Ruim helft medewerkers vindt dat werkgever de schone schijn ophoudt

Jos de Ridder Jos de Ridder 2 mei 2018 2581

Bijna een kwart (24 procent) van de Nederlandse werknemers schaamt zich voor de manier waarop hun organisatie omgaat met klanten. Ook vindt ruim de helft van de respondenten dat hun werkgever zich naar de buitenwereld mooier dan de werkelijkheid voordoet. Zo laat onderzoek zien onder 1024 werkenden van Soulful Rebels, een bureau voor merkintegriteit.

Volgens Lenneke Persons, co-founder van Soulful Rebels, ziet het bureau tijdens veel van zijn cultuur-verandertrajecten dat medewerkers geen helder kader hebben hoe ze met elkaar en met hun klanten moeten omgaan. Meestal staan de missie, visie en kernwaarden wel op papier, maar zijn ze niet vertaald naar gedrag. Daardoor leven de medewerkers ze niet na. “Dit leidt regelmatig tot situaties waarin medewerkers doen wat ze goed lijkt maar wat niet in lijn is met wat de organisatie eigenlijk van hen verwacht”, aldus Persons.

Werkgever vindt klanten belangrijker

Hoewel de respondenten stellen dat hun organisatie klanten beter kan behandelen, heeft meer dan de helft het gevoel dat hun werkgever klanten belangrijker vindt dan het eigen personeel. Dat gevoel is met 57 procent het sterkst bij werknemers in de detailhandel. Daarnaast meent 53 procent van de respondenten dat de eigen organisatie zich mooier dan de werkelijkheid voordoet.

Snelgroeiende bedrijven

“Deze resultaten bevestigen wat we in de praktijk vaak tegenkomen: medewerkers die ervaren dat hun belangen ondergeschikt zijn aan die van de klant”, licht Susanne Mensink, co-founder van Soulful Rebels, toe. Met name bij snelgroeiende bedrijven ziet het bureau dat de aandacht voor klanten veel groter is dan voor de eigen medewerkers. “Terwijl het juist de medewerkers zijn die het bedrijf tot een succes maken”, aldus Mensink.

Betrokken medewerkers

Het onderzoek laat zien dat het verschil tussen het ideaalbeeld en de werkelijkheid geen verband houdt met de betrokkenheid van de medewerkers. Van de ondervraagden geeft 90 procent bijvoorbeeld aan te weten wat de kernwaardes van hun organisatie zijn. Verder stelt 85 procent in een minuut te kunnen uitleggen waar hun organisatie voor staat. Zo’n twee derde van de ondervraagden zegt zelfs goed bekend te zijn met de toekomstplannen van hun werkgever. Volgens Mensink bewijst dit dat er een duidelijk verschil is tussen dingen zeggen en daadwerkelijk doen. “De binnenkant (de identiteit van) en de buitenkant (het imago) van een organisatie moeten kloppen met elkaar. Dat is merkintegriteit.”

Kernwaarden en toekomstplannen

Persons stelt dat het management de mooiste kernwaarden en toekomstplannen kan opstellen, maar dat het problemen geeft als de organisatie zich hier niet volledig aan committeert en medewerkers niet snappen hoe ze dit naar de dagelijkse praktijk kunnen vertalen. “Dit kan uiteindelijk leiden tot het eerdergenoemde gevoel van schaamte of zich beter voordoen.

Bron: HR Praktijk.nl

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.