De beëindigings­overeenkomst

Bij een voorgenomen ontslag is de kans groot dat je een beëindigings­overeenkomst van je werkgever ontvangt. Zo'n overeenkomst wordt gebruikt om gezamenlijk de voorwaarden van je ontslag vast te leggen. Hier lees je wat er in zo'n overeenkomst staat, leer je waar je op moet letten en kun je een gratis voorbeeld downloaden.

Wat is een beëindigings­overeenkomst?

Een beëindigings­overeenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werknemer en werkgever om een dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Een goede beëindigings­overeenkomst bevat afspraken rondom de ontslagreden, transitievergoeding en verzekert je van een aansluitende WW-uitkering.

Download gratis voorbeeld beëindigingsovereenkomst

Wanneer wordt de beëindigings­overeenkomst ingezet?

Je begint vol goede moed aan een nieuwe baan. Het is even wennen aan nieuw werk, een nieuw pand, nieuwe collega's en een nieuwe werkgever. De kans is groot dat je op een gegeven moment vertrouwd bent en helemaal op je plek zit. Maar soms lukt dat niet. Dat kan vanaf dag één duidelijk zijn, maar ook langer duren. De oorzaak daarvan kan te wijten zijn aan je taken, bedrijfseconomische omstandigheden, aan je collega's of aan je nieuwe baas. Soms is een verstandhouding tussen een werkgever en werknemer simpelweg 'op'. Botsende karakters of of een (heftige) gebeurtenis zijn regelmatig aanleiding voor een werkgever om afscheid te willen nemen van een werknemer.

Indien er weinig juridisch houvast is voor een ontslag, bijvoorbeeld bij gebrek aan een gegronde ontslagreden of een sluitend personeelsdossier, probeert een werkgever ontslag via het UWV of de kantonrechter vaak uit de weg te gaan. Die ontslagprocedures zijn meestal duurder, duren vaak langer en zijn qua uitkomst onzeker. In het geval dat jullie verstandhouding nog redelijk is, ligt ontslag met wederzijds goedvinden voor de hand. En in dat geval komt de beëindigings­overeenkomst om de hoek kijken.

Beëindigings­overeenkomst checken

Heb jij net een beëindigings­overeenkomst ontvangen? In deze video legt mr. Jos de Ridder welke vragen hem meestal gesteld worden en wat het Juridisch Platform voor je zou kunnen betekenen.

Laat je beëindigings-overeenkomst checken

Laat je beëindigings­overeenkomst checken door een jurist. Dan weet je zeker dat je ontslag juridisch en financieel zo goed mogelijk afgewikkeld wordt.

Beëindigingsovereenkomst

Bereken zelf je transitievergoeding

Met onze calculator bereken je in 15 seconden hoe hoog je transitievergoeding moet zijn. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitievergoeding

Voorbeeld beëindigings­overeenkomst

Heb je een voorbeeld van een beëindigings­overeenkomst nodig? Wij hebben een template in Word (DOCX) opgesteld dat je gratis kunt downloaden. Laat je e-mailadres even achter, dan ontvang je ook onze tips voor tijdens je onderhandeling.

Het sjabloon van de beëindigings­overeenkomst is bedoeld voor ontslagsituaties (arbeidsrecht). Je kunt het downloaden om te controleren of jouw beëindigings­overeenkomst gangbaar is. Laat je overeenkomst echter ALTIJD door ons controleren om te kijken of je ontslagvergoeding hoger kan uitpakken dan je recht op de wettelijke transitievergoeding. Verzeker jezelf er ook van dat het initiatief bij je werkgever ligt en je aanspraak maakt op een aansluitende WW-uitkering. Ons advies is gratis.

Waar moet ik op letten bij een beëindigings­overeenkomst?

