Zwangere werknemer kan baan verliezen bij massaontslag

Jos de Ridder Jos de Ridder 6 maart 2018 1507

Hoewel zwangere werknemers extra beschermd zijn tegen ontslag, kunnen ze toch hun werk verliezen bij een massaontslag. De zwangerschap zelf mag echter nooit een grond zijn voor ontslag.

De werkgever moet de zwangere medewerker wel informeren over de redenen en de objectieve criteria die hij gebruikt bij het massaontslag. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over een zaak van een Spaanse vrouw die in 2013 door de Spaanse bank Bankia werd ontslagen.

Uitzondering ontslag zwangere

In eerste aanleg werd de bank in het gelijk gesteld, waarna de vrouw in beroep ging. Voor de beroepszaak vroeg de hoogste rechter van Catalonië het Europees hof om advies over de Europese richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Unie verbiedt het ontslag van zwangere werknemers tot het einde van hun zwangerschapsverlof, behalve als sprake is van een uitzonderingssituatie.

Extra ontslagbescherming lidstaat

Het hof oordeelde dat het ontslag van zwangere medewerkers is toegestaan als een nationale regeling aangeeft dat werkgevers ook zwangere werknemers bij een collectief ontslag kunnen ontslaan. Europese lidstaten kunnen volgens het Europese hof wel voor extra bescherming voor zwangere werkenden kiezen.

Bron: NU.nl