De procedures bij ontslag

De ontslagprocedure die wordt ingezet hangt af van of je met je werkgever overeenstemming kunt bereiken over de beëindiging van je contract. Als dat zo is, ligt ontslag met wederzijds goedvinden voor de hand. Lukt dat niet, dan wordt afhankelijk van je ontslagreden een ontslagprocedure ingezet bij het UWV of bij de kantonrechter.

Drie ontslagprocedures in Nederland

Waarschijnlijk ben je in de situatie beland waarin je werkgever je arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Je werkgever zal waarschijnlijk proberen om een gezamenlijk een akkoord te bereiken over de beëindigingsvoorwaarden van je ontslag. In de meeste gevallen lukt dit, waardoor je met behulp van een vaststellingsovereenkomst afscheid neemt via ontslag met wederzijds goedvinden. Vaak is dat de snelste ontslagprocedure en berokkent deze de minste schade in de relatie.

Als de onderhandelingen op niets uitlopen, rest het starten van een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter. Met ingang van juli 2015 verplicht het arbeidsrecht dat je werkgever de ontslagroute moet volgen die gekoppeld is aan je ontslagreden. Zowel het UWV als de kantonrechter controleren of er is voldaan aan de regels die gelden voor de beëindiging van je arbeidsovereenkomst.

✅ Je komt er WEL uit

Wij raden altijd aan om eerst te proberen om uit elkaar te gaan op basis van wederzijds goedvinden. Een jurist kan je helpen met de onderhandeling en het opstellen of aanpassen van de vaststellingsovereenkomst die je van je werkgever hebt ontvangen. Daarin stel je onder andere vast wanneer je stopt met werken, hoeveel vakantiedagen er uitbetaald worden, welke ontslagvergoeding daar tegenover staat en of er een concurrentiebeding geldt. Je hebt wettelijk gezien een bedenktermijn van 14 dagen om erop terug te komen.

❌ Je komt er NIET uit

Als jullie er niet uit komen, kan je werkgever een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter starten. De te volgen procedure hangt af van je ontslagreden. Bij ontslag wegens bedrijfsconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid kan bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd worden. Bij overige ontslagredenen (of een combinatie daarvan) kan je baas de kantonrechter vragen om ontbinding. Dit kan ook bij tijdelijke contracten die niet tussentijds opgezegd kunnen worden.

🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Ik heb van mijn werkgever een concept vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan proberen of we uit elkaar kunnen op basis van ontslag met wederzijds goedvinden.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke redenen is ontslag met wederzijds goedvinden toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om mijn ontslag te voorkomen?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Kunnen jullie mijn vaststellingsovereenkomst controleren?
 • Kan ik nog onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden?
 • Hoe zorg ik voor een hogere ontslagvergoeding en recht op WW?

Naar deze ontslagprocedure

🏢 Ontslag via het UWV

Mijn werkgever wil me ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. We hebben niet geprobeerd om ontslag op basis van wederzijds goedvinden af te wikkelen of kwamen daar (nog) niet uit. Hij heeft daarom een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke ontslagredenen is ontslag via het UWV toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag via het UWV te voorkomen?
 • Hoe beoordeelt het UWV de aanvraag van de ontslagvergunning?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Heb ik naast een transitievergoeding nog recht op een billijke vergoeding?

Naar deze ontslagprocedure

⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en onderbouwd. We hebben niet geprobeerd om op basis van ontslag met wederzijds goedvinden afscheid te nemen of kwamen daar (nog) niet uit.

Dit leer je over deze ontslagprocedure

 • Bij welke ontslagredenen is ontslag via de kantonrechter toegestaan?
 • Kan ik nog iets doen om ontslag via de kantonrechter te voorkomen?
 • Hoe beoordeelt een kantonrechter het verzoekschrift tot ontbinding?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Heb ik naast een transitievergoeding nog recht op een billijke vergoeding?

Naar deze ontslagprocedure

Advies over je ontslagprocedure

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.