Onderhandeling bij ontslag

Als je ontslagen wordt, ontvang je in de regel een vaststellings­overeenkomst (ontslagvoorstel) van je werkgever. Wellicht wordt je vrijgesteld van werkzaamheden en door je baas gevraagd om snel te reageren. Onderhandelen loont in zo'n situatie.

Hieronder vind je de antwoorden op de vragen die ons over onderhandelen bij ontslag het meest gesteld worden.

Wat is mijn rechtspositie bij ontslag?

De mate waarin je kunt onderhandelen wordt in sterke mate bepaald door je rechtspositie. Die wordt allereerst bepaald door de ontslagreden die je werkgever aandraagt en de ontslagprocedure die hij of zij gestart is. Vervolgens is van invloed of je verwijtbaar hebt gehandeld of nalatig bent geweest. Ook speelt mee in hoeverre je werkgever beschikt over een steekhoudend ontslagdossier. Wij kunnen je helpen om je rechtspositie helder te krijgen.

Waarover kun je bij je ontslag onderhandelen?

Je onderhandelingspositie is afhankelijk van de ontslagprocedure die je werkgever heeft ingezet. Bij de toekenning van ontslag via het UWV of de kantonrechter ben je vaak beperkt in de onderhandelingsruimte. Bij ontslag met wederzijds goedvindenmet wederzijds goedvinden (met een vaststellings­overeenkomst), is feitelijk ieder onderdeel van je ontslagvoorstel onderhandelbaar.

Moet ik altijd akkoord gaan met ontslag?

Nee, het is nooit verstandig om direct akkoord te gaan met je ontslag. Als je dit doet, dan ben je volgens het UWV (verkapt) verwijtbaar. Je erkent terecht ontslagen te worden en komt daarin waarschijnlijk niet meer in aanmerking voor een WW-uitkering. Hoe penibel de situatie ook lijkt: ga nooit direct akkoord en neem contact op met een ontslagjurist.

Heb ik recht op een hogere ontslagvergoeding?

Of je in aanmerking komt voor een hogere ontslagvergoeding dan de wettelijke transitievergoeding, ligt aan je rechtspositie en je vaardigheid bij de onderhandeling. Als je werkgever een slechts onderbouwd of zelfs helemaal geen ontslagdossier heeft, pleit dat in je voordeel. Wanneer je werkgever nalatig of verwijtbaar is, heb je wellicht recht op een billijke vergoeding. Vooral bij ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellings­overeenkomst) levert onderhandeling door een ontslagjurist vaak een hogere ontslagvergoeding op.

Waar moet ik bij de onderhandeling bij mijn ontslag aan denken?

Je kunt bij ontslag middels een vaststellings­overeenkomst feitelijk over ieder onderdeel van je ontslagvoorwaarden onderhandelen. Denk daarbij aan je ontslagvergoeding, vrijstelling van werkzaamheden, het laten vallen van een concurrentiebeding of het afgeven van een positief getuigschrift.

Vragen over de onderhandeling?

Heb je een vraag over de onderhandeling van je ontslagvoorwaarden? Vertel ons je verhaal, dan kunnen we je direct adviseren. Dat doen we gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.