Het arbeidsrecht en ontslagrecht

Over onderstaande onderwerpen uit het arbeidsrecht en ontslagrecht worden ons vaak vragen gesteld. Om die reden hebben we er pagina's over geschreven.

Aanzegverplichting werkgever

In 2015 trad het nieuwe ontslagrecht in werking. Een onderdeel daarvan was de verplichte aanzegging tot ontslag. Wat betekent de aanzegplicht voor jouw positie en bescherming als werknemer?

Arbeidsvoorwaarden

Wat zijn arbeidsvoorwaarden en waar moet je op letten als ze opgesteld worden?

Boventallig

Als je functie komt te vervallen, word je boventallig en heeft je werkgever de mogelijkheid om je te ontslaan. Hoe zit dat precies?

Concurrentiebeding

In de regel is in je arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen. Het concurrentiebeding beschermt je werkgever tegen het gegeven dat jij met alle kennis over je bedrijf naar een concurrent kan stappen met schade als gevolg.

Goed werknemerschap

Goed werknemerschap

Herplaatsing

Wanneer kom je bij ontslag in aanmerking voor herplaatsing? Daarvoor moet je kijken naar de redelijke termijn en passende functies. We leggen uit hoe het zit.

Ketenregeling

De ketenregeling bij ontslag

Opzegtermijn

Hoe zit het met de opzegtermijn? Dit blijkt voor veel werknemers best een lastig begrip, want we krijgen er veel vragen over. Het is belangrijk dat je de financiële consequenties kent, indien je te maken krijgt met ontslag.

Op non-actief stelling

De dag dat je werkgever je op non-actief stelt of besluit te schorsen blijft je waarschijnlijk voor altijd bij. Die handeling houdt namelijk in dat je (tijdelijk) niet meer mag werken. Hier lees je wanneer je op non-actief mag worden gesteld en wat je eraan kunt doen als dat het geval is.

Ontslagbescherming

Ontslagbescherming betekent dat je niet zomaar ontslagen kan worden. Dat biedt inkomenszekerheid voor zowel werknemers met een vast contract als tijdelijk contract.

Opzegverboden

Opzegverboden van arbeidsovereenkomst

Sociaal plan

Een Sociaal Plan is een ontslagregeling waarbij 20 of meer werknemers bij betrokken zijn. Het Sociaal Plan beschrijf de gevolgen van ontslag bij reorganisatie.

Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding is een bepaling in je tijdelijke contract waarmee je arbeidscontract tussentijds kan worden opgezegd m.i.v. je opzegtermijn.

Vakantiedagen

Zo rond de vakantieperiode leven er veel vragen rondom het opnemen van vakantie. In hoeverre mag je werkgever het opnemen van je vakantiedagen bepalen?

Vaststellingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden wordt afgehandeld middels een vaststellingsovereenkomst. Wat is een vaststellingsovereenkomst eigenlijk?

Vrijstelling van werkzaamheden

Ben je vrijgesteld van werkzaamheden? Een schorsing of non-actiefstelling kunnen tijdelijk zijn of een voorbode voor ontslag. Wat kun je het beste doen?

Werken op Koningsdag

Koningsdag is een officiële feestdag, maar het is geen verplichte vrije dag. Het is een wijdverbreid misverstand dat je vrij bent op Koningsdag.