Ontslag tijdens ziekte

Iedereen is heeft weleens een griepje. Maar je bent sinds enige tijd ècht ziek en het is onduidelijk hoe snel en of je überhaupt weer aan het werk kunt. Op dat moment deelt je werkgever doodleuk mee dat deze je wil ontslaan. Even staat alles stil. Je mag helemaal niet ontslagen worden toch?

Ziek en toch ontslagen

De situatie die we hierboven schetsen is geen uitzondering. De praktijk leert ons namelijk dat zieke werknemers regelmatig overvallen worden met een ontslagvoorstel. De meeste werkgevers zijn wel op de hoogte van de geldende ontslagbescherming bij ziekte, maar proberen het gewoon. De persoon die je vervangt is namelijk nooit ziek. We horen ook wel eens dat er plotseling negatief gedacht wordt over het functioneren en zelfs dat er kunstgrepen worden uitgehaald door functies als boventallig aan te merken.

Als zoiets gebeurt, gaat dat vaak gepaard met heftige emoties. Veel werknemers voelen zich belazerd, boos of ongewenst. En dat terwijl je je energie in je herstel wil stoppen. Sommige mensen zijn geneigd om de vaststellingsovereenkomst die hun baas aanbiedt maar gewoon te tekenen. Je hebt opeens helemaal geen zin meer om daar te blijven werken en wilt het liefst zo snel mogelijk van alle negativiteit af zijn.

Herken je bovenstaande situatie?

Onze tip: teken niets, haal diep adem en lees even verder. Er geldt namelijk een opzegverbod bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, waardoor je lang niet altijd ontslagen mag worden. Hieronder lees je hoe het zit.

Ziekte en ontslagbescherming

Wie ziek is, is beter beschermd tegen ontslag. Het Burgerlijk Wetboek kent een aantal 'tijdens' verboden. Eén van die opzegverboden is het opzegverbod tijdens ziekte. Hiermee wordt geregeld dat je werkgever je arbeidsovereenkomst tijdens de eerste twee jaar van je ziekte of arbeidsongeschiktheid niet mag opzeggen. We noemen dit ontslagbescherming.

Opzegverbod bij ziekte

Het opzegverbod tijdens ziekte kent wel een aantal uitzonderingen. Zo is het opzegverbod over het algemeen niet van toepassing als je zelf met de opzegging instemt, als je op staande voet ontslagen wordt of als er sprake is van de beëindiging van een bedrijfsonderdeel of je werkgever failliet gaat. Daarover lees je hieronder meer.

Toegestaan ontslag bij ziekte

Je hebt hierboven kunnen lezen dat er voor werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn ontslagbescherming geldt. Toch staan we regelmatig werknemers bij die tijdens hun ziekte of arbeidsongeschiktheid geconfronteerd worden met ontslag.

Het opzegverbod bij ziekte of arbeidsongeschiktheid geldt niet in alle gevallen. In de volgende situaties kun je wel degelijk ontslagen worden, al mag je ziekte nooit de reden (aanleiding) zijn voor je ontslag.

1. Tijdens proeftijd

De proeftijd is bedoeld om kennis te maken met elkaar en het werk. Beide partijen kunnen gedurende die proeftijd op elk moment van elkaar af. Je werkgever mag je in je proeftijd dus ontslaan terwijl je ziek of arbeidsongeschikt bent (geworden). Het mag echter niet de reden (aanleiding) van je ontslag zijn.

3. Werkweigering

Een uitzondering op het opzegverbod bij ziekte kan gemaakt worden als je niet meewerkt aan redelijke instructies van je werkgever of de bedrijfsarts, gericht op je re-integratie. Je werkgever kan ook een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen als je in staat bent om passende arbeid te verrichten, maar je weigert om dat te doen.

