Ontslag in het onderwijs
Het onderwijsrecht maakt onderdeel uit van het arbeidsrecht. Voor leraren of docenten gelden echter andere ontslagprocedures dan voor werknemer in het bedrijfsleven. Werk je in het onderwijs en word je ontslagen? Dan is deze informatie voor jou bedoeld.

Overeenkomst, aanstelling, brief of akte?

Het onderwijs werkt op veel vlakken ander dan het bedrijfsleven. De manier waarop het ontslag is ingericht, is daar een voorbeeld van. Onder invloed van de van toepassing zijnde Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO), kent iedere onderwijssector haar overeenkomsten en afwijkingen.

Waar je in het bedrijfsleven werkt op basis van een arbeidsovereenkomst, is dat voor leraren of docenten niet altijd het geval. Die zijn soms namelijk werkzaam op basis van een aanstelling. In het openbaar onderwijs verricht een leraar werk op basis van een aanstellingsbrief of akte van aanstelling. Je bent dan formeel ambtenaar. In het bijzonder onderwijs kun je ook werkzaam zijn op grond van een akte van benoeming.

Op deze pagina's leggen we meer uit over het onderwijsrecht en wijzen we je op de zaken die aandacht verdienen in het geval je als leraar of docent een arbeidsconflict hebt of wordt ontslagen.

Ontslagredenen in het onderwijs

Er zijn verschillende redenen voor een schoolbestuur om te besluiten een leraar of docent te willen ontslaan. Dat varieert van onvoldoende functioneren (aan de zijde van de leerkracht) tot bedrijfseconomisch ontslag in verband met een reorganisatie of faillissement (aan de zijde van de onderwijsinstelling).

Bekijk alle ontslagredenen

Ontslagregels en rechtspositie

Stel, je bent leraar en je schoolbestuur besluit je te ontslaan. Je geniet echter rechtsbescherming. Je kunt dus niet zomaar door het schoolbestuur worden ontslagen. Het ontslagbesluit dat je schoolbestuur neemt, moet zowel qua procedure (formele vereisten) als inhoud (materiële vereisten) de kritische juridische toets kunnen doorstaan. Ze moeten zich houden aan de ontslagregels. In het openbaar onderwijs staan de regels voornamelijk in het bestuursrecht en in de geldende CAO beschreven. In het bijzonder onderwijs staan deze ontslagregels in zowel het Burgerlijk Wetboek als in de geldende CAO vermeld.

Het bovengenoemde onderscheid is van belang om de rechtspositie van een leerkracht vast te stellen die te maken krijgt met ontslag. Ook speelt het een rol bij het bepalen van de mogelijkheden om een ontslagbesluit aan te vechten. Welke rechtsmiddelen staan je als docent ter beschikking? Wanneer en op welke manier moeten ze ingezet worden?

In beroep tegen ontslagbesluit onderwijs

Als je ontslag is aangezegd, kun je dat ontslagbesluit -binnen een gestelde termijn- altijd aanvechten. De wijze waarop je zo'n inhoudelijke procedure moet voeren, verschilt in het openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs.

Wij proberen in eerste instantie altijd om buiten zo'n inhoudelijke procedure om een goede vertrekregeling met het schoolbestuur te treffen. Zeker als er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Dat scheelt veel tijd en energie. Het zorgt er bovendien voor dat beide partijen snel (maar met een goede regeling) van de vervelende situatie af zijn.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.