Zwangere werknemer kan baan verliezen bij massaontslag

Jos de Ridder Jos de Ridder 6 maart 2018 2575

Hoewel zwangere werknemers extra beschermd zijn tegen ontslag, kunnen ze toch hun werk verliezen bij een massaontslag. De zwangerschap zelf mag echter nooit een grond zijn voor ontslag.

De werkgever moet de zwangere medewerker wel informeren over de redenen en de objectieve criteria die hij gebruikt bij het massaontslag. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over een zaak van een Spaanse vrouw die in 2013 door de Spaanse bank Bankia werd ontslagen.

Uitzondering ontslag zwangere

In eerste aanleg werd de bank in het gelijk gesteld, waarna de vrouw in beroep ging. Voor de beroepszaak vroeg de hoogste rechter van Catalonië het Europees hof om advies over de Europese richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Unie verbiedt het ontslag van zwangere werknemers tot het einde van hun zwangerschapsverlof, behalve als sprake is van een uitzonderingssituatie.

Extra ontslagbescherming lidstaat

Het hof oordeelde dat het ontslag van zwangere medewerkers is toegestaan als een nationale regeling aangeeft dat werkgevers ook zwangere werknemers bij een collectief ontslag kunnen ontslaan. Europese lidstaten kunnen volgens het Europese hof wel voor extra bescherming voor zwangere werkenden kiezen.

Bron: NU.nl

Kan ik ontslagen worden bij zwangerschap?

In de basis geldt er een opzegverbod als je zwanger bent. Je werkgever kan je tijdens zwangerschap daarom niet ontslaan. Dit duurt tot 6 weken na je zwangerschapsverlof. Er zijn echter uitzonderingen.

Mag ontslag tijdens proeftijd bij zwangerschap?

In je proeftijd mag jij op ieder moment stoppen met werken, maar mag je werkgever je ook ontslaan. Je ontslag mag echter niet met je zwangerschap te maken hebben! Als je er tijdens je proeftijd achter komt dat je zwanger bent, je dat aan je werkgever vertelt en je vervolgens de deur wordt gewezen, dan moet je ons even bellen. Controleer ook of je proeftijd geldig is.

Mag ontslag tijdens tijdelijk contract bij zwangerschap?

Als je tijdelijke contract afloopt op de einddatum, dan hoeft je werkgever dat niet te verlengen omdat je zwanger bent. Als je contract langer dan een half jaar duurde, dan moet deze dat minimaal een maand van tevoren aanzeggen. Ontslag vanwege je zwangerschap mag nooit. Als dat gebeurt, neem dan contact met ons op.

Mag ontslag tijdens vast contract bij zwangerschap?

Bij een vast contract is er tijdens je zwangerschap een opzegverbod van toepassing. Je werkgever mag je tijdens je zwangerschap én de volgende 6 weken zwangerschapsverlof niet ontslaan. Bij ontslag op staande voet geldt een uitzondering. Je mag bij diefstal, fraude of geweldpleging per direct ontslagen worden.

Mag ontslag tijdens uitzendbeding bij zwangerschap?

Als je contract een uitzendbeding bevat, kun je vanwege de gevolgen van je zwangerschap ontslagen worden. Bijvoorbeeld omdat je misselijk bent of geen fysiek zwaar werk meer kunt verrichten. Als het bedrijf waar je werkt zegt dat er geen werk meer is, stopt je contract vanzelf (mits je korter dan 78 weken in dienst was). Indien er géén uitzendbeding in je contract staat, dan mag het uitzendbureau je niet ontslaan voordat je contract eindigt. Zelfs niet als je vanwege je zwangerschap je werkt niet (goed) meer kunt doen.

Mag ontslag tijdens payroll bij zwangerschap?

Bij een payrollovereenkomst gelden voor jou dezelfde regels als voor werknemers die rechtstreeks in dienst zijn. Je ontslagreden mag niets te maken hebben met je zwangerschap. Sinds 1 januari 2020 is een uitzendbeding in een payrollovereenkomst niet meer toegestaan. Bij ontslag op staande voeg geldt een uitzondering.

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.