(5) Zelf ontslag nemen

Ben je uitgekeken op je baan of je werkgever, maar durf je het niet aan om zelf ontslag te nemen? Laat onze juristen je helpen om zelf ontslag te nemen met behoud van je WW-uitkering en indien mogelijk de toekenning van een passende transitievergoeding.

Wat is Zelf ontslag nemen?

In films neem je op de volgende manier ontslag: je schreeuwt dat je stopt, grist wat spullen van je bureau, gooit de deur dicht komt nooit meer terug. In de praktijk werkt het opzeggen van je arbeidsovereenkomst net even anders. Zo heb je meestal te maken met een opzegtermijn en verspeel je door zelf te stoppen je recht op een transitievergoeding en WW-uitkering. Daarom zetten veel werknemers die stap pas op het moment dat ze een andere baan hebben gevonden. Maar wat als je ziek bent of wegens een arbeidsgeschil graag zo snel mogelijk weg wilt?

Met Zelf ontslag nemen bemiddelen wij tussen jou en je werkgever om tot beëindiging van je dienstverband te komen. Ook als er nog geen ontslagvoorstel is of die bereidheid er niet lijkt te zijn. Zo zorgen we ervoor dat je uit elkaar gaat met een regeling die veelal gunstiger uitpakt dan je vooraf mogelijk achtte. In 80% van de gevallen krijgen we dit binnen twee weken voor elkaar.

Voor wie is dit pakket?

Zelf ontslag nemen is bedoeld voor werknemers die hun huidige functie niet meer kunnen of willen vervullen, maar bang zijn om hun arbeidsovereenkomst op te zeggen uit angst voor het mislopen van een transitievergoeding of verliezen van hun recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering.

We staan veel werknemers bij die ziek zijn, een burnout hebben of in een verstoorde arbeidsrelatie terecht zijn gekomen. Vaak zien de werkgevers in kwestie ze ook het liefst vertrekken, maar durven ze niet tot ontslag over te gaan met een torenhoge ontslagvergoeding in het vooruitzicht. Een impasse is het gevolg.

Na bemiddeling door een jurist blijkt ontslag met wederzijds goedvinden toch vaak dichterbij dan gedacht en kan er via die weg vlot afscheid genomen worden. Veelal met lagere kosten en gunstige voorwaarden voor beide partijen tot gevolg.

Wanneer kies ik voor Zelf ontslag nemen?

We weten goed welke ontslagsituaties veel voor komen. Daarom hebben we scherp gekeken naar de mate van juridische hulp die mensen in die situaties wensen. Dat heeft geleid tot een aantal ontslagpakketten waarvan Zelf ontslag nemen het enige pakket is dat bedoeld is voor werknemers die uit eigen beweging willen vertrekken.

Past ontslag nemen bij mij?

Dit pakket past bij je als de volgende punten grotendeels van toepassing zijn:

 • Je bent werknemer;
 • Je hebt een geschil, burnout of bent ziek;
 • Je wilt niet langer blijven werken;
 • Je wilt je recht op een uitkering behouden;
 • Je hoopt een ontslagvergoeding te ontvangen;
 • Je wilt dat het contact en de onderhandeling met je werkgever via de jurist verloopt;
 • Je wilt vooraf inzicht in kosten.

Toch een ander pakket?

Als je toch al een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen en die wilt laten toetsen, dan kun je met de gratis (1) VSO-check uit de voeten. Als je door je werkgever ontslagen wordt (dus niet uit eigen beweging vertrekt), dan is dit pakket niet geschikt. In die situatie passen de ontslagpakketten (2) Ontslag online, (3) Ontslagcoaching en (4) Ontslagovername beter bij je.

1. VSO-check 3. Coaching

Hoe werkt Zelf ontslag nemen?

Als je erover denkt om ontslag te nemen, dan zit je niet (meer) op je plek bij je werkgever. We snappen dat je in zo'n onzekere (financiële) situatie pas een jurist inschakelt als je precies weet wat je kunt verwachten en wat dat kost. Hieronder lees je er alles over.

Op het moment dat je interesse hebt in Zelf ontslag nemen, kun je ons het beste even bellen op 020 - 4689 114. Je kunt dat ook kenbaar maken via het formulier onderaan deze pagina. Wij nemen na ontvangst telefonisch contact op om te luisteren hoe de situatie in elkaar steekt, waar je mee in je maag zit en op welke manier jij het liefst ontslag neemt. Vervolgens leggen we uit wat wij daarin kunnen betekenen in een onderzoeksfase en een vervolgtraject. Ook vertellen we wat dit kost, zodat je vooraf exact weet waar je aan toe bent. Indien je telefonisch of per e-mail aangeeft akkoord te zijn, dan gaan we voor je aan de slag.

