Arbeidsrecht en ontslagrecht

Over onderstaande onderwerpen uit het arbeidsrecht en ontslagrecht worden ons vaak vragen gesteld. Om die reden hebben we er pagina's over geschreven.

Aanzegverplichting werkgever

In 2015 veranderde het arbeidsrecht met de komst van de WWZ. Een onderdeel daarvan was de verplichte aanzegging tot ontslag. Wat betekent de aanzegplicht voor jouw positie en bescherming als werknemer?

Afspiegelingsbeginsel

Bij ontslag wegens reorganisatie of bedrijfseconomische redenen dient het afspiegelingsbeginsel toegepast te worden om de leeftijdsopbouw vóór en na inkrimping gelijk te houden.

Afvloeiingsregeling

De afvloeiingsregeling bij ontslag

Arbeidsvoorwaarden

Wat zijn arbeidsvoorwaarden en waar moet je op letten als ze opgesteld worden?

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Ben je op zoek naar een deskundige die je van persoonlijk advies kan voorzien bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Dan vind je die bij het Juridisch Platform.

Boventallig

Als je functie komt te vervallen, word je boventallig en heeft je werkgever de mogelijkheid om je te ontslaan. Hoe zit dat precies?

Concurrentiebeding

In de regel is in je arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen. Het concurrentiebeding beschermt je werkgever tegen het gegeven dat jij met alle kennis over je bedrijf naar een concurrent kan stappen met schade als gevolg.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Hoewel onze ontslagpakketten erg voordelig zijn, is onze hulp bij ontslag niet gratis (pro deo). Toch kun je, als je weinig verdient, nog aanspraak maken op een tegemoetkoming voor rechtsbijstand. We noemen dit een toevoeging.

Goed werknemerschap

Een medewerker dient zich als goed werknemer te gedragen. Maar wat is dat? We leggen uit wat 'goed werknemerschap' is en staan je juridisch bij waar nodig.

Herplaatsing

Wanneer kom je bij ontslag in aanmerking voor herplaatsing? Daarvoor moet je kijken naar de redelijke termijn en passende functies. We leggen uit hoe het zit.

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke contracten er achter elkaar gesloten mogen worden alvorens er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Kort geding

Uitgangspunten procedure

  • Er is een spoedeisend belang;
  • Je komt er samen niet uit;
  • Looptijd van 3 - 4 weken;
  • Eerst dagvaarding (schriftelijk);
  • Dan mondelinge behandeling;
  • Hoger beroep is mogelijk.

Officiële waarschuwing

Heb je een officiële waarschuwing gekregen van je werkgever? Als je het daar niet mee eens bent, is het verstandig om daartegen te protesteren. Download het voorbeeld van onze protestbrief en volg onze stappen voor een juridisch verweer.

Ontbinding

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Opzegtermijn

Hoe zit het met de opzegtermijn? Dit blijkt voor veel werknemers best een lastig begrip, want we krijgen er veel vragen over. Het is belangrijk dat je de financiële consequenties kent, indien je te maken krijgt met ontslag.

Op non-actief stelling

De dag dat je werkgever je op non-actief stelt of besluit te schorsen blijft je waarschijnlijk voor altijd bij. Die handeling houdt namelijk in dat je (tijdelijk) niet meer mag werken. Hier lees je wanneer je op non-actief mag worden gesteld en wat je eraan kunt doen als dat het geval is.

Ontslagbescherming

Ontslagbescherming betekent dat je niet zomaar ontslagen kan worden. Dat biedt inkomenszekerheid voor zowel werknemers met een vast contract als tijdelijk contract.

Opzegverbod

In sommige gevallen geldt er een opzegverbod. Je werkgever mag je dan niet ontslaan. Bijvoorbeeld als je ziek of zwanger bent. Wanneer nog meer?

Ontslagrecht

De hoofdregels en belangrijkste procedures binnen het ontslagrecht.

Ontslagdossier

Werkgevers beginnen in de regel onopgemerkt met het opbouwen van een ontslagdossier. Hoe weet je dat dit gebeurt? Kun je ontslag nog voorkomen?

Ragetlie-regel

Als je te maken krijgt met ontslag, zou de ragetlie-regel op kunnen duiken. Wat houdt deze regel precies in?

Rechten bij ontslag

Heeft je werkgever je ontslag aangezegd en vraag je je af: 'Wat zijn mijn rechten bij ontslag?' Hier geven we de antwoorden.

Second opinion

Second opinion bij ontslag

Slapend dienstverband

Na twee jaar ziekte, mag je werkgever je ontslaan na uitbetaling van een transitievergoeding. Sommigen ontwijken ontslag via een slapend dienstverband.

Sociaal plan

Een Sociaal Plan is een ontslagregeling waarbij 20 of meer werknemers bij betrokken zijn. Het Sociaal Plan beschrijf de gevolgen van ontslag bij reorganisatie.

Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding is een bepaling in je tijdelijke contract waarmee je arbeidscontract tussentijds kan worden opgezegd m.i.v. je opzegtermijn.

Vakantiedagen

Zo rond de vakantieperiode leven er veel vragen rondom het opnemen van vakantie. Wat zijn de rechten en plichten van jou en je werkgever ten aanzien van vakantiedagen?

Vrijstelling van werkzaamheden

Ben je vrijgesteld van werkzaamheden? Een vrijstelling, schorsing of non-actiefstelling zijn vaak een voorbode van ontslag. Wat kun je het beste doen?

Werktijdverkorting is NOW

De regeling Werktijdverkorting is vanwege het coronavirus stopgezet en vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Verwijtbaar handelen werkgever

Je kunt ontslagen worden wegens (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten. Maar wist je dat je werkgever daar ook van kan worden beschuldigd? Als dat het geval is, zou je bij ontslag recht kunnen hebben op een extra ontslagvergoeding (de billijke vergoeding).

Werken op Koningsdag

Koningsdag is een officiële feestdag, maar het is geen verplichte vrije dag. Het is een wijdverbreid misverstand dat je vrij bent op Koningsdag.

Wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ingetreden. Minister Koolmees hoopt dat werkgevers naar aanleiding van zijn maatregelen vaker arbeidscontracten voor onbepaalde tijd aan willen gaan. Wat staat er in hoofdlijnen in de Wab?

Wettelijke bedenktermijn

Sinds 1 juli 2015 geldt er bij ontslag met wederzijds goedvinden een wettelijke bedenktermijn van 2 weken. Maar langer kan ook. Hoe zit dat nou precies?

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.