontslagvergoeding bijgeschreven. Er is al een vervanger voor je gevonden die ingewerkt wordt. De benodigde handtekening onder de vaststellingsovereenkomst zet je ondanks diverse herinneringen na 3 weken echter nog steeds niet. Pas wanneer je daar na 4 weken mondeling mee geconfronteerd wordt, laat je weten je te hebben bedacht. Je geeft aan in dienst te willen blijven onder dezelfde voorwaarden en dat de vaststellingsovereenkomst wegens eenzijdige ondertekening ongeldig is.

Werkgever stapt naar de kantonrechter

Je werkgever is het daar niet mee eens en vraagt de kantonrechter om naar de situatie te kijken. De rol van de handtekening in een recentelijke rechtelijke uitspraak luidt als volgt: hoewel een handtekening doorgaans vereist is om een vaststellingsovereenkomst geldig te maken, kan in uitzonderlijke gevallen een schriftelijk akkoord via e-mail of WhatsApp ook voldoende zijn. Het feit dat er zowel mondeling als schriftelijk ingestemd was, speelde hierbij tevens een rol.

✅ Checklist voor een geldige vaststellingsovereenkomst

Twijfel jij over de geldigheid van je vaststellingsovereenkomst? Controleer dan met deze checklist of aan alle voorwaarden is voldaan.

Is er sprake van vrijwilligheid?

Beide partijen moeten vrijwillig en zonder dwang de vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Er mag geen dringende reden zijn voor het ontslag.

Ligt het initiatief bij je werkgever?

Het moet duidelijk zijn dat het initiatief voor het beëindigen van het dienstverband van je werkgever komt, met opgave van redenen.

Is er een schriftelijke vorm gekozen?

De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk zijn aangeboden.

Is er toestemming van jou (de werknemer)?

Jij (de werknemer) moet instemmen met de beëindiging van het dienstverband via de vaststellingsovereenkomst.

Heeft ondertekening plaatsgevonden?

Zowel jij (de werknemer) als je werkgever moeten de vaststellingsovereenkomst ondertekenen, inclusief vermelding van plaats en datum.

Zijn er tegenprestaties afgesproken?

In de meeste gevallen worden er waardevolle tegenprestaties afgesproken, zoals een financiële vergoeding of outplacementbegeleiding.

Is de beëindigingsdatum duidelijk?

Er moet een beëindigingsdatum worden afgesproken (inclusief de opzegtermijn) en vermeld worden wanneer een eindafrekening wordt gemaakt.

Is de bedenktijd genoemd?

Jij (de werknemer) hebt het recht om binnen twee weken (14 dagen) na ondertekening je instemming ten aanzien van je ontslag in te trekken. Indien je niet gewezen bent op de wettelijke bedenktijd of deze niet is opgenomen, bedraagt die termijn drie weken (21 dagen).

Conflict over de geldigheid?

Ben je het niet eens over de geldigheid van je vaststellingsovereenkomst? Neem dan even contact met me op, dan adviseer ik je gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een jurist spreken over (dreigend) ontslag? Bel ons dan voor een gratis adviesgesprek.

Bel 020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 18:00 uur
Zaterdag en zondag Gesloten

Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een moment dat het jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigingsovereenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.