5. Bedrijfsbeëindiging

Als laatste kan er een uitzondering gemaakt worden bij beëindiging of faillissement van het bedrijf waar je werkt. Wanneer de organisatie ophoudt te bestaan, kan er niet verlangd worden dat je in dienst blijft.

2. Op staande voet

Een tijdelijk contract kent een vooraf bepaalde einddatum. Als je voorafgaand of gedurende je contract ziek bent geworden, doet dat niets af aan het aflopen van die overeenkomst. Je werkgever heeft vanaf halfjaarcontracten wel een aanzegplicht en zal verlenging minstens één maand voor afloop kenbaar moeten maken.

4. Reorganisatie

Het opzegverbod bij ziekte geldt niet als de opzegging plaatsvindt vanwege het over een toekomstige periode van 26 weken bezien noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering.

6. Na twee jaar

Na afloop van de eerste twee jaar van je ziekte of arbeidsongeschiktheid, vervalt het opzegverbod en kan je werkgever het UWV vragen om een ontslagvergunning. Als deze verleend wordt, kan je arbeidsovereenkomst opgezegd worden.

Advies bij ontslag bij ziekte

Word je ontslagen terwijl je ziek bent? Ontslag bij ziekte is vrijwel nooit toegestaan. Onze arbeidsrechtjuristen luisteren graag naar je, leggen in duidelijke taal uit wat je kansen zijn en geven aan welke stappen je het beste kunt zetten. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

Let op! In verband met de zomervakantie, nemen onze juristen je terugbelverzoek of nieuwe aanvraag vanaf donderdag 19 augustus 2021 weer in behandeling.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Let op! In verband met de zomervakantie, nemen onze juristen je terugbelverzoek of nieuwe aanvraag vanaf donderdag 19 augustus 2021 weer in behandeling. Houd hier rekening mee bij spoedeisende zaken.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Langdurige spanningen en een te hoge werkdruk kunnen leiden tot een burn-out. Dat komt ook bij jongere werknemers geregeld voor. Om weer aan het werk te gaan, volgt er een re-integratietraject. Maar daar wordt lang niet altijd goede invulling aan gegeven.

Als die re-integratie stroef verloopt, raakt de arbeidsverhouding al snel verstoord en dat heeft geen goede invloed op het herstel van een werknemer. Aanhoudende spanningsklachten zijn geregeld aanleiding voor een enkeltje richting de ziektewet. En op het moment dat een werkgever eigenlijk geen energie meer in zo'n zieke werknemer wil steken, zien we regelmatig dat er een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst) wordt aangeboden.

Een vaststellingsovereenkomst tekenen bij ziekte

Sommige werknemers worden ziek of arbeidsongeschikt door omstandigheden op hun werk. Daar kunnen zowel psychische als fysieke oorzaken aan ten grondslag liggen. Als we doorvragen horen we regelmatig dat zo'n zieke werknemer eigenlijk helemaal niet meer terug wil naar die werkgever. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst kan dan uitkomst bieden. In dit onderhandelbare contract staan de bepalingen waarop je ontslag geregeld wordt.

Aangezien er waarschijnlijk een ontslagverbod geldt, moet dit zorgvuldig gebeuren. Zo zul je je recht op een WW-uitkering veilig willen stellen. Ook raden we aan om te kijken of je voor de wettelijke transitievergoeding in aanmerking komt. En als dat niet het geval is, kun je altijd proberen om toch een ontslagvergoeding uit te onderhandelen. Als je ons je situatie uitlegt, kunnen wij direct aangeven wat je rechtspositie is en welke stappen je kunt zetten om zo snel mogelijk je leven weer op te pakken.

Schakel juridische hulp in

Heb je ons gesproken of besloten dat het tijd is voor actie? Met één van deze ontslagpakketten kun je beoordelen of je ontslag bij ziekte terecht is of het ontslag direct aanvechten. Dat kun je grotendeels zelf doen, maar wij kunnen het juridische deel en de onderhandelingen ook voor je uit handen nemen.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket