Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Word je ontslagen? Dan is de kans groot dat je werkgever dat via een vaststellingsovereenkomst wil regelen. Wat is een vaststellingsovereenkomst eigenlijk? En waarom is dit type overeenkomst binnen het arbeidsrecht zo populair?

Deze begrippen betekenen hetzelfde

De vaststellingsovereenkomst wordt ook wel beëindigingsovereenkomst, beëindigingsvoorstel, ontbindingsvoorstel, ontslagvoorstel of VSO genoemd.

De ontslagprocedures in 2020

Een werknemer ontslaan is in vergelijking met de landen om ons heen niet makkelijk. Een werkgever dient een goed onderbouwde reden te hebben of er moet een dringende aanleiding zijn om iemand te kunnen ontslaan. Afhankelijk van de ontslagreden, wordt een ontslagprocedure ingezet. Als er bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid in het spel zijn, kan er een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd worden. Bij ontslag wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding kan de kantonrechter verzocht worden om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Als er te weinig juridische grond is voor bovengenoemde ontslagroutes of als jullie er onderling uit willen komen, ligt ontslag met wederzijds goedvinden voor de hand.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden is een snellere (en goedkopere) manier om ontslag te regelen. De uitkomst is voor beide partijen zeker: geen nare verrassingen en het eindresultaat is altijd ontslag. Dat is bij ontslagprocedures via het UWV of de kantonrechter vaak nog maar de vraag. Als werknemer geldt er als groot voordeel dat je invloed hebt op de manier waarop je afscheid neemt. In een zogenoemde vaststellingsovereenkomst kun je bepalingen opnemen die gunstig voor jou zijn. Bijvoorbeeld afspraken waardoor je makkelijker een nieuwe baan vindt of het financieel wat langer uit kunt zingen. We leggen uit wat er in de vaststellingsovereenkomst staat.

De vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst staat beschreven onder welke voorwaarden je ontslag afgewikkeld wordt. De inhoud bepaal je samen met je werkgever. Hoewel iedere vaststellingsovereenkomst uniek is, is de strekking vaak van gelijke aard.

De belangrijkste bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst betreffen je ontslagreden (zoals een verschil van inzicht) en de hoogte van je transitievergoeding (je ontslagvergoeding). Daarnaast worden er vaak afspraken gemaakt over de volgende zaken:

 • de einddatum van je dienstverband;
 • eventuele vrijstelling van je werkzaamheden;
 • de opname of uitbetaling van vakantiedagen;
 • het inleveren van bedrijfseigendommen (auto, telefoon);
 • ontheffing van het concurrentiebeding of relatiebeding;
 • een vergoeding bij outplacement.

Vragen over de vaststellingsovereenkomst

Mensen die net een vaststellingsovereenkomst hebben ontvangen, zitten vaak met (juridische) vragen. Sommige werknemers willen het liefst zo snel mogelijk weg bij hun werkgever, anderen willen hun ontslag aanvechten. De volgende vragen worden ons vaak gesteld:

 • Wat is mijn rechtspositie?
 • Kan ik gewoon blijven werken als ik niet akkoord ga?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding? Kan deze hoger worden?
 • Heb ik recht op een WW-uitkering?
 • Hoe moet ik omgaan met vakantiedagen?
 • Hoe zit het met vrijstelling van werkzaamheden?
 • Wat gebeurt er met mijn concurrentiebeding?

Controleer je vaststellingsovereenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) alle bepalingen bevat die nodig zijn om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

VSO-check (gratis)

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd hoe hoog je transitievergoeding is? Met behulp van onze calculator bereken je in 15 seconden de hoogte van je transitievergoeding. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitie-check (gratis)

Onderhandel over je vaststellingsovereenkomst

Niet iedereen vindt het vanzelfsprekend, maar de inhoud van een vaststellingsovereenkomst is onderhandelbaar. Bekijk het als een contract dat na een aantal rondes de voorwaarden ten aanzien van het ontslag voor beide partijen voldoende behartigt.

Ga nooit zomaar akkoord met het eerste ontslagvoorstel dat je van je werkgever ontvangt. Dat is vaak eenzijdig opgesteld ten nadele van jou. Laat je niet onder druk zetten om snel te tekenen, maar zet alles even op een rijtje. Start daarna met onderhandelen of laat dat voor je doen.

Om er zeker van te zijn dat de vaststellingsovereenkomst eerlijk wordt opgesteld, je een realistische transitievergoeding ontvangt en aanspraak maakt op een (aansluitende) WW-uitkering, is het verstandig om je te laten adviseren door een onafhankelijke arbeidsrechtjurist. Wij kunnen je precies vertellen waar je op moet letten en zorgen ervoor dat je, met behoud van een goede relatie met je werkgever, onder zo gunstig mogelijke voorwaarden afscheid neemt.

Gratis telefonisch advies

Heb je onlangs een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering en transitievergoeding. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Juridische hulp bij ontslag

Is je een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Met één van deze ontslagpakketten haal je het maximale resultaat uit je ontslag. Je kunt het onderhandelen over je ontslagvoorwaarden (deels) uit handen laten nemen door onze arbeidsrechtjuristen. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

1. VSO-check
Wij checken je vaststellings-overeenkomst

Naar dit pakket

2. Ontslagcoaching
Onze jurist coacht je tijdens je ontslag

Naar dit pakket

3. Ontslagovername
Onze jurist neemt je ontslag uit handen

Naar dit pakket