Stap 1: Ga in gesprek met je werkgever

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Bedenk dan dat dit een voorstel van je werkgever is om je ontslag te regelen op basis van wederzijds goedvinden. Daarom worden de termen vaststellings­overeenkomst, beëindigingsvoorstel, ontbindingsvoorstel of ontslagvoorstel ook wel gebruikt. Zorg er eerst voor dat je weet waarom je werkgever je wil ontslaan. Vraag daarom naar je ontslagreden. Als er geen goede ontslagreden blijkt te zijn, sta je sterker in je onderhandeling. Besef je dat je niet verplicht bent om een beëindigings­overeenkomst (meteen) te tekenen en ook niet hoeft te zeggen of je het ermee eens bent. Laat je werkgever weten dat je tijd nodig hebt om over het ontslagvoorstel na te denken. Het is gangbaar om daar 1 tot 2 weken de tijd voor te nemen en in die tijd juridisch advies in te winnen.

Stap 2: Check de inhoud van je beëindigings­overeenkomst

In een beëindigings­overeenkomst staan afspraken over de manier waarop je ontslag afgewikkeld wordt. Hoewel de inhoud is afgestemd op jouw situatie, zal de overeenkomst in ieder geval de volgende elementen bevatten:

Stap 3: Controleer je recht op een WW-uitkering

Verzeker jezelf ervan dat je beëindigings­overeenkomst recht geeft op een aansluitende WW-uitkering. Als je dit niet doet, loop je het risico dat je te maken krijgt met een inkomensgat of het verlies van je WW-rechten:

  • het initiatief tot het nemen van ontslag moet aan de zijde van je werkgever liggen;
  • er mag geen dringende ontslagreden van toepassing zijn (zoals ontslag op staande voet);
  • de opzegtermijn van je werkgever moet gehanteerd zijn;
  • je mag niet ziek zijn als je de beëindigings­overeenkomst tekent;
  • je moet voldoende aan de andere voorwaarden voor een WW-uitkering.

Stap 4: Onderhandel over je beëindigings­overeenkomst

Als je je beëindigings­overeenkomst hebt gecontroleerd (of hebt laten controleren), is het gebruikelijk dat je onderhandelt over de inhoud. Je ontslagreden bepaalt in sterke mate je onderhandelingspositie. Als er eigenlijk geen aanleiding is of een deugdelijk ontslagdossier ontbreekt, kan je werkgever je waarschijnlijk niet eens ontslaan. Dat biedt natuurlijk ruimte.

  • Om een kantonrechter te overtuigen van het feit dat jij je werk niet goed doet, zal je werkgever een uitgebreid dossier moeten kunnen overleggen. Daarnaast zal je werkgever je de kans moeten hebben gegeven om je houding of prestaties te verbeteren. In de praktijk gaat het hier vaak al mis;
  • Om het UWV te overtuigen in economische slechte tijden een ontslagvergunning te verlenen, zal je werkgever moeten aantonen dat ontslag de enige oplossing is om diens bedrijf te redden. Daarbij moet blijken dat het niet mogelijk is om je een andere functie uit te laten voeren;
  • In de meeste gevallen blijkt een verstoorde arbeidsverhouding aanleiding te zijn om tot ontslag over te gaan. Je werkgever zal aan moeten tonen dat jullie relatie zo slecht is dat er niet van hem/haar gevraagd kan worden om je arbeidscontract in stand te houden. Ook hier zal eerst geprobeerd moeten zijn om je een andere functie aan te bieden.

Stap 5: Onderteken je beëindigings­overeenkomst

Als je alle clausules uit je beëindigings­overeenkomst begrijpt en het ermee eens bent, kun je de overeenkomst ondertekenen. Het is gangbaar om dat samen met je werkgever te doen, maar het kan ook los van elkaar. Verzeker jezelf ervan dat de tekendatum correct is. Je bedenktijd en opzegtermijn starten namelijk vanaf de datum van ondertekening. Indien je je niet kunt vinden in de beëindigings­overeenkomst, hoef je deze niet te tekenen. Neem contact met ons op om te bepalen hoe je het beste kunt reageren.