1. Onderzoekfase

Je krijgt voor je gehele ontslagtraject een eigen jurist toegewezen. Geen overdracht van dossiers, doorkiesnummers of ellenlange wachttijden, maar gewoon een mobiel nummer en direct e-mailadres. Je zit waarschijnlijk al lang genoeg in deze situatie. Gedurende de onderzoeksfase leest je jurist je arbeidscontract en andere relevante stukken door en bespreekt deze telefonisch met je. Vervolgens legt deze contact met je werkgever en/of HR-afdeling. Je jurist hoort zo beide kanten van het verhaal en kan goed polsen hoe de wederpartij in de wedstrijd zit. Indien de wil om tot een regeling te komen (ondanks diverse pogingen) ontbreekt, houdt ons werk op dat moment op. Je betaalt dan € 165 voor de onderzoeksfase.

2. Vervolgtraject

Gelukkig blijkt in 80% van de gevallen de bereidheid te bestaan om er op korte termijn uit te komen. Als we dat merken, start het vervolgtraject voor de overeengekomen prijs en vervallen de kosten uit de onderzoekfase. Een deel van de kosten proberen we te verhalen op je werkgever.

Vanaf dit moment zullen we alles in het werk stellen om tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Alle communicatie inclusief de onderhandeling met je werkgever verloopt via je jurist. Het einddoel is een vlotte afwikkeling van je ontslag, het veilig stellen van een uitkering en afspreken van de meest gunstige exitvoorwaarden waaronder je transitievergoeding.

1. Aanvragen

Maak je interesse kenbaar via het formulier, zodat we een prijs kunnen bepalen.

2. Polsen

Wij checken hoe je werkgever in de wedstrijd zit en bepalen samen de vervolgstrategie.

3. Uitvoering

Wij onderhandelen met je werkgever over je de voorwaarden van je ontslag.

4. Controle

We checken het eindresultaat en zorgen dat je vlot en opgelucht afscheid neemt.

Wat doet je jurist en wat doe je zelf?

✅ Dit doet je jurist

 • Telefonisch polsen bereidheid werkgever;
 • Gezamenlijk bepalen strategie voor onderhandeling;
 • Transitievergoeding berekenen;
 • Onderhandelen met je werkgever;
 • Concept vaststellingsovereenkomst toetsen op juistheid en gebreken;
 • Formele eisen WW controleren;
 • Controle definitieve vaststellingsovereenkomst;
 • Uitleg aanvraag WW- of ziektewetuitkering (indien nodig).

❌ Dit doe je zelf

 • Wensen en eisen duidelijk maken;
 • Aanleveren van benodigde stukken;
 • Overleg voeren met jurist;
 • WW- of ziektewetuitkering aanvragen (indien nodig).

Wat kost Zelf ontslag nemen?

Zelf ontslag nemen is opgebouwd uit een onderzoeksfase en vervolgtraject. Zodra we je telefonisch gesproken hebben over je arbeidssituatie, zijn we in staat om een vaste, lage prijs voor het volledige ontslagpakket af te geven.

1. Onderzoekfase

Kosten: € 165

In de onderzoeksfase lezen we relevante stukken, bespreken we een aanvliegroute en bemiddelen we tussen jou en je werkgever. Indien bij je werkgever de wil om tot een regeling te komen ontbreekt, houdt ons werk op dat moment op.

2. Vervolgtraject

Kosten: Nader te bepalen

In 80% van de gevallen is een werkgever toch bereid om er uit te komen. We zetten het vervolgtraject in voor de vaste prijs die we met jou hebben afgesproken. Bovendien hoef je de kosten uit de onderzoekfase niet te betalen.

Bij vragen over Zelf ontslag nemen kun je ons het beste even bellen op 020 - 4689 114. Je kunt dan gelijk vertellen waarom je ontslag wilt nemen en wij kunnen de belangrijkste vragen die je hebt direct beantwoorden. Je kunt ook je interesse kenbaar maken via onderstaand formulier. Je zit daarmee nergens aan vast.

Ik heb interesse in (5) Zelf ontslag nemen

Kun je je contactgegevens doorsturen en in een paar regels beschrijven waarom je ontslag wilt nemen?

Met je arbeidscontract en loonstrookje kunnen we sneller een prijs afgeven. Lukt het uploaden niet? Je kunt ze na je bestelling ook mailen naar prospect@juridischplatform.nl of via WhatsApp aanleveren op +316-50838637.

PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF of TXT (max. 5 MB)
PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF of TXT (max. 5 MB)