Arbeidsrecht en ontslagrecht

Over onderstaande onderwerpen uit het arbeidsrecht en ontslagrecht worden ons vaak vragen gesteld. Om die reden hebben we er pagina's over geschreven.

Aanzegverplichting werkgever

In 2015 veranderde het arbeidsrecht met de komst van de WWZ. Een onderdeel daarvan was de verplichte aanzegging tot ontslag. Wat betekent de aanzegplicht voor jouw positie en bescherming als werknemer?

Afspiegelingsbeginsel

Bij ontslag wegens reorganisatie of bedrijfseconomische redenen dient het afspiegelingsbeginsel toegepast te worden om de leeftijdsopbouw vóór en na inkrimping gelijk te houden.

Arbeidsvoorwaarden

Wat zijn arbeidsvoorwaarden en waar moet je op letten als ze opgesteld worden?

Boventallig

Als je functie komt te vervallen, word je boventallig en heeft je werkgever de mogelijkheid om je te ontslaan. Hoe zit dat precies?

Concurrentiebeding

In de regel is in je arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen. Het concurrentiebeding beschermt je werkgever tegen het gegeven dat jij met alle kennis over je bedrijf naar een concurrent kan stappen met schade als gevolg.

Goed werknemerschap

Een medewerker dient zich als goed werknemer te gedragen. Maar wat is dat? We leggen uit wat 'goed werknemerschap' is en staan je juridisch bij waar nodig.

Herplaatsing

Wanneer kom je bij ontslag in aanmerking voor herplaatsing? Daarvoor moet je kijken naar de redelijke termijn en passende functies. We leggen uit hoe het zit.

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke contracten er achter elkaar gesloten mogen worden alvorens er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Opzegtermijn

Hoe zit het met de opzegtermijn? Dit blijkt voor veel werknemers best een lastig begrip, want we krijgen er veel vragen over. Het is belangrijk dat je de financiële consequenties kent, indien je te maken krijgt met ontslag.

Op non-actief stelling

De dag dat je werkgever je op non-actief stelt of besluit te schorsen blijft je waarschijnlijk voor altijd bij. Die handeling houdt namelijk in dat je (tijdelijk) niet meer mag werken. Hier lees je wanneer je op non-actief mag worden gesteld en wat je eraan kunt doen als dat het geval is.

Ontslagbescherming

Ontslagbescherming betekent dat je niet zomaar ontslagen kan worden. Dat biedt inkomenszekerheid voor zowel werknemers met een vast contract als tijdelijk contract.

Opzegverbod

In sommige gevallen geldt er een opzegverbod. Je werkgever mag je dan niet ontslaan. Bijvoorbeeld als je ziek of zwanger bent. Wanneer nog meer?

Slapend dienstverband

Na twee jaar ziekte, mag je werkgever je ontslaan na uitbetaling van een transitievergoeding. Sommigen ontwijken ontslag via een slapend dienstverband.

Sociaal plan

Een Sociaal Plan is een ontslagregeling waarbij 20 of meer werknemers bij betrokken zijn. Het Sociaal Plan beschrijf de gevolgen van ontslag bij reorganisatie.

Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding is een bepaling in je tijdelijke contract waarmee je arbeidscontract tussentijds kan worden opgezegd m.i.v. je opzegtermijn.

Vakantiedagen

Zo rond de vakantieperiode leven er veel vragen rondom het opnemen van vakantie. In hoeverre mag je werkgever het opnemen van je vakantiedagen bepalen?

Vaststellingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden wordt afgehandeld middels een vaststellingsovereenkomst. Wat is een vaststellingsovereenkomst eigenlijk?

Vrijstelling van werkzaamheden

Ben je vrijgesteld van werkzaamheden? Een schorsing of non-actiefstelling kunnen tijdelijk zijn of een voorbode voor ontslag. Wat kun je het beste doen?

Werken op Koningsdag

Koningsdag is een officiële feestdag, maar het is geen verplichte vrije dag. Het is een wijdverbreid misverstand dat je vrij bent op Koningsdag.

Wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ingetreden. Minister Koolmees hoopt dat werkgevers naar aanleiding van zijn maatregelen vaker arbeidscontracten voor onbepaalde tijd aan willen gaan. Wat staat er in hoofdlijnen in de Wab?

Wettelijke bedenktermijn

Sinds 1 juli 2015 geldt er bij ontslag met wederzijds goedvinden een wettelijke bedenktermijn van 2 weken. Maar langer kan ook. Hoe zit dat nou precies?