Verbetertraject en ontslag

Jos de Ridder Jos de Ridder 10 juli 2019 4711

Werkgevers vergeten nog wel eens hun huiswerk te doen bij ontslag. Het kan je zomaar overkomen dat je werkgever uit het niets vertelt ontevreden te zijn over je prestaties en van plan is om je te ontslaan.

Onder het mom van “Ik loop hier al langer mee rond” en "Dit gedrag heeft de emmer doen overstromen" wordt je duidelijk gemaakt dat het nu echt niet meer kan en dat het beter is om uit elkaar te gaan. Het is overduidelijk dat je werkgever zich niet aan de spelregels van het arbeidsrecht houdt, maar jij bent er vervolgens wel mooi mee opgezadeld. Hoe moet je verder?

Voorbode van ontslag: het functioneringsdossier

Het ontslagrecht is uitgebreid, maar kent gelukkig weinig verrassingen. Het komt er vaak op neer dat de wederzijdse verwachtingen helder moeten zijn. Wanneer je werkgever na verloop van tijd aanhoudende kritiek op je functioneren uit, dan zal deze in de regel een functioneringsdossier gaan opbouwen. Indien je werkgever dit goed wil aanpakken, dan zullen er regelmatige contactmomenten en voortgangsgesprekken gevoerd en schriftelijk moeten worden vastgelegd.

Als je het niet eens bent met de kritiek op je functioneren, raad ik je aan om bezwaar te maken. Probeer dan vooral je emoties te bedwingen en dat op een constructieve manier te doen. Laat je niks wijs maken en blijf doorvragen. Stel vragen zoals “Wat bedoel je daarmee?" of "Kun je hier een voorbeeld van geven?" Laat je werkgever zijn of haar verhaal onderbouwen met feiten. Het is belangrijk dat niet-onderbouwde beeldvorming direct in de kiem wordt gesmoord. Mijn ervaring is dat veel werkgevers het aanleveren van feiten lastig vinden en vervolgens de neiging hebben slordig te worden in de feitelijk opbouw van het dossier.

De oplossing: een verbetertraject

Indien je werkgever van mening is dat je niet goed presteert, dan moet deze je de tijd geven om je functioneren te verbeteren. Je werkgever zou je een verbetertraject moeten aanbieden. Tijdens het verbetertraject moet je werkgever in een plan concrete afspraken met je maken, gekoppeld aan een termijn waarbinnen de verbetering zal moeten plaatsvinden. We noemen dat een verbeterplan. Een verbeterplan is vormvrij, maar onderstaande aandachtspunten zijn belangrijk.

Aandachtspunten voor het verbeterplan

  • Er moeten afspraken gemaakt worden over de lengte van het verbetertraject. De lengte is uiteraard per situatie anders. Je moet in ieder geval de tijd krijgen om jezelf te kunnen verbeteren. De aard van je werk, het aantal dienstjaren en je leeftijd kunnen mede de lengte van het verbetertraject bepalen.
  • Het doel van het verbetertraject moet meetbaar en haalbaar zijn. Het 'eindgevoel' van de werkgever mag niet maatgevend worden. Bespreek samen de doelen en maak helder hoe je deze gaat meten. Het is altijd goed om voorbeelden op te nemen zodat zowel jij als je werkgever iets voor ogen hebben.
  • Ook kan het zijn dat je vindt dat je meer ondersteuning of scholing nodig hebt om beter te kunnen functioneren. Geef dit aan en laat dit onderdeel worden van het verbetertraject. Je mag dus echt voor jezelf opkomen en zie het niet als een zwaktebod wanneer je aangeeft dat je ondersteuning nodig hebt. Het is mijn ervaring dat werkgevers het waarderen als je op eigen initiatief met voorstellen komt.

Het verbetertraject in de praktijk

Al met al zie ik dat werkgevers verbetertrajecten onvoldoende beschrijven en vaak voortijdig stopzetten. Na het starten van het verbetertraject gaat de waan van de dag weer regeren bij werkgevers. Werknemers worden min of meer aan hun lot overgelaten. Contactmomenten worden niet nagekomen of de afgesproken begeleiding laat te wensen over omdat de werkgever het te druk heeft.

Wanneer het einde van het verbetertraject vervolgens nadert, realiseert de werkgever vaak te laat dat het traject slecht is verlopen. Je ontslag wordt daardoor echter veel duurder of zelfs onmogelijk. Mijn advies is om vooral niet onderdanig te worden wanneer je werkgever een verbetertraject wil starten. Neem niks voor zoete koek aan, blijf vragen stellen en zorg dat je verbetertraject meetbaar en haalbaar is. Met een dergelijke houding geeft een deel van de werkgevers het op. En dan geldt: “Wie het laatst lacht, lacht het best”.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.