Gratis advies over je beëindigings­overeenkomst

Ontbreekt een goede ontslagreden? Is er geen steekhoudend ontslagdossier? Kun je eenvoudig een andere functie vervullen? Dan zal je werkgever je niet makkelijk kunnen ontslaan. Win hoe dan ook juridisch advies in.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Vragen over de beëindigings­overeenkomst

De volgende vragen worden ons vaak gesteld, dus daarom hebben we die van antwoord voorzien. Heb je een andere vraag? Laat het ons dan weten.

Wat is het verschil tussen een beëindigings- en vaststellings­overeenkomst?

Binnen het arbeidsrecht worden deze twee begrippen beide gebruikt voor hetzelfde doel: het puntsgewijs beschrijven van ontslagvoorwaarden. Omdat de vaststellings­overeenkomst een in de wet benoemde overeenkomst is, zal een jurist vaak voor deze benaming kiezen. Het mag echter beide.

Krijg ik een transitievergoeding bij de beëindigings­overeenkomst?

Een beëindigings­overeenkomst wordt gebruikt om een arbeidscontract op te zeggen op basis van wederzijds goedvinden. Deze wijze geeft inderdaad recht op een transitievergoeding. De hoogte is afhankelijk van hoe lang je in dienst bent geweest en hoe hoog je salaris was.

Welke opzegtermijn moet mijn werkgever hanteren?

De opzegtermijn is de periode tussen het opzeggen en het einde van je arbeidscontract. Bij een vast contract dient de opzegtermijn uit je contract of cao gehanteerd te worden. Ontbreekt deze? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van minimaal 1 maand. Bij een tijdelijk contract moet je eerst controleren of dit tussentijds opgezegd kan worden. Als dat niet mag, kan dat gevolgen hebben voor de ingang van je WW-uitkering. Die gaat pas in na afloop van je contract.

Kan ik een beëindigings­overeenkomst tekenen bij ziekte?

In principe niet. Volgens de regels van het UWV heb je geen recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering tijdens de eerste 2 jaar van je ziekte. Ben je langer dan 2 jaar ziek en ontvang je een beëindigings­overeenkomst? Dan is het afhankelijk van je situatie. In beide gevallen zijn er vaak toch mogelijkheden.

Wat is de bedenktijd bij de beëindigings­overeenkomst?

Je hebt na ondertekening van een beëindigings­overeenkomst twee weken de tijd om terug te komen op je beslissing (herroepen). Je werkgever is verplicht om de bedenktijd van 14 dagen in de overeenkomst te zetten. Doet deze dat niet? Dan heb je 3 weken bedenktijd.

Wanneer geeft de beëindigings­overeenkomst recht op WW?

Je kunt de getekende beëindigings­overeenkomst indienen bij het UWV om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Het UWV toetst of deze voldoet aan alle voorwaarden om WW te ontvangen. De twee belangrijke criteria hiervoor zijn de ontslagreden en de gehanteerde opzegtermijn.

Wat is finale kwijting in de beëindigings­overeenkomst?

Met finale kwijting wordt bedoeld dat beide partijen na het ondertekenen van de beëindigings­overeenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. Na het verstrijken van de bedenktermijn is de kwijting finaal. Uitzonderingen op deze regel komen zelden voor.

Wat doe ik als mijn werkgever zich niet aan de afspraken houdt?

De afspraken in je beëindigings­overeenkomst zijn juridisch bindend. Dat betekent dat zowel jij als je werkgever zich eraan moeten houden. Ontvang je geen positieve referentie of krijg je je transitievergoeding niet uitbetaald? Stuur dan een brief waarin je eist dat de afspraken opgevolgd worden. Kom je er niet uit? Neem dan contact op.

Hulp bij je beëindigings­overeenkomst

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Dinsdag 08:00 - 18:00 u Telefoon / Mail
Woensdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.