Zelf ontslag nemen met vergoeding

Wil je zelf ontslag nemen maar durf je dat niet uit angst om je transitievergoeding of WW-rechten te verliezen? Geen zorgen: onze juristen weten precies hoe je die veiligstelt. Wij zorgen voor een vlotte ontslagprocedure met behoud van WW-uitkering én een nette ontslagvergoeding. Ook als je ziek bent.

Zelf ontslag nemen met vergoeding
Prijsopgave voor zelf ontslag nemen

We bieden dit pakket aan vanaf € 165 (ex. BTW). Pas als we je arbeidssituatie kennen, kunnen we een definitieve prijs afgeven. Kun je in een paar regels beschrijven wat er speelt?

We kunnen een prijsopgave maken als we beschikken over je arbeidscontract en loonstrookje. Je kunt ze na je aanvraag ook mailen of via WhatsApp verzenden.

PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF of TXT (max. 5 MB)
PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF of TXT (max. 5 MB)
Recaptcha logo

Zelf ontslag nemen (video)

In films neem je op de volgende manier ontslag: je schreeuwt dat je stopt, grist wat spullen van je bureau, gooit de deur dicht komt nooit meer terug. In de praktijk werkt het opzeggen van je arbeidsovereenkomst net even anders.

Zo heb je meestal te maken met een opzegtermijn en verspeel je door zelf je ontslag in te dienen je recht op een transitievergoeding en WW-uitkering. Daarom zetten veel werknemers die stap pas op het moment dat ze een andere baan hebben gevonden. Maar wat als je ziek bent of wegens een arbeidsgeschil graag zo snel mogelijk weg wilt? In deze video legt mr. Jos de Ridder uit hoe je toch zelf ontslag kunt nemen met behoud van rechten.

Voor wie is zelf ontslag nemen bedoeld?

'Zelf ontslag nemen' is bedoeld voor werknemers die hun huidige functie niet meer kunnen of willen vervullen, maar bang zijn om hun arbeidsovereenkomst op te zeggen uit angst een transitievergoeding, WW-uitkering of ziektewetuitkering mis te lopen.

We staan veel werknemers bij die ziek zijn, een burnout hebben of in een verstoorde arbeidsrelatie terecht zijn gekomen. Vaak ziet een werkgever deze werknemers ook het liefst vertrekken, maar durft deze niet tot ontslag over te gaan met een torenhoge ontslagvergoeding in het vooruitzicht. Een impasse is het gevolg. Na bemiddeling door een jurist blijkt ontslag met wederzijds goedvinden vaak dichterbij dan gedacht en kan er op die manier vlot afscheid genomen worden. Veelal met lagere kosten en gunstige voorwaarden voor beide partijen tot gevolg.

Dit ontslagpakket past bij je als de volgende punten grotendeels van toepassing zijn op je situatie:

Je bent werknemer;
Je hebt een geschil, geen zin meer, burn-out of bent ziek;
Je wilt het liefst zo snel mogelijk stoppen;
Je wilt het recht op een WW-uitkering behouden;
Je wilt aanspraak maken op een transitievergoeding;
Je wilt samen met een jurist de beste strategie bepalen;
Je wilt het contact en/of de onderhandeling met je werkgever uitbesteden;
Je wilt vooraf een vaste prijs voor het hele traject.

Hoe werkt zelf ontslag nemen?

Als een ervaren arbeidsjurist polst naar de mogelijkheid tot ontslag, is een werkgever vaak bereid om mee te denken. Ook al lijkt die bereidheid er aanvankelijk niet te zijn. Wij bemiddelen tussen jou en je werkgever om tot een regeling te komen die je op voorhand als onmogelijk achtte. In 80% van de tijd lukt dit binnen twee weken.

Je krijgt voor je gehele ontslagtraject een eigen jurist toegewezen. Geen overdracht van dossiers, doorkiesnummers of ellenlange wachttijden, maar gewoon een mobiel nummer en direct e-mailadres. Hieronder lees je hoe we te werk gaan.

Maak je interesse kenbaar via het aanvraagformulier. Lever indien mogelijk ook je arbeidsovereenkomst en loonstrookje aan via het aanvraagformulier of stuur ze na via e-mail of WhatsApp. Geef ook aan op welke momenten je telefonisch bereikbaar bent.

In een telefoongesprek bespreken we je arbeidssituatie, luisteren we naar je wensen en geven we advies over de route die wij zouden bewandelen. Hierna zijn we in staat om een vaste, lage prijs af te geven voor de onderzoeksfase (1) en het vervolgtraject (2). Zo weet je van tevoren precies wat je voor onze dienstverlening betaalt. Die kosten kun je in sommige gevallen zelfs door je werkgever laten vergoeden. Indien je ons voorstel accepteert, gaan we direct voor je aan de slag.

In de onderzoeksfase lezen we de relevante stukken, bespreken we een aanvliegroute en nemen we contact op met je werkgever en/of HR-afdeling. Je jurist hoort zo beide kanten van het verhaal en kan goed polsen hoe de wederpartij in de wedstrijd zit. Indien bij je werkgever de wil om tot een ontslagregeling te komen ontbreekt, houdt ons werk op dat moment op. Je betaalt dan alleen de kosten voor de onderzoeksfase.

Gelukkig blijkt in 80% van de gevallen bij werkgevers de bereidheid te bestaan om er op korte termijn uit te komen. Als we dat merken, kunnen we het vervolgtraject starten. Daarmee komen de kosten voor de onderzoeksfase (1) te vervallen. Een deel van onze kosten proberen we bovendien te verhalen op je werkgever. We bemiddelen tussen jou en je werkgever om tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Alle communicatie verloopt via je jurist. Het einddoel is een vlotte afwikkeling van je ontslag, het veilig stellen van je WW-recht en een passende ontslagvergoeding.

Na akkoord tussen jou en je werkgever houden we vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat je ontslag afgewikkeld wordt zoals afgesproken. Indien nodig, leggen we je uit hoe je een aansluitende WW-uitkering aanvraagt.

Dit kun je van onze arbeidsjurist verwachten

We beoordelen je rechtspositie;
We checken de bereidheid van je werkgever om tot ontslag over te gaan;
We bepalen samen de beste strategie;
We sturen aan op ontslag met wederzijds goedvinden;
We toetsen de juistheid van je vaststellings­overeenkomst;
We checken of er gebreken in je vaststellings­overeenkomst zitten;
We onderhandelen over een passende ontslagvergoeding;
We onderhandelen over het vervallen van een concurrentiebeding;
We koppelen het resultaat van de onderhandelingen terug;
We ronden je ontslagprocedure af met een definitieve vaststellings­overeenkomst;
We leggen uit hoe een WW-aanvraag werkt.

Ervaringen van onze klanten

We komen sinds 2004 op voor de rechten van werknemers in ontslagsituaties. Daarom weten we snel waar de pijnpunten liggen en hoe we tot een pragmatische oplossing komen. Hier lees je hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.