Het verschil tussen ‘van rechtswege eindigen’ en ‘tussentijds opzeggen’

Imke van Gardingen Imke van Gardingen 1 oktober 2012 11514

De begrippen ‘van rechtswege eindigen’ en ‘tussentijds opzeggen’ worden nogal eens door elkaar gehaald. We krijgen er veel vragen over en daarom leek het ons goed om er wat over uit te leggen. Het is (zoals vaak) eigenlijk heel simpel.

Tussentijds opzeggen

‘Tussentijds opzeggen’ is een handeling die gedaan kan worden door zowel een werknemer als werkgever. Je onderbreekt daarmee een lopend contract. Bijvoorbeeld omdat er minder werk is, omdat de werknemerniet goed functioneertof de verhoudingen niet goed liggen.

Van rechtswege eindigen

‘Van rechtswege eindigen’ gebeurt automatisch (als er niet tussentijds wordt opgezegd). Van tevoren spreek je met elkaar af wanneer een tijdelijk contract afloopt. Als die datum is gekomen, loopt het contract ‘van rechtswege af’. Na die datum ben je niet meer in dienst bij werkgever.

Hoe zit het met de opzegtermijn?

We gaan er even vanuit dat je werkgever je contract tussentijds opzegt en je dat niet zelf doet.

  • Het maakt niet uit of een tijdelijk contract of vast contract tussentijds wordt opgezegd: je werkgever moet zich aan de opzegtermijn uit je arbeidscontract houden. Meestal is dat één of twee maanden.
  • Het is altijd belangrijk om een eventuele CAO goed na te kijken om te zien of er een afwijkende opzegtermijn is opgenomen. Is dit het geval? Dan gaat de opzegtermijn uit de CAO voor.
  • Is er in de arbeidsovereenkomst én de CAO niets geregeld, dan val je terug op de wet.

Wetgeving over opzegtermijnen

In art. 7:672 Burgerlijk Wetboek zijn de opzegtermijnen geregeld. Is er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst geregeld dat er 2 maanden opzegtermijn is voor beide partijen en staat er in de CAO niets? Dan heeft de werkgever, op grond van de wet, een dubbele opzegtermijn! Dat is dus een opzegtermijn van 4 maanden. Deze dubbele opzegtermijn geldt niet, als er maar één maand is afgesproken (zie art. 7:672 lid 6). Als er in de CAO staat dat de opzegtermijn voor beide partijen gelijk is, dan kan de opzegtermijn wel gelijk blijven.

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Het staat de werkgever vrij om al dan geen verlenging van het contract aan te bieden. Aangezien de einddatum van de arbeidsovereenkomst al vast staat, hoeft de werkgever in principe geen opzegtermijn in acht te nemen. De werkgever hoeft dus ook niet voor een bepaalde termijn aan te geven of hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen. Het past natuurlijk wel bij een goede werkgever als deze je wel op tijd vertelt wat hij of zij van plan is. Je kunt er niets tegen doen, als de werkgever dat niet doet.

Advies over tussentijds opzeggen

Onze juristen kunnen je helpen bij een arbeidsvraagstuk of arbeidsconflict over tussentijds opzeggen. Dat kan zowel bij een arbeidscontract van onbepaalde tijd als bij een contract voor bepaalde tijd dat niet tussentijds opzegbaar is. Het maakt niet uit of je lang of kort in dienst bent